Activiteiten

Sociaal tarief

Het EJV wil gezinnen met een bescheiden inkomen een korting aanbieden van 30% op de totale kampprijs.
Voor meer informatie klik op de onderstaande afbeelding.

== GEANNULEERD == EJV GEZINNENKAMP 2020

01/08/2020 15:00 - 08/08/2020 11:00
Thematitel: Go(u)dzoekers

Beste mogelijke deelnemer van het gezinnenkamp 2020,

Wij hebben het genoegen u te mogen uitnodigen voor het gezinnenkamp 2020. Het gezinnenkamp 2020 heeft plaats van 1 tot 8 augustus 2020 op het kampterrein te Limauges (Chemin de Bigaumont 4, 1341 Céroux-Mousty). Een schitterend team staat paraat voor een week met een gouden randje. Zoek je mee naar Go(u)d? 

                                                                                                              Go(u)dzoekers

                                                                                                                     David zoekt.

                                                                                                                         Wij zoeken!

Inschrijven

Het kamp is volzet. Je kan nog inschrijven voor de wachtlijst, moesten er onverwacht nog plaatsen vrijkomen. Stuur dan een e-mail naar ejv.gezinnenkamp@gmail.com. met daarin namen van je gezinsleden, geslacht en geboortedatum. Gelieve ook door te geven wie van de gezinsleden al dan niet EJV-lid is.

Kostprijs:

De kamplaats Limauges is overgenomen door de Nederlandse Betteld groep. Zij hebben de kampprijs met 2,9€ verhoogd naar 9,9€ per persoon per nacht. Om geen te zware verliezen te lijden hebben we ook onze prijzen moeten aanpassen.

15 jaar en ouder = 230€ / prijs niet-EJV-lid: 237€

13-15 jaar = prijs EJV-lid: 195 euro / prijs niet-EJV-lid: 202 euro

5-12 jaar = prijs EJV-lid 175 euro / prijs niet-EJV-lid: 182 euro

1-4 jaar = prijs EJV-lid 125 euro / prijs niet-EJV-lid: 132 euro

0 jaar = gratis

Maximumprijs per gezin: 790 euro. Opmerking: de maximumprijs per gezin wordt met 7€ verhoogd voor elk gezinslid dat geen lid is van het EJV!

Info over betaalwijze ontvang je bij bevestiging van inschrijving.

Mocht de kostprijs van het kamp een probleem zijn, kan je steeds contact met ons opnemen en dan bekijken we samen wat mogelijk is.

Om jullie warm te maken alvast een korte omschrijving van onze visie:

Het gezinnenkamp wil graag een gezinsversterkende, geloofsversterkende, intergenerationele kampweek aanbieden waar jong en oud, (groot)ouders, kinderen, jongeren en volwassenen actief betrokken worden en bijdragen aan de inhoud van het kamp. 

Om deze reden proberen we de verschillende programma’s voor kinderen en volwassenen op elkaar af te stemmen en gedeeltelijk te integreren. Het kamp wil een vakantieplaats zijn voor traditionele gezinnen, éénoudergezinnen, grootouders met kleinkinderen, gezinnen zonder kinderen en singles, … iedereen is welkom!

Ons vertrekpunt is de apostolische geloofsbelijdenis. Op dat fundament mag het kamp een labo zijn waar deelnemers van elkaar kunnen leren met respect voor een verschillende achtergrond of geloofsbeleving. 

Ook willen we op het kamp een oase van rust realiseren waar iedere deelnemer zichzelf kan en mag zijn. Door ruimte te laten voor ieders persoonlijkheid en geloofsbeleving en in te zetten op een intergenerationele werking willen we een kamp organiseren waar het geloof van iedere deelnemer opgebouwd wordt om zo God te eren.

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot in augustus!

De stuurgroep (Johan, Marian, Joshua, Caroline, Esther, Joris, Reninca en Beate)

Locatie: 
Camp de Limauges
Chemin de Bigaumont 4
1341 Céroux-Mousty
België

Contactpersoon :

Johan Lorein & Joshua Mantels

Updates

Geef een reactie