Bestuur

Het EJV wordt bestuurd door een Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en een dagelijks bestuur. De Algemene Vergadering bestaat uit de afdelingsverantwoordelijken, die de activiteiten van de Raad van Bestuur controleren.

De Raad van Bestuur heeft als opdracht de grote koers te bepalen. De jongeren en vrijwilligers krijgen in de RvB een belangrijke stem in het mee bepalen van de langetermijnstrategie van het EJV. Daarnaast staat de RvB ook in voor het personeelsbeleid en het financi√ęle beleid van de organisatie.

De Raad van Bestuur (RvB) heeft de volgende samenstelling:

  • vier vertegenwoordigers van de aangesloten kerken en organisaties
  • twee landelijke EJV-vrijwilligers
  • twee EJV-jongeren
  • een onafhankelijke bestuurder, omwille van¬†expertise of extern perspectief