DEEL JE OP IN BUBBELS

Wat zijn 'bubbels'?

Een bubbel is een groep die bestaat uit maximaal 50 personen. Deze bubbels omvat: kinderen, jongeren, begeleiding en eventueel omkadering inclusief. Binnen die bubbel verloopt het onderlinge contact normaal. Je kan dus samen spelen, eten en slapen zonder een mondmasker te hoeven dragen of constant 1,5 meter afstand te bewaren. Binnen een bubbel kan je bovendien ook kleinere groepen samenstellen die aparte en gezamenlijke activiteiten organiseren. Vermijd wel nog steeds intensief contact, zoals op elkaar liggen, dingen met de mond doorgeven, gezichten vlakbij elkaar houden, ... Ook regelmatig de handen wassen blijft een must. Met deze afgeschermde bubbels zorg je ervoor dat het coronavirus moeilijk in je groep terechtkomt en beperk je de verspreiding van het coronavirus als er toch een uitbraak zou zijn.

Wat als er meerdere bubbels zijn?

Als je met meer dan 50 personen op kamp bent, moet je je groep opdelen in meerdere bubbels. Dat kan bijvoorbeeld per leeftijdsgroep. Heb je zowel -12’ers als +12’ers in dezelfde bubbel zitten, hanteer dan de strengste regels, namelijk die voor de +12’ers. Beperk het contact tussen de verschillende bubbels tot een mimimum. Draag mondmaskers en respecteer de social distancing als onderling contact toch onvermijdelijk is, bijvoorbeeld als leiding en kookouders iets moeten afspreken.Elke bubbel eigen ruimtes

Daarnaast heeft elke bubbel een eigen slaapzaal of tent, een eigen speel- en eetruimte, een eigen sanitair blok en aparte materiaalkoffers. Als aparte eetruimtes of sanitaire blokken niet mogelijk zijn, kan je deze ruimte delen tussen bubbels als tussen het gebruik van de infrastructuur door de verschillende bubbels minimaal een reiniging van contactoppervlaktes (tafels, stoelen, klinken, handvaten…, die zaken die we veelvuldig aanraken) plaatsvindt of het volstaat ook om binnen de ruimte indien mogelijk een goede scheiding te maken, dit wil zeggen bv. tussen 2 bubbels die eten in dezelfde refter een gangpad van min. 2 meter en geen mix bij het buffet of het halen van eten, of bij binnen en buitenkomen.

Tips:

 • Deel het kampterrein in in zones met krijtspray, sjorkoord, natuurlijke elementen.
 • Markeer met kleuren en/of symbolen wie welke zones wanneer mag gebruiken.

Elke bubbel eigen materiaal

Geef elke bubbel zoveel mogelijk eigen materiaal. Zo vermijd je dat het virus doorgegeven kan worden tussen de bubbels. Ontsmet materiaal dat uit een andere bubbel komt. Markeer met kleuren en/of symbolen bij welke bubbel het juiste materiaal hoort.

Veilig afzetten

Organiseer een veilige omgeving voor de ouders om kinderen af te zetten. Kinderen helpen zich te installeren kan uiteraard niet. Maak duidelijk tot waar ouders mogen komen en waar bagage afgezet kan worden. Werk visueel. Vermijd samentroepen van mensen. Ouders dragen een mondmasker bij het afzetten.

Als er meerdere bubbels op één kampterrein zijn, laat dan elke bubbel op een ander moment aankomen met minimum een half uur tussen. Voorzie ook verschillende locaties waar kinderen afgezet kunnen worden. Ouders met kinderen in meerdere bubbels zullen dus nog iets meer geduld moeten hebben dan normaal.

 • Vraag je deelnemers om hun bagage te labelen met de kleur of het symbool van hun bubbel. Zo kan je bij het uitladen meteen alles op de juiste plaats zetten.
 • Laat deelnemers hun bagage afleveren in een tijdslot per bubbel. 
 • Vraag ouders om de geldende samenlevingsregels te volgen ten opzichte van elkaar (mondmasker, social distancing, ...).
 • Spreid het vertrek en de terugkeer, in tijd. Bubbel 1 vertrekt bijvoorbeeld 30 minuten vroeger dan bubbel 2.
 • Als spreiding in tijd niet mogelijk is, probeer dan een spreiding in plaats. Bubbel 1 verlaat bijvoorbeeld eerst het perron, vervolgens is het de beurt aan bubbel 2. Of laat de private bussen op ruime afstand van elkaar stoppen.

Wat met openbaar vervoer?

Reserveer je plaats op het openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, MIVB, TEC). Zo ben je zeker van voldoende ruimte om je met je bubbel te verplaatsen. Let op: tijdens het verplaatsen met het openbaar vervoer gelden de normale regels: mondmaskers zijn er verplicht voor +12-jarigen.

Wat met privaat vervoer?

Kies je voor privaat vervoer zoals auto’s of private bussen, bewaak dan het behoud van de bubbels en hou rekening met hygiënemaatregelen t.a.v. de chauffeur(s). Maak goede afspraken vooraf.

Wat met leiding?

De leiding vormt geen bubbel op zich. Elke leid(st)er behoort tot de bubbel die hij/zij begeleidt. Dat wil zeggen dat je gedurende het kamp steeds dezelfde bubbel moet begeleiden. ‘s Avonds kan je wel vergaderen of samenzitten met leiding uit andere bubbels, maar dan gelden er strenge regels. Zo moet je de social distancing te allen tijde respecteren of gebruiken een mondmasker als de afstand niet wordt behouden.

Hoe doen we de kampvoorbereiding dan?

Hou tijdens de voorbereiding rekening met welke leid(st)ers in welke bubbel zitten en vermijd vervolgens contact tussen leiding uit verschillende bubbels. Dat doe je als volgt: 

 • Deel de taken op per bubbel.
 • Doe de voorbereiding per bubbel.
 • Leg materiaal klaar per bubbel. Doe dit bovendien om beurten: eerst legt bubbel 1 zijn materiaal klaar, daarna bubbel 2. Doe hetzelfde als je het materiaal gaat ophalen.
 • Haal tenten op per bubbel. Als je toch tenten meebrengt voor een andere bubbel, moet je die tenten eerst grondig reinigen of 3 dagen uit omloop houden.
 • Draag mondmaskers en handschoenen als contact tussen leiding uit meerdere bubbels onvermijdelijk is, bijvoorbeeld om de vrachtwagen te vullen of tenten op te zetten.