DENK AAN DE HYGIËNE

Hygiëne voor alle kampdeelnemers

Om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden, is een goede hygiëne van groot belang. We sommen even op hoe je die hygiëne tijdens je kamp verzorgt.

 • Bouw een vaste routine in waarbij handen gewassen worden voor en na iedere activiteit (en blok), voor en na elke maaltijd (inclusief tussendoortjes), bij het gebruik van materialen, bij externe activiteiten en bij thuiskomst, bij niezen of hoesten en na elk toiletbezoek.
 • Hoest en nies in de elleboog
 • Gebruik papieren hand- en zakdoeken en werp ze weg.
 • Informeer je deelnemers door bijvoorbeeld posters op te hangen.
 • Gebruik gesloten vuilbakken die je niet met je handen moet openen.
 • Verlucht regelmatig de gebruikte lokalen en tenten.
 • Laat vaak gebruikte deuren in het kampgebouw open staan. Zo vermijd je dat ze te vaak aangeraakt worden. Doe dit in overleg met de kampuitbater en hou rekening met de brandveiligheid. Zo mogen branddeuren niet open staan.  
 • Gebruik materiaal zoveel mogelijk binnen dezelfde bubbel. Als materiaal toch van de ene naar de andere bubbel gaat, worden contactoppervlakken grondig gereinigd of 3 volledige dagen buiten omloop gelaten en niet aangeraakt.Wat met koken en eetmomenten?

Over het algemeen wordt het coronavirus niet overgedragen via voedsel, maar ook hier blijft handhygiëne belangrijk. Daarom houden kookouders en leiding best rekening met volgende maatregelen tijdens het koken en tijdens eetmomenten. 

 • Draag mondmaskers en handschoenen tijdens het koken.
 • Was al het kookmateriaal goed af met water en afwasmiddel. 
 • Eten uitscheppen, brengen of bijvullen gebeurt met handschoenen.
 • Was of vervang dagelijks de keukenhanddoeken. 
 • Laat zoveel mogelijk producten leveren. Is dat niet of slechts deels mogelijk, laat dan steeds dezelfde personen naar de winkel gaan. en respecteer geldende sociale maatregelen......
 • Zorg ervoor dat alles goed afgewassen is. Dat kan met water en afwasmiddel. De leden mogen samen afwassen. Na het afwassen ontsmet je wel best de wasbassins met afwasmiddel.
 • Keukenhanddoeken moet je dagelijks wassen (min. 30 minuten in kokend water) of dagelijks vervangen. Zorg dus dat je er voldoende hebt.

Welke hygiënische en praktische richtlijnen zijn er afgesproken tussen uitbaters van jeugdverblijven?