Eerste hulp bij jongerenwerk

Eerste hulp bij jongerenwerk

EHBjo, tot uw dienst!

Met EHBjo wilt het EJV begeleiding, steun, coaching geven aan alle vrijwilligers die als leiding actief zijn in de lokale afdelingen.