Gegevens toevoegen aan EJV-databank

Persoonlijke gegevens
Gezinshoofd
De persoon die de administratie van dit gezin opvolgt.
Gegevens gezin