Instructeurcursus

MOMENTEEL LOOPT ER GEEN IC-CURSUS, AANMELDEN IS DUS NIET MOGELIJK. NIEUWE CURSUS GAAT VERMOEDELIJK DOOR IN 2018.

Geef het door!

Ben je nog steeds gebeten door jeugdwerk? Maar wil jij je kennis en ervaring in het jongerenwerk graag doorgeven via vorming en coaching?  Schrijf je in voor deze cursus, word instructeur in het jeugdwerk en behaal het officieel attest van de Vlaamse gemeenschap!

Tijdens deze cursus belichten specialisten een brede waaier aan boeiende onderwerpen vanuit zowel theoretisch als praktisch oogpunt. Op het programma staan vier grote themablokken: 

  • Invloeden op christelijk jongerenwerk: Verschillende opvattingen in jeugdwerk, Kijken over het muurtje, …
  • Omgaan met jongerenwerkers: Besluitvormingsprocessen, Coaching, Conflicthantering 
  • Omgaan met jongeren: Programmaopbouw, Pastoraat, 
  • Rand-voorwaarden voor jongerenwerk: Financieel beleid, omgang met shareholders

Deze 'instructeurscursus' wordt maar om de 6 jaar georganiseerd en het aantal plaatsen is beperkt: mis het dus niet!

 

Doel

Naar Bijbelse normen en volgens de criteria van de Vlaamse overheid deelnemers vormen tot bekwame coaches en lesgevers die zich ten dienste kunnen stellen van de plaatselijke afdelingen en/of het landelijk jeugdwerk.

 

Voor wie

Voor mensen van achttien jaar of ouder met een stevige ervaring  binnen het kinderwerk, tienerwerk of jongerenwerk, die zich graag willen inzetten voor vormingsinitiatieven of coaching van jongerenwerkers en lokale afdelingen. 

De officiële toelatingsvoorwaarden (onder voorbehoud) van de Vlaamse overheid bepalen dat een cursist:

  • ofwel een animatorsattest heeft
  • ofwel minstens 100 uur relevante ervaring heeft in het begeleiden van jeugdwerk

Voldoe jij aan één van deze voorwaarden? Dan kan je meedoen!


Resultaat

Na een cursus van 50 uur en een geslaagde stage van 50 uur ontvang je het door de Vlaamse overheid erkende attest van ‘Instructeur in het Jeugdwerk’.

 

Praktisch

Data

Zaterdagen in 2014: 13/9, 11/10, 8/11, 13/12  en in 2015: 17/1, 7/3

De cursus vindt telkens plaats van 10u00 tot 21u15.  

St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven, Belgium

Prijs

De cursusprijs bedraagt 275 euro voor EJV-leden en 325 euro voor niet-EJV-leden. Bij inschrijving betaal je een niet-terugbetaalbaar voorschot van 75 euro. De rest betaal je in september 2014. 

De cursusprijs omvat de volledige cursus, inclusief syllabus en middagmaal op de cursusdagen. 

Aanmelden

Dat doe je via de activiteitenpagina van de IC. Klik hier om er meteen naartoe te gaan 

Subsidies

  • Deze cursus is erkend door de Vlaamse overheid. Daarom kan je bij sommige steden en gemeenten een tegemoetkoming aanvragen voor het volgen van de cursus. Deze wordt gewoonlijk pas betaald na het behalen van het attest. Vraag er naar bij je plaatselijke jeugddienst of jeugdraad.
  • Ook heel wat kerken, organisaties of kampen zijn bereid om jou financieel te ondersteunen. Vraag aan de leiding wat de mogelijkheden zijn binnen jouw kerk, organisatie of kamp.
  • Gezinnen met lage inkomens kunnen een beroep doen op de sociale kortingen van het EJV (15% tot 25%). Kijk op www.ejv.be/korting of jij in aanmerking komt voor een sociale korting.

Contact

Wil je meer weten? Contacteer één van volgende stafleden: