Ideeënplein

Nog geen stemmen

Kerk voor een nieuwe generatie

Jilly
Bijeenkomst: Club, Zondagschool
Thema: Jongerenwerk

Zoeken naar een kerk waarin jongeren geloven

Jongeren en de kerk: een spannende combinatie. Veel kerken verliezen jongeren, anderen groeien juist. Wat hebben jongeren nodig om te leren geloven?

In Kerk voor een nieuwe generatie neemt Sabine van der Heijden ons mee in haar zoektocht. Ze verkent recente culturele ontwikkelingen en de invloed daarvan op onze manier van geloven. Met de termen 1.0, 2.0. en 3.0 beschrijft ze verschillende vormen van kerk-zijn en de consequenties die deze hebben: niet alleen voor het kinder- en jeugdwerk, maar ook voor de geloofsopvoeding in gezinnen en het totale gemeente zijn. Gezin, kerk en jeugdwerk zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden in het proces van leren geloven van nieuwe generaties.

Kerk voor een nieuwe generatie biedt inspiratie en stof tot nadenken voor predikanten, (jeugd)werkers, ouderlingen en anderen die geïnteresseerd zijn in de plek van kinderen en jongeren in de kerk.

Dit boek geeft niet alleen de visie van de auteur weer; het is een interactief verhaal. Jeugdwerkers en predikanten schreven hun feedback en ervaringen in de kantlijn. Zo begint het gesprek al in het boek.

Sabine van der Heijden is docent jeugdwerk bij de Academie Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ze werkte jarenlang bij Youth for Christ en schreef meerdere boeken over jeugdwerk, onder meer: Re:visie, het geheim van succesvol missionair jeugdwerk vanuit de kerk. 

>> Te verkrijgen bij Het Goede Boek!

Geef een reactie