Ideeënplein

Nog geen stemmen

Lespakket Burkina Faso

filip.lemiere
Bijeenkomst: Club, Gemeente activiteit, Zondagschool
Thema: Burkina Faso

Tearfund levert elk jaar inspanningen om lesmateriaal te voorzien voor de zondagsklassen en voor de volwassendienst in de kerk. Dit jaar wil Tearfund graag de aandacht vestigen op het land Burkina Faso. Burkina Faso ligt in West-Afrika en behoort tot de vijf armste landen ter wereld volgens de berekeningen van de VN. Het lespakket wil ook graag tegemoetkomen aan het leergebied ‘Mens en Maatschappij’ binnen de eindtermen van het basisonderwijs en de vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de eerste graad secundair onderwijs in Vlaanderen.

In het lespakket  wordt in Deel 3 stilgestaan bij de projecten Pãn-Bila en Paam-Laafi. Beide projecten richten zich heel sterk op de verbetering van de levensomstandigheden voor vrouwen en kinderen in Burkina Faso. Het lespakket bevat daarnaast heel wat informatie over het land, de bevolking, de cultuur, die op een speelse wijze kan gedeeld worden via quiz, filmpjes, PowerPointpresentatie, spel en andere creatieve invullingen.

U kunt het lespakket en presentatie gratis downloaden van de website van Tearfund/publicaties (of rechtstreeks via deze link). Indien u niet beschikt over een printer, kan u het lespakket bestellen via het Tearfund secretariaat aan 5 EUR (verzendingskosten inbegrepen).

Lespakket

PowerPointpresentatie over Burkina Faso

PowerPointpresentatie: de Quiz

Geef een reactie