Nieuws

ACTIVITEITEN EN CORONA

EJVKinderwerkTienerwerkJongerenwerk

[Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet met de laatste nieuwe adviezen. Laatste update: 5/06, 18u00]

Opgelet: onderstaande info geldt voor jeugdwerkactiviteiten zonder overnachting, bijvoorbeeld je wekelijkse activiteit in het weekend. De regels voor kampen of weekends vind je onder 'KAMPEN EN CORONA'.

MOGEN WE LOKALE JEUGDWERKACTIVITEITEN ORGANISEREN?

Alle jeugdwerkactiviteiten in jeugdbewegingsverband zijn vanaf 8 juni weer toegestaan, maar er gelden beperkingen:

 • Je groep mag t.e.m. 30 juni uit maximaal 20 deelnemers bestaan, inclusief leiding. 
       Vanaf 1 juli mag je groep uit maximaal 50 deelnemers bestaan.
 • Meerdere ‘groepen’ van 20 (of 50, vanaf 1 juli) deelnemers kunnen, maar dan moeten ze strikt gescheiden
       blijven van elkaar.
 • Voor +12’ers gelden er strengere regels dan voor -12’ers. Van zodra er minimaal 1 +12’er in de groep zit,
       moet social distancing te allen tijde gerespecteerd worden tussen iedereen.
 • Leiding respecteert altijd de social distancing, zowel onderling als naar alle leden van elke leeftijd.
 • Organiseer je activiteiten zoveel als mogelijk buiten, al zijn binnenactiviteiten ook toegestaan.
 • Vermijd intensief fysiek contact tussen alle deelnemers.
 • Aanbevolen: laat de deelnemers minimaal 2 dagen, maar liefst een week, wachten om deel te nemen aan een
       activiteit met een andere groep (bijvoorbeeld een sporttraining).

WIE MAG DEELNEMEN AAN DE ACTIVITEITEN?

Iedereen mag deelnemen aan activiteiten, tenzij de deelnemer…

 • ... ziek is of ziektesymptomen had in de 5 dagen voor de activiteit.
 • ... behoort tot een risicogroep en geen doktersattest kan voorleggen of
       aangepaste medicatie ter beschikking heeft.

Kinderen en jongeren met een (chronische) ziekte of met een risicoprofiel kunnen deelnemen aan de activiteit als ze daarvoor een huisarts hebben geraadpleegd.

Opgelet: ouders of meerderjarige deelnemers zijn verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven aan de leiding. Zij zijn ook verantwoordelijk om te bepalen of het kind of de jongere al dan niet mag deelnemen aan de activiteit. Als leiding hoef je dus zelf geen controles te doen.


HOE PAK JE -12 ACTIVITEITEN AAN?

De -12-jarigen moeten onderling geen social distancing respecteren en mogen dus in contact komen met elkaar. Vermijd activiteiten met zeer intensief lichamelijk contact: tikkertje of een bosspel zijn toegestaan, maar doe geen ‘vleeshoop’ of spelen waarbij iets met de mond doorgegeven wordt aan elkaar.


Deze activiteiten kunnen wel

 • Binnenactiviteiten zijn toegestaan, maar activiteiten in buitenlucht zijn ten zeerste aangeraden.
 • Organiseer de activiteiten op je eigen terrein.

Deze activiteiten kunnen onder voorwaarden

 • Dagtochten. Kom hierbij zo weinig mogelijk in contact met externen. Vermijd dus dorpscentra en trek de
       natuur in. Laat iedereen een mondmasker meenemen voor als je toch in contact komt met externen.
 • Zwemmen in openlucht. Hanteer bij het vervoer en bij het gebruik van eventuele kleedkamers de strengste
       maatregelen (mondmasker, social distancing, ...)
 • Een uitstap naar een bos, provinciaal domein, dierentuin, pretpark, ... Hou hierbij steeds rekening met de
       geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...)
 • Een activiteit waarvoor je iets huurt. Controleer de maatregelen die de verhuurder hanteert en hou je aan de
       geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...)

Deze activiteiten mogen niet

 • Overnachtingen, zowel in je eigen lokaal als elders. Pas vanaf 1 juli zijn kampen of, weekends toegelaten.
       Meer info: KAMPEN EN CORONA.
 • Activiteiten, vormingen en workshops die georganiseerd worden door externen.
 • Spelen waarbij je met externen in contact komt buiten het eigen terrein, zoals ruiltochten of opdrachten waarbij je
       iets moet doen met omstaanders, ...

HOE PAK JE +12 ACTIVITEITEN AAN?

Voor de leeftijdsgroepen waarin minimaal één +12-jarig lid aanwezig is, mag je alleen activiteiten organiseren waarbij social distancing gerespecteerd kan worden. Dat betekent dat je steeds minimaal 1,5 meter afstand moet houden tussen de verschillende leden en leiding. We beseffen dat deze activiteiten niet makkelijk zijn om te organiseren, zeker met de 12- tot 16-jarigen. We raden daarom af om met deze leeftijdsgroep activiteiten te doen in juni. Vanaf juli versoepelen de richtlijnen en zal ook deze
                                         leeftijdsgroep tijdens een activiteit zonder social distancing met elkaar in contact mogen
                                         komen.

Deze activiteiten kunnen wel, mits social distancing

 • Binnenactiviteiten zijn toegestaan, maar activiteiten in buitenlucht zijn ten zeerste aangeraden.
 • Organiseer de activiteiten op je eigen terrein.

Deze activiteiten kunnen onder voorwaarden, mits social distancing

 • Dagtochten. Kom hierbij zo weinig mogelijk in contact met externen. Vermijd dus dorpscentra en trek de
       natuur in. Laat iedereen een mondmasker meenemen voor als je toch in contact komt met externen.
 • Zwemmen in openlucht. Hanteer bij het vervoer en bij het gebruik van eventuele kleedkamers de strengste
       maatregelen (mondmasker, social distancing, ...)
 • Een uitstap naar een bos, provinciaal domein, dierentuin, pretpark, ... Hou hierbij steeds rekening met de
       geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...)
 • Een activiteit waarvoor je iets huurt. Controleer de maatregelen die de verhuurder hanteert en hou je aan de
       geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...)

Deze activiteiten mogen niet

 • Overnachtingen, zowel in je eigen lokaal als elders. Pas vanaf 1 juli zijn kampen of, weekends toegelaten.
       Meer info: KAMPEN EN CORONA.
 • Activiteiten, vormingen en workshops die georganiseerd worden door externen.
 • Spelen waarbij je met externen in contact komt buiten het eigen terrein, zoals ruiltochten of opdrachten waarbij
       je iets moet doen met omstaanders, ...

WAT MET MATERIAAL?

Zorg ervoor dat je geen materiaal deelt tussen je verschillende groepen. Als dit toch nodig is, reinig dan het materiaal grondig met water en ontvettende zeep. Reinig ook alle contactoppervlakken, zoals deurklinken, waterkraantjes, ... Zet deuren zoveel mogelijk open, zodat zo weinig mogelijk personen die moeten aanraken.
 


WAT MET DE BEGELEIDING?

De Nationale Veiligheidsraad stelde duidelijk dat er bij elke activiteit een begeleider aanwezig moet zijn die minimaal 18 jaar oud is. Hij/zij zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt. Begaat de groep een overtreding, dan kan de begeleider hiervoor gestraft worden door de overheid. Als je de geldende regels moedwillig negeert, komt de EJV-verzekering niet tussen bij boetes of strafzaken.


WAT MET VERPLAATSING VAN EN NAAR DE ACTIVITEIT?

 • Iedereen verplaatst zich bij voorkeur zelfstandig en alleen, met eigen vervoer (liefst te voet of met de fiets)
       van en naar de activiteit.
 • Het gebruik van openbaar vervoer is zeer sterk af te raden.
 • Indien leden gebracht of afgehaald worden, dienen zowel zijzelf als hun chauffeur(s) een mondmasker te
       dragen en afstand te houden van de groep. Tijdens de activiteit moet niemand verplicht een mondmasker
       dragen, maar het bouwt wel een extra veiligheidsmarge in.
 • Carpoolen buiten het eigen gezin kan niet. Elk gezin zorgt voor het vervoer van de eigen huisgenoten van
       en naar de activiteit.
 • Spreek met je leden af dat iedereen de handen grondig wast voor vertrek naar de activiteit en opnieuw bij
       thuiskomst. Indien je de handen en onderarmen grondig wast (minimaal 40 seconden) is desinfecteren
       in principe niet nodig. Te vaak de handen ontsmetten kan tot irritatie leiden, overdrijf hier dus niet in.

Geef een reactie