Nieuws

BLOG - Geloven maakt (niet) gelukkig

Blogs

Gelukkig zijn is een doel wat we allemaal wel nastreven, maar wat heeft geloof daarmee te maken? Men zegt wel eens dat wanneer je geluk nastreeft als doel, het je door de vingers zal glippen. In plaats van een doel moeten we geluk eerder zien als een bijproduct, bijvoorbeeld als een bijproduct van toewijding aan God. Maakt geloven dan gelukkig? Sommige Bijbelteksten lijken dit wel te suggereren. In psalm 37:4 staat bijvoorbeeld: “Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt.” En ook teksten als “Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en de rest zal U erbij gegeven worden.” (Mattheüs 6:33) lijken te zeggen dat gelukkig zijn een gegarandeerde bonus is bij het volgen van God.

Toch zijn er in de Bijbel ook andere verhalen te vinden. Als we alleen al kijken naar de levens van de gelovigen die in Hebreeën 11 genoemd worden, wordt duidelijk dat in God geloven niet altijd met een gelukkig leven gepaard gaat, maar veel eerder met moeite, strijd en verdriet. Het is dus veel te simpel gezegd dat geloven gelukkig maakt. Geluk is afhankelijk van verschillende componenten, waarbij naast wat je denkt en wat je doet, ook je genen en je thuissituatie van grote invloed kunnen zijn op jouw gevoel van geluk. Misschien spelen er ook in jouw leven wel allerlei dingen die het gelukkig zijn voor jou in de weg staan.

Zelf heb ik een depressie gehad. Was dat omdat ik geen goed christen was? Jezus niet volgde? Niet naar Gods woord luisterde? Nee, dat was het niet. Ik kreeg een depressie omdat dat de enige manier waarop ik op dat moment om kon gaan met wat ik meemaakte. En daarom had ik therapie nodig om nieuwe manieren aan te leren waarop ik alles kon verwerken. Maar God was daar, in die donkere tijd. Als ik het leven op wilde geven, omdat het te moeilijk was, zei Hij: “Het is Mijn leven, wat Ik jou gegeven heb.” Als ik mezelf onwaardig voelde, zei Hij: “Ik heb jou uitgekozen.” En als ik het zelf niet meer kon horen, dan waren daar medechristenen die mij er steeds weer aan herinnerden. Dat gaf mij kracht om door te gaan met mijn leven en zo werd het geloof voor mij een enorme krachtbron.

Iemand heeft wel eens gezegd dat religie een kruk is voor zwakke mensen die het leven zelf niet aankunnen. Zo zou je ook naar mijn verhaal kunnen kijken. Maar ik denk dat je het dan verkeerd ziet. Geloof is geen kruk, maar een krachtbron, die zelfs gebroken mensen in allerlei omstandigheden in staat stelt om het leven te leven.

Geloven maakt dan misschien niet gelukkig, maar wat een geluk als je gelooft!

- - - 
Ik ben Edith, 24 jaar en 3e jaar student theologie aan de Evangelische Faculteit Leuven. In mijn vrije tijd houd ik me het liefst bezig met muziek maken, fantasy-series lezen of kijken of met het spelen van een goed spel. Ook schrijf ik af en toe een stukje op mijn blog: https://hearttocore.wordpress.com/.

EJV wil op EJV.be een bijdage leveren aan het gesprek over christelijke thema’s. Omdat wij het belangrijk vinden theologiestudenten van de ETF een platform te geven om te oefenen in het publiceren van teksten, publiceren wij regelmatig artikels van hun hand. Elke auteur schrijft in eigen naam. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Geef een reactie