Nieuws

BLOG - Vrij om te geloven

Vrijheid boven geloof.

Het geloof is vaak taboe in deze dagen. Je hoort mensen wel eens zeggen dat het geloof ons eerder tegenhoudt dan vooruit helpt. Wij willen vrij zijn van het geloof en ons eigen ding doen. Gelovige mensen dat zijn mensen die niet nadenken en hun hersenen in de vuilbak gesmeten hebben. Er is geen plaats voor geloof want wij zijn onze eigen standaard, pas dan zijn we werkelijk vrij. Met als gevolg dat iedereen maar wat doet en mensen heel verschillend leven, iedereen met een andere mening.

God vertelt ons dat dit verlangen naar vrijheid helemaal geen vrijheid is. Deze mensen zijn niet eerlijk op zoek naar de waarheid, maar wijzen God af. Ze weten heel goed dat Hij bestaat en wat hun verantwoordelijkheid is, maar ze wijzen God af, en vallen zo in dwaasheden en immoraliteit. Ze vertikken het om te geloven, niet omdat er geen bewijs is, maar omdat ze God haten (Rom 1:18-24).

Ben je vrij om te geloven?

Onze Here Jezus noemt zulke mensen slaven (Joh 8:34). Ze schreeuwen dat ze vrij zijn, maar in werkelijkheid zijn ze dit niet. In de film ‘The Matrix’ dachten mensen allemaal dat ze vrij waren, maar de realiteit was dat het allemaal maar schijn was, één grote computer simulatie gecontroleerd door machines. Jezus legt uit dat zondaars worden gecontroleerd door hun vader, de Satan (Joh 8:44). De mensen in ‘The Matrix’ konden niet anders dan in de simulatie wereld leven, en zondaars kunnen niet anders dan leven voor hun heer en meester, de duivel. Ze zijn slaaf van de zonde. Zelf als de Zoon van God hen de waarheid puur en overtuigend zegt, geloven ze niet. Jezus zegt dat ze niet kunnen geloven, dat ligt niet in hun capaciteit, omdat ze niet uit God zijn (Joh 8:43-47). Maar als de zaken zo liggen wie kan dan gered worden, als je niet kunt geloven? Wie bevrijdt ons?

Wie bevrijdt ons?

Net zoals in de film kan iemand enkel van buitenaf bevrijd worden. De Bijbel vertelt ons dat enkel de Zoon van God ons vrijmaakt (Joh 8:36). De banden worden verbroken, de boeien losgeslagen, de ogen geopend en een nieuw leven begint. Enkel en alleen door het werk van Christus worden zonen van Satan, kinderen van God (Joh 1:13). De mensen die eigenlijk verdienen om eeuwig naar de hel te gaan, worden door Gods genade zijn familie. Hier kan een film als de ‘The Matrix’ niet tegenop. Wat geen enkele therapeut teweeg kan brengen, is voor God de Heilige Geest geen probleem. Hij verandert hun hart en wil, zodat God-haters opeens God gaan liefhebben en hun vertrouwen stellen in het offer van Jezus Christus.

Vrijheid van het geloof.

Zij die dan kinderen van God zijn, zijn werkelijk vrij (Joh 8:36). Die vrijheid is geen schijnbare vrijheid van ons vroegere leven. Want nu zijn we eindelijk vrij om te doen wat God wil, in Hem geloven, op Hem vertrouwen en zijn geboden houden (Joh 8:31-32). Voor de ongelovige iets verschrikkelijks, maar voor de gelovige de bron van al zijn hoop en blijdschap. Paradoxaal genoeg noemt de Bijbel ons opnieuw slaven. Geen slaven meer van zonde, maar van Christus. Niet Satan is nu onze heer en meester, maar Christus. We zijn niet meer van onszelf, we zijn gekocht en betaald (1Kor 6:20). Laten we dan leven in de vrijheid die onze Meester ons geschonken heeft, in zijn dienst voor zijn glorie.

Want de slaaf, die in de Here geroepen werd, is een vrijgelatene van de Heer; evenzo is hij, die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus. (1Kor 7:22).


Christiaan Blokland

Student aan de Evangelisch Theologische Faculteit (ETF) Leuven 

Geef een reactie