Nieuws

Coronamaatregelen werkjaar 2020-2021

KinderwerkTienerwerkJongerenwerk

[Deze pagina wordt geüpdatet zodra er nieuwe informatie is. Laatste update: 25/09 - 15u30]

Begin september werden de eerste nieuwe jeugdwerkregels voorgesteld waarbinnen onze zondagsscholen en jeugdgroepen mogen opstarten. De regels gelden voor alles wat je voor het jeugdwerk doet: voorbereidende vergaderingen, kampen, weekends, zondagsschool, jeugdavonden, …

Zoals verwacht volgen deze regels de kleurencodes die ook in het onderwijs gebruikt worden. Op dit moment, begin september, begint het jeugdwerk in heel Vlaanderen naar analogie met het onderwijs in code geel. Deze code kan echter gewijzigd worden wanneer er lokaal of regionaal een verandering is in de situatie. We houden jullie op de hoogte van wat onze minister hierover beslist.

Nog niet alles ligt op dit moment al 100% vast, zodra het draaiboek van het jeugdwerk volledig rond is kan je op deze pagina alle informatie vinden. Op de regio-infosessies in de week van 21 september kan je samen met je provincieverantwoordelijke van het EHBjo alle draaiboeken per kleurcode overlopen en jouw specifieke vragen stellen.

Heb je op voorhand al vragen? Dan kan je natuurlijk altijd bij ons terecht via mail of telefonisch. Check even wie de verantwoordelijke is voor jouw provincie!

>> Download hier het volledige informatiepakket met alle regels, en voorbeelddocumenten voor een medisch fiche, contactlogboek en meer.

De basisregels:

 • Je moet minstens 3 dagen symptomenvrij zijn om deel te kunnen nemen aan activiteiten (koorts, hoesten, snotneus, … zie poster in het informatiepakket).
 • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan heb je schriftelijke toestemming nodig van de ouders of een dokter dat hij/zij mag deelnemen.
 • Hou altijd een aanwezigheidslijst bij van deelnemers en leiding, dit is verplicht binnen het jeugdwerk.
 • Verlucht de lokalen voor, na en tijdens je activiteiten.
 • Zorg voor een goede basishygiëne: handen wassen voor het eten, na toiletbezoek, …
 • Communiceer goed met ouders, kerkleiders en deelnemers zodat iedereen op de hoogte is van de regels van het jeugdwerk. Is je kerk aangesloten bij het EJV? Dan is ook je zondagsschool erkend jeugdwerk en mag je dus ook je zondagsschool gerust weer opstarten als je je aan deze regels houdt!
 • Er wordt een verschil gemaakt tussen bubbels en groepen. In een bubbel moet je geen afstand van elkaar houden en geen mondmasker dragen. In een groep moet dit wel. Binnen een groep is iedereen verplicht om 1,5m afstand te houden en als dit niet mogelijk is een mondmasker te dragen. Groepen zijn in code geel en oranje enkel van toepassing wanneer de helft van je deelnemers en leiding boven de 18 jaar oud zijn. 
 • Opgelet: in Wallonië gelden er andere regels! Organiseer je een activiteit in Wallonië, check dan even de laatste updates via het lokale bestuur van je locatie.

Risico-kleurcode GEEL:

Bubbels en groepen:

 • De meerderheid (de helft +1) van je deelnemers en leiding  zijn kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar: bubbels van max. 50 personen (deelnemers en leiding inbegrepen). Je hoeft binnen je bubbel geen afstand te houden of een mondmasker te gebruiken. Je kan meerdere bubbels op dezelfde locatie hebben, maar hou dan afstand tot die andere bubbels.
 • De meerderheid (de helft +1) van je deelnemers en leiding zijn kinderen en jongeren ouder dan 18 jaar: Je mag groepen vormen van max. 50 personen (deelnemers en leiding inbegrepen). Binnen de groep hou je afstand van elkaar en gebruik je een mondmasker van zodra de afstand niet gehouden kan worden. 
 • Vermijd als je in de jeugdwerkbubbel zit contact met externe personen of andere bubbels. Gebruik een mondmasker en hou 1,5m afstand van bvb. de ouders die hun kind afzetten, externe sprekers op een kamp, …
 • Vermijd contact met anderen als je in de publieke ruimte bent (op straat, in een park, …)

Jeugdgroepen en tieners:

Vanaf dat er 1 deelnemer +12 jaar in je bubbel is houdt de hele bubbel zich aan iets strengere regels. Dit geldt ook voor een zondagsschoolklas die bijvoorbeeld een deelnemer van 12 jaar heeft.

 • Vermijd intens fysiek contact. 
 • Organiseer je activiteiten bij voorkeur buiten en op je eigen terrein.
 • Draag een mondmasker bij contact met externe personen.
 • Draag een mondmasker bij het afzetten en ophalen vanaf 12 jaar. Dit geldt voor ouders, tieners/jongeren en leiding.

Documentatie:

 • Hou altijd een aanwezigheidslijst bij van deelnemers en leiding, dit is verplicht binnen het jeugdwerk.
 • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan heb je schriftelijke toestemming nodig van de ouders of een dokter dat hij/zij mag deelnemen.
 • Medische fiches zijn aangeraden maar niet verplicht.

Aandachtspunten:

 • Verlucht de lokalen voor, na en tijdens je activiteiten.
 • Zorg voor een goede basishygiëne: handen wassen voor het eten, na toiletbezoek, …
 • Bouw voldoende rust in tijdens je activiteit.
 • Je mag aan meerdere activiteiten deelnemen doorheen de week (bvb scouts, zondagsschool, tieners, muziekles, sportgroep, …). 

 

  Veelgestelde vragen:

  1. Mag mijn kind naar de muziekschool én de zondagsschool?

  Ja, je mag meerdere bubbels combineren en dus aan meerdere activiteiten deelnemen doorgeen de week. In dit systeem is het voldoende als elke bubbel strikt de contacten bijhoudt via aanwezigheidslijsten. Zo kunnen de contact tracers indien nodig snel de juiste personen bereiken. 

  2. Mag ik een overnachting doen met mijn jeugdgroep?

  Dat mag, zolang je je aan de maatregelen houdt. Voor 18+ geldt bijvoorbeeld dat ze ook in de slaapruimtes voldoende afstand moeten kunnen bewaren.

  3. Mag ik een fysieke leidersvergadering houden?

  Ja dat mag. Waarschijnlijk bestaat je leidersteam voor het merendeel uit 18+, je vormt dus een groep van max. 50 personen. Je houdt binnen de groep voldoende afstand van elkaar en je draagt een mondmasker als de afstand niet gehouden kan worden.

  4. Mogen we samen eten tijdens een tieneravond?

  Je mag gerust samen eten! Hou gewoon rekening met de andere maatregelen. Bestaat je groep voor meer dan de helft uit 18+, dan moet je dus wel de afstand kunnen bewaren. Bestaat de groep grotendeels uit 18-, dan hoef je geen afstand te houden en kan je gezellig samen aan tafel.

  5. Heeft het EJV deze regels zelf bedacht?

  Neen, deze regels werden samengesteld door organisaties die het jeugdwerkbeleid bepalen (Ambrassade, Bataljong), virologen en Benjamin Dalle, de minister van Jeugd. De regels zijn goedgekeurd door de minister en dus verplicht voor alle activiteiten die onder jeugdwerk vallen.
  Het EJV is de koepelorganisatie voor de Evangelische jeugdverenigingen, wij vertalen de algemene regels naar onze specifieke context met zondagsschoolwerking, jeugdgroepen, kampen en vormingen.

  6. Wat te doen bij een besmetting?

  We hopen natuurlijk dat dit niet gebeurt. Toch is het goed om je als leiding vast in te lezen en voor te bereiden op een mogelijke besmetting. Want is er tijdens een kamp of na afloop van een EJV-activiteit een deelnemer of begeleider met symptomen van Covid-19? Dan is het belangrijk om het stappenplan te volgen en de juiste personen op de hoogte te brengen.

  Geef een reactie