Nieuws

Coronamaatregelen werkjaar 2020-2021

KinderwerkTienerwerkJongerenwerk

[Deze pagina wordt geüpdatet zodra er nieuwe informatie is. Laatste update: 23/11 om 12:00]

Op dinsdag 27/10 werden beslissingen genomen over de nieuwe maatregelen voor het jeugdwerk. De nieuwe regels gelden vanaf woensdag 28/10 om middernacht. De persconferentie van 30/10 kondigde daarnaast nog heel wat verstrengingen aan. Maar niet voor de jeugd; concreet betekent dit dat de onderstaande regels (die nog wel activiteiten toelaten voor -12) niet zijn aangepast ten opzichte van de maatregelen van 27/10. 
 

  • Voor +12 jarigen is er helaas geen georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) meer toegestaan.
  • Voor -12 jarigen kan er wel een georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) volgens de voorgeschreven regels

Wat zijn dan die voorgeschreven regels voor -12?

  • Groepen van max. 50 personen zonder social distancing tussen de deelnemers (kinderen). 
  • Begeleiding draagt altijd een mondmasker 
  • Activiteiten met overnachtingen zijn tijdelijk niet meer toegestaan voor -12.

Hou wel rekening met het feit dat het lokale bestuur kan beslissen om bepaalde zaken strenger toe te passen. Bataljong doet er alles aan om lokale besturen goed te informeren en te ondersteunen, zodat er waar mogelijk ademruimte kan zijn voor kinderen en jongeren, binnen de grenzen van wat is toegelaten volgens de nieuwe regels. 

We beseffen dat dit alles enorm veel van jullie vraagt en hebben er echt alle begrip voor als jullie beslissen om jullie aanbod voorlopig on hold te zetten. Iedereen maakt hierin andere keuzes en laten we elkaar daarin ook respecteren.

Jullie zijn allemaal stuk voor stuk goud waard en echt goed bezig! Laten we elkaar en onze jongeren niet uit het oog verliezen! 

Hulp nodig?

We weten dat deze maatregelen waarschijnlijk heel wat vragen bij jullie oproepen en we doen er als team al het nodige aan om jullie prangende vragen te beantwoorden en hier duidelijkheid in te scheppen. Voel je vrij om je vragen te richten tot je provincieverantwoordelijke.

Veelgestelde vragen

1. Wat met de richtlijnen van de ARPEE/Federale Synode voor de protestants-evangelische erediensten in het kader van de coronacrisis?

Zoals vermeld staat in deze richtlijnen, dienen kerkgemeenten die hun kinder- en jeugdwerk (ook van de zondagochtend) hebben ondergebracht bij het erkende jeugdwerk zich aan de daar geldende regelgeving te houden. Voor jullie is dat dus het EJV en de bovenstaande regelgeving. Jullie aansluiting bij het EJV, geeft enkel voordelen:

  • Het protocol van de Federale Synode gaat enkel over een kinderprogramma dat gelijktijdig loopt met de eredienst, ander jeugdwerk is hierbinnen niet mogelijk. Door jullie aansluiting bij het EJV heb je de mogelijkheid om ook op andere momenten en voor andere leeftijden jeugdwerk te organiseren.
  • Tienerprogramma (12+): hier spreekt het protocol van de Federale Synode niet over. Hier volg je het protocol van het jeugdwerk, dat helaas momenteel geen fysieke activiteiten toelaat.
  • Kinderprogramma (12-): deze protocollen lopen zo goed als gelijk, enkel binnen het protocol van het jeugdwerk dient de begeleiding ook een mondmasker te dragen wat ervoor zorgt dat ook de leiders extra beschermd zijn.
  • Daarnaast bieden wij als EJV jullie extra ondersteuning bij jullie jeugdwerking in deze moeilijke tijden. Heb je vragen of wil je graag dat iemand mee nadenkt hoe jullie jeugdwerking vorm te geven, neem dan zeker contact op met het aanspreekpunt van jouw provincie.


2. Voor wie is jeugdwerk 12- bedoeld? Waar ligt dan precies de grens qua leeftijd?

De leeftijdsgrens ligt op 12 vs +12 jaar. Daarom wordt ervoor gekozen om te werken met geboortejaren. De geboortejaren hieronder zijn van toepassing tot en met 31/12/2020. Daarna wordt deze indeling aangepast. 

De categorie -12 jarigen zijn alle kinderen geboren in 2008 of later

De categorie +12 jarigen zijn alle kinderen geboren in 2007 of vroeger.

3. Waar kan ik meer uitgebreide informatie vinden over het organiseren van een concreet aanbod voor deze doelgroep in kader van de huidige maatregelen?

Op de website van de Ambrassade kan je een zeer uitgebreide beschrijving vinden met concrete richtlijnen en extra aandachtspunten voor het organiseren van activiteiten voor 12-.

Geef een reactie