Nieuws

Coronamaatregelen werkjaar 2020-2021

KinderwerkTienerwerkJongerenwerk

[Deze pagina wordt geüpdatet zodra er nieuwe informatie is. Laatste update: 17/10- 8.00]

Kort nieuws

Op vrijdag 16 oktober kondigde de Belgische regering nieuwe maatregelen voor de samenleving aan, geheel België zit in fase 4 van de coronabarometer en vanaf maandag 19 oktober gelden er strengere regels. . 

Deze maatregelen zijn beslist voor de samenleving, maar hebben voorlopig geen effect op de verstrenging die het jeugdwerk al doorvoerde op vrijdag 9 oktober. De verschillende jeugdwerkorganisaties beslisten toen (in overleg met de ministers van jeugd, het departement jeugd, Ambrassade en Bataljong) om te schakelen naar code oranje vanaf woensdag 14/10/2020. 

De regels die gelden voor het jeugdwerk in code oranje blijven voorlopig dus nog van kracht, maar in de loop van volgende week kunnen er mogelijks wijzigingen optreden. We houden jullie via www.ejv.be, mail en Facebook natuurlijk zo goed mogelijk op de hoogte van welke invloed eventuele wijzigingen kunnen hebben op jullie activiteiten. Heb je  vragen, aarzel dan zeker niet om ze aan ons te stellen! 

Vanaf 14 oktober geldt voor het jeugdwerk CODE ORANJE.

Alle geldende maatregelen vind je hier.

Er is een INFORMATIEPAKKET beschikbaar met alle regels per kleurcode, het stappenplan bij besmettingen, voorbeelddocumenten voor medische fiches, contactlogboeken, en meer. 

Met vragen kan je altijd bij ons terecht via mail of telefonisch. Check hier wie de verantwoordelijke is voor jouw provincie.

De basisregels voor elke kleurcode:

 • Je moet minstens 3 dagen symptomenvrij zijn om deel te kunnen nemen aan activiteiten (koorts, hoesten, snotneus, …)
 • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan heb je schriftelijke toestemming nodig van de ouders of een dokter dat hij/zij mag deelnemen.
 • Hou altijd een aanwezigheidslijst bij van deelnemers en leiding, dit is verplicht binnen het jeugdwerk.
 • Verlucht de lokalen voor, na en tijdens je activiteiten.
 • Zorg voor een goede basishygiëne: handen wassen voor het eten, na toiletbezoek, …
 • Communiceer goed met ouders, kerkleiders en deelnemers zodat iedereen op de hoogte is van de regels van het jeugdwerk. Is je kerk aangesloten bij het EJV? Dan is ook je zondagsschool erkend jeugdwerk en moet je je aan deze regels houden.
 • Er wordt een verschil gemaakt tussen bubbels en groepen. In een bubbel moet je geen afstand van elkaar houden en geen mondmasker dragen. Binnen een groep is iedereen verplicht om 1,5m afstand te houden en als dit niet mogelijk is een mondmasker te dragen. Groepen zijn in code geel en oranje enkel van toepassing wanneer de helft van je deelnemers en leiding boven de 18 jaar oud zijn. Let wel op: binnen de verschillende kleurcodes kunnen er strengere maatregelen gelden en is het mogelijk dat deze basisregel aangepast wordt.
 • Opgelet: in Wallonië gelden er andere regels! Organiseer je een activiteit in Wallonië, check dan even de laatste updates via het lokale bestuur van je locatie

Risico-kleurcode ORANJE:

Bubbels en groepen:

 • Enkel voor -12: Je mag bubbels vormen van 50 personen (deelnemers en leiding), zowel binnen als buiten. Je hoeft binnen je bubbel geen afstand te houden of een mondmasker te gebruiken. Je kan meerdere bubbels op dezelfde locatie hebben, maar hou dan afstand tot die andere groepen. Vanaf dat er 1 deelnemer 12 jaar is, hou je je aan de strengere regels voor 12+.
 • Voor +12: er wordt een onderscheid gemaakt tussen buiten- en binnenactiviteiten. Buitenactiviteiten hebben steeds de voorkeur voor jongeren van 12-18 jaar, liefst op je eigen terrein. Binnen mag je bubbel uit maximum 20 personen bestaan, buiten mag je bubbel uit maximum 50 personen bestaan. Is je bubbel tijdens 1 activiteit zowel binnen- als buiten? Dan hou je je aan de regel van de binnen-activiteit.
  In de bubbel van 12-18-jarigen hoef je geen afstand te houden. Gaat je activiteit binnen door? Dan draagt iedereen wél een mondmasker. Gaat je activiteit buiten door? Dan is een mondmasker niet nodig.
 • De meerderheid van je deelnemers en leiding zijn ouder dan 18 jaar: Je mag groepen vormen van max. 50 personen (deelnemers en leiding inbegrepen). Denk op voorhand goed na over de haalbaarheid en meerwaarde om de activiteiten voor 18+ers door te laten gaan. Een online alternatief heeft in code oranje de voorkeur.
 • Binnen de groep hou je altijd afstand van elkaar en draag je je mondmasker. Doorgeven van materiaal mag enkel na ontsmetting, denk hierbij aan kopjes, eten, pennen, papieren, ...
 • Vermijd als je in de jeugdwerkbubbel zit contact met externe personen of andere bubbels. Gebruik een mondmasker en hou 1,5m afstand van bvb. de ouders die hun kind afzetten, externe sprekers op een kamp, …
 • Vermijd contact met anderen als je in de publieke ruimte bent (op straat, in een park, …)

Extra aandachtspunten voor jeugdgroepen en tieners:

 • Vanaf dat er 1 deelnemer +12 jaar in je bubbel is, houdt de hele bubbel zich aan iets strengere regels. Dit geldt ook voor een zondagsschoolklas die bijvoorbeeld een deelnemer van 12 jaar heeft.
 • Vermijd intens fysiek contact.
 • Organiseer je activiteiten bij voorkeur buiten en op je eigen terrein.
 • Draag een mondmasker bij contact met externe personen

Documentatie:

 • Hou altijd een aanwezigheidslijst bij van deelnemers en leiding, dit is verplicht binnen het jeugdwerk.
 • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan heb je schriftelijke toestemming nodig van de ouders of een dokter dat hij/zij mag deelnemen.
 • Medische fiches en contactlogboek zijn aangeraden maar niet verplicht in code oranje.

Aandachtspunten:

 • Verlucht de lokalen voor, na en tijdens je activiteiten.
 • Zorg voor een goede basishygiëne: handen wassen voor het eten, na toiletbezoek, …
 • Bouw voldoende rust in tijdens je activiteit.
 • Je mag verschillende activiteiten met elkaar combineren (bvb scouts, zondagsschool, tieners, muziekles, sportgroep, …)
 • Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de jeugdwerkbubbel (tenzij ze leiding zijn). Draag dus zeker een mondmasker en hou afstand tot de ouders als je met hen contact hebt (bvb. afzetten en ophalen van de deelnemers).

Veelgestelde vragen:

1. Mag mijn kind naar de muziekschool én de zondagsschool?

Ja, je mag meerdere bubbels combineren en dus aan meerdere activiteiten deelnemen doorheen de week. Dat mogen ook meerdere bubbels zijn op één dag. In dit systeem is het voldoende als elke bubbel strikt de contacten bijhoudt via aanwezigheidslijsten. Zo kunnen de contact tracers indien nodig snel de juiste personen bereiken. 

2. Mag ik een overnachting doen met mijn jeugdgroep?

Voor de groep 12+ mag dat, zolang je je aan de maatregelen houdt. Richt de slaapplaats zo in dat er 1,5m afstand bewaard kan worden. Voor 18+ zijn overnachtingen momenteel verboden.

3. Mag ik een fysieke leidersvergadering houden?

Ja dat mag. Waarschijnlijk bestaat je leidersteam voor het merendeel uit 18+, je vormt dus een groep van max. 50 personen. Je houdt je binnen de groep aan de regels van social distance en je draagt een mondmasker indien je geen 1,5m afstand kan houden. Het is raadzaam om de vraag te stellen hoe dringend of noodzakelijk een vergadering is en of deze effectief fysiek moet doorgaan.

4. Mogen we samen eten tijdens een tieneravond?

Je mag gerust samen eten, maar hou je aan de maatregelen en bewaar ten alle tijden 1,5m afstand. Dit geldt voor zowel 12+ als voor 18+.

5. Heeft het EJV deze regels zelf bedacht?

Neen, deze regels werden samengesteld door organisaties die het jeugdwerkbeleid bepalen (Ambrassade, Bataljong), virologen en Benjamin Dalle, de minister van Jeugd. De regels zijn goedgekeurd door de minister en dus verplicht voor alle activiteiten die onder jeugdwerk vallen.
Het EJV is de koepelorganisatie voor de Evangelische jeugdverenigingen, wij vertalen de algemene regels naar onze specifieke context met zondagsschoolwerking, jeugdgroepen, kampen en vormingen.

6. Wat te doen bij een besmetting?

Is er tijdens een kamp of na afloop van een EJV-activiteit een deelnemer of begeleider met symptomen van Covid-19? Volg dan het stappenplan om de juiste personen op de hoogte te brengen en de verplichte quarantaines te starten. Bij vragen mag je altijd contact opnemen met het EJV.

Geef een reactie