Nieuws

CORONAMAATREGELEN WERKJAAR 2020-2021

KinderwerkTienerwerkJongerenwerk

[Deze pagina wordt geüpdatet zodra er nieuwe informatie is. Laatste update: 28/06/21 om 10:45]


Op het  Overlegcomité van 18 juni 2021 werd beslist de volgende stap van het zomerplan te activeren. Wat een fijn nieuws! Na de eerste stap van 9 juni tot 24 juni 2021, geldt voor de jeugdwerksector nu het zomerplan:

Georganiseerd vrije tijdsaanbod voor alle leeftijdsgroepen (dus -12, 12+ en 18+)

  • Groepen van max. 100 personen, exclusief begeleiding, zowel binnen als buiten.
  • Iedereen gaat bewust met de bubbels om, leiding, externen, ouders. Ouders en externen kunnen niet zomaar in de bubbels, afstand houden en mondmaskers (vanaf 13 jaar) blijft belangrijk.
  • Activiteiten gaan nog steeds bij voorkeur buiten door.
  • Deelnemers vanaf 13 jaar en begeleiders respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke. Wanneer het niet mogelijk is om voldoende afstand te houden, wordt er een mondmasker gedragen.
  • Kinderen jonger dan 12 jaar dienen geen mondmasker te dragen of afstand te houden.
  • Er kan samen gegeten en gedronken worden, zowel binnen als buiten, maar met de nodige afstand voor 12+. Dit geldt zowel voor leiding als voor de leden. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten onderling geen afstand houden tijdens maaltijden. Hou rekening met de hygiënevoorschriften voor het opscheppen van eten en geef geen bestek door.
  • Overnachtingen zijn toegelaten.

LET OP: Wees jullie er van bewust dat een lokaal bestuur kan beslissen om strengere maatregelen toe te passen. Informeer dus steeds op voorhand bij je eigen stad of gemeente wat mogelijk is.

Het is niet verplicht om een aanbod te organiseren als dat niet goed voelt voor jullie op dit moment. We geven jullie hier zelf verantwoordelijkehid in en respecteren ieders eigen beslissing.


Veel gestelde vragen 

Eén hobby per week, telt dat nog?

De aanbeveling om slechts 1 hobby per week te kiezen mogen we stilaan laten vallen, zowel voor leden als leiding. 

Hoeveel leiding mag er aanwezig zijn op een activiteit?

Er is geen maximum aantal begeleiding vastgelegd bij de groepen. Ga hier echter met gezond verstand mee om: zet het minimum aantal begeleiding in dat je nodig hebt om kwalitatief je activiteiten te kunnen doen. 

Kan een overdekt buitenaanbod in kader van de buitenwerking?

Er kan gebruikt gemaakt worden van een tent of shelter om een aanbod ondanks slecht weer mogelijk te maken, op voorwaarde dat minimum vier zijdes van de tent of shelter open blijven.

Welke documenten hebben we nodig om een activiteit vlot en correct te laten verlopen?

Het is sterk aangeraden om van elke deelnemer, zowel lid als leiding, een medische fiche bij te houden. Daarin staan belangrijke medische gegevens, de contactpersoon in geval van nood en daarin kan ook aangeduid worden of iemand al dan niet risicopatiënt is en toestemming heeft om aan de activiteiten deel te nemen.

Daarnaast is het van essentieel belang om steeds goed bij te houden wie er op je activiteiten aanwezig is, al dan niet contact met externen en welke voorzorgsmaatregelen hierbij genomen zijn, alsook een korte opsomming van de algemene maatregelen die jullie hanteren om een activiteit 'coronaproof' te laten verlopen. Dit kan aan de hand van een contactlogboek.

Tip: duid in je eigen werking een corona-coördinator aan die deze documenten zorgvuldig bijhoudt, invult en de maatregelen tijdens een activiteit overziet. 

Als extra ondersteuning geven we jullie nog een brief mee om aan de ouders uit te delen rondom het verzamelen en bijhouden van de nodige informatie over hun kind (GDPR) en een document met richtlijnen over het reinigen van infrastructuur en materiaal.

Wat te doen bij een besmetting?

Is er tijdens of na afloop van een EJV-activiteit een deelnemer of begeleider besmet met Covid-19? Volg dan de noodprocedure om te weten wat je verder moet doen. Bij vragen mag je altijd contact opnemen met het EJV. 

Heeft het EJV deze regels zelf bedacht?

Neen, deze regels worden samengesteld door organisaties die het jeugdwerkbeleid bepalen (Ambrassade, Bataljong), virologen en Benjamin Dalle, de minister van Jeugd. De regels zijn goedgekeurd door de minister en dus verplicht voor alle activiteiten die onder jeugdwerk vallen. Het EJV is de koepelorganisatie voor de Evangelische jeugdverenigingen, wij vertalen de algemene regels naar onze specifieke context met zondagsschoolwerking, jeugdgroepen, kampen en vormingen.

Nog vragen?

We weten dat deze maatregelen waarschijnlijk heel wat vragen bij jullie oproepen en we doen er als team al het nodige aan om jullie prangende vragen te beantwoorden en hier duidelijkheid in te scheppen. Voel je steeds vrij om je vragen te richten tot je provinciale jeugdwerkconsulent.

Geef een reactie