Nieuws

CORONAMAATREGELEN WERKJAAR 2020-2021

KinderwerkTienerwerkJongerenwerk

[Deze pagina wordt geüpdatet zodra er nieuwe informatie is. Laatste update: 12/05 om 11:00]


Op het  Overlegcomité van 11 mei 2021 werden de maatregelen voor de zomerkampen uit de doeken gedaan. Wat een fijn nieuws! Wanneer deze informatie concreet is uitgewerkt, vind je dat hier zeker terug. Ook voor het lokaal kinder- en jeugdwerk zijn er versoepelingen aangekondigd.

Van 8 mei 2021 tot 9 juni 2021 gelden volgende maatregelen voor het kinder- en jeugdwerk:

 

Tot 12 jaar / -12

 • Jeugdwerkactiviteiten kunnen maximaal buiten doorgaan voor groepen van 25 personen exclusief begeleiding.
 • Jeugdwerkactiviteiten kunnen wanneer nodig binnen doorgaan voor groepen van 10 personen exclusief begeleiding.
 • Er mogen meerdere groepjes gevormd worden op één locatie, maar groepjes blijven afstand bewaren ten opzichte van elkaar en blijven dus gescheiden.
 • Activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats. Activiteiten met hoge intensiteit (sport en spel) gaan in het bijzonder buiten door.
 • Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden.
 • Overnachting blijft verboden.
 • Begeleiding draagt altijd een mondmasker.
 • Kinderen onder 12 jaar dienen geen mondmasker te dragen.

Vanaf 12 tot 18 / -18

 • Jeugdwerkactiviteiten kunnen doorgaan voor groepen van 25 personen exclusief begeleiding.
 • Er mogen meerdere groepjes gevormd worden op één locatie, maar groepjes blijven afstand bewaren ten opzichte van elkaar en blijven dus gescheiden.
 • Activiteiten gaan verplicht buiten door.
 • Jongeren kunnen samen eten, maar dit gebeurt buiten en er wordt de nodige afstand gehouden. Er wordt rekening gehouden met de hygiënevoorschriften voor opscheppen en er wordt geen bestek doorgegeven.
 • Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden.
 • Overnachting is verboden.
 • Als begeleiding draagt je altijd een mondmasker en houd je waar mogelijk afstand.
 • Jongeren dragen altijd een mondmasker, tenzij de afstand bewaard kan blijven.

18+

 • In georganiseerde context mag deze leeftijdsgroep samenkomen met 25 personen, begeleiding inclusief.
 • Verplicht buiten afspreken.
 • Mondmasker is ten alle tijden verplicht, alsook het houden van 1,5m afstand.

Van 9 juni 2021 tot 25 juni 2021 gelden volgende maatregelen voor het kinder- en jeugdwerk (onder voorbehoud van de vaccinatiegraad en ziekenhuisopnames):

 • Samenkomen kan met 50 personen, exclusief begeleiding, met elke leeftijdsgroep zowel binnen als buiten.
 • Er kan samen gegeten en gedronken worden, zowel binnen als buiten, maar met de nodige afstand voor 12+. Hou rekening met de hygiënevoorschriften voor het opscheppen van eten en geef geen bestek door.
 • Mondmasker verplicht voor leiding en voor 12+ indien de afstand niet bewaard kan worden
 • Overnachten is nog steeds geen optie

LET OP: Wees jullie er van bewust dat een lokaal bestuur kan beslissen om strengere maatregelen toe te passen. Informeer dus steeds op voorhand bij je eigen stad of gemeente wat mogelijk is.

Het is niet verplicht om een aanbod te organiseren als dat niet goed voelt voor jullie op dit moment. We geven jullie hier zelf verantwoordelijkehid in en respecteren ieders eigen beslissing.


Veel gestelde vragen

Hoe worden de leeftijdsgrenzen bepaald?

De categorie tot en met 12 jaar: dit zijn alle kinderen geboren in 2008 en later. De categorie 13 tot en met 18 jaar: dit zijn alle kinderen geboren van 2007 tot en met 2002.  

Eén hobby per week, telt dat nog?

De aanbeveling om slechts 1 hobby per week te kiezen mogen we stilaan laten vallen, zowel voor leden als leiding. 

Hoeveel leiding mag er aanwezig zijn op een activiteit?

Er is geen maximum aantal begeleiding vastgelegd bij de groepen. Ga hier echter met gezond verstand mee om: zet het minimum aantal begeleiding in dat je nodig hebt om kwalitatief je activiteiten te kunnen doen. 

Kan een overdekt buitenaanbod in kader van de verplichte buitenwerking?

Er kan gebruikt gemaakt worden van een tent of shelter om een aanbod ondanks slecht weer mogelijk te maken, op voorwaarde dat minimum vier zijdes van de tent of shelter open blijven.

Mogen we ook in de kerk samenkomen volgens de richtlijnen van de Federale Synode?

Het EJV en de Federale Synode hebben over deze vraag grondig overleg gehad en zijn samen tot het besluit gekomen dat als gemeenten er in het verleden voor gekozen hebben om bepaalde delen van hun jeugdwerking onder te brengen onder de vlag van het EJV, die keuze nu ook blijft gelden. Kerken kunnen dus in principe niet 'kiezen' tussen welke regels voor hen gelden.

Wat met zondagsschool tijdens georganiseerde erediensten volgende de richtlijnen van de ARPEE?

Kinderen zijn steeds welkom op georganiseerde erediensten. Als zij in de dienst blijven en er dus geen apart programma voorzien wordt, dienen ze steeds op hun plaats te blijven zitten volgens de richtlijnen van de ARPEE. Als er een apart kinderprogramma voorzien wordt tijdens een deel aan de eredienst, dienen de jeugdwerkregels zoals hierboven gevolgd te worden. Het is vooral belangrijk dat kinderen dan al in het begin van de eredienst in hun aparte bubbel plaatsnemen, ook indien er een gezamenlijk kindermoment ingelast wordt aan het begin van de dienst.

Welke documenten hebben we nodig om een activiteit vlot en correct te laten verlopen?

Het is sterk aangeraden om van elke deelnemer, zowel lid als leiding, een medische fiche bij te houden. Daarin staan belangrijke medische gegevens, de contactpersoon in geval van nood en daarin kan ook aangeduid worden of iemand al dan niet risicopatiënt is en toestemming heeft om aan de activiteiten deel te nemen.

Daarnaast is het van essentieel belang om steeds goed bij te houden wie er op je activiteiten aanwezig is, al dan niet contact met externen en welke voorzorgsmaatregelen hierbij genomen zijn, alsook een korte opsomming van de algemene maatregelen die jullie hanteren om een activiteit 'coronaproof' te laten verlopen. Dit kan aan de hand van een contactlogboek.

Tip: duid in je eigen werking een corona-coördinator aan die deze documenten zorgvuldig bijhoudt, invult en de maatregelen tijdens een activiteit overziet. 

Als extra ondersteuning geven we jullie nog een brief mee om aan de ouders uit te delen rondom het verzamelen en bijhouden van de nodige informatie over hun kind (GDPR) en een document met richtlijnen over het reinigen van infrastructuur en materiaal.

Wat te doen bij een besmetting?

Is er tijdens of na afloop van een EJV-activiteit een deelnemer of begeleider besmet met Covid-19? Volg dan het noodprocedure om te weten wat je verder moet doen. Bij vragen mag je altijd contact opnemen met het EJV. 

Heeft het EJV deze regels zelf bedacht?

Neen, deze regels worden samengesteld door organisaties die het jeugdwerkbeleid bepalen (Ambrassade, Bataljong), virologen en Benjamin Dalle, de minister van Jeugd. De regels zijn goedgekeurd door de minister en dus verplicht voor alle activiteiten die onder jeugdwerk vallen. Het EJV is de koepelorganisatie voor de Evangelische jeugdverenigingen, wij vertalen de algemene regels naar onze specifieke context met zondagsschoolwerking, jeugdgroepen, kampen en vormingen.

Nog vragen?

We weten dat deze maatregelen waarschijnlijk heel wat vragen bij jullie oproepen en we doen er als team al het nodige aan om jullie prangende vragen te beantwoorden en hier duidelijkheid in te scheppen. Voel je steeds vrij om je vragen te richten tot je provinciale jeugdwerkconsulent.

Geef een reactie