Nieuws

CORONAMAATREGELEN WERKJAAR 2020-2021

KinderwerkTienerwerkJongerenwerk

[Deze pagina wordt geüpdatet zodra er nieuwe informatie is. Laatste update: 01/02 om 14:30]


Nieuwe maatregelen voor het jeugdwerk

Op 1 februari 2021 gingen nieuwe maatregelen voor het jeugdwerk van start. Hoe lang deze maatregelen zullen gelden, hangt af van de virologische evolutie van de cijfers.

Tot 12 jaar / -12

 • Jeugdwerkactiviteiten kunnen doorgaan voor groepen van 10 personen exclusief begeleiding
 • In krokusvakantie kunnen groepen uit 25 personen personen bestaan exclusief begeleiding, daarbij is de stabiliteit van deze groep cruciaal.
 • Er mogen meerdere groepjes gevormd worden op één locatie, maar groepjes blijven afstand bewaren ten opzichte van elkaar en blijven dus gescheiden
 • Activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats. Activiteiten met hoge intensiteit (sport en spel) gaan in het bijzonder buiten door.
 • Het wordt ten sterkste aangeraden aan ouders en kinderen om max. 1 aanbod per week te kiezen
 • Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden.
 • Overnachting blijft verboden

Vanaf 12 tot 18 / -18

 • Jeugdwerkactiviteiten kunnen doorgaan voor groepen van 10 personen exclusief begeleiding
 • Hierop wordt geen uitzondering gemaakt in de krokusvakantie, de groepen blijven max. 10 personen.
 • Er mogen meerdere groepjes gevormd worden op één locatie, maar groepjes blijven afstand bewaren ten opzichte van elkaar en blijven dus gescheiden
 • Activiteiten gaan verplicht buiten door.
 • Jongeren kunnen niet samen een maaltijd nuttigen tenzij een individuele snack, er kan enkel individueel gebruik worden gemaakt van het sanitair.
 • Het wordt ten sterkste aangeraden om max. 1 aanbod per week te kiezen.
 • Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden.
 • Overnachting is verboden.

Wees jullie er van bewust dat een lokaal bestuur kan beslissen om strengere maatregelen toe te passen. Informeer dus steeds op voorhand bij je eigen stad of gemeente wat mogelijk is.

Het is niet verplicht om een aanbod te organiseren als dat niet goed voelt voor jullie op dit moment. We geven jullie hier zelf verantwoordelijkehid in en respecteren ieders eigen beslissing.


Veel gestelde vragen

Hoe worden de leeftijdsgrenzen bepaald?

De categorie tot en met 12 jaar: dit zijn alle kinderen geboren in 2008 en later. De categorie 13 tot en met 18 jaar: dit zijn alle kinderen geboren van 2007 tot en met 2002.  

Eén hobby per week, telt dat ook voor begeleiding?

Vraag maximaal ook aan je begeleiding (dus ook je vrijwilligers) om hun activiteiten te beperken als ze een activiteit begeleiden. Als je werking onmogelijk kwalitatief gehouden kan worden door een gebrek aan begeleiding in dit geval, kan je oplossingen zoeken, maar beperk ook dan het aantal groepen en activiteiten die een begeleider combineert. Uiteraard draagt een begeleider altijd een mondmasker, en wordt altijd afstand gehouden in de mate van het mogelijke (lees: uiteraard kan je je deelnemers helpen bij problemen of als ze zich pijn hebben gedaan, maar probeer verder steeds anderhalve meter afstand te houden).

Mogen we ook in de kerk samenkomen volgens de richtlijnen van de Federale Synode?

Het EJV en de Federale Synode hebben over deze vraag grondig overleg gehad en zijn samen tot het besluit gekomen dat als gemeenten er in het verleden voor gekozen hebben om bepaalde delen van hun jeugdwerking onder te brengen onder de vlag van het EJV, die keuze nu ook blijft gelden. Kerken kunnen dus in principe niet 'kiezen' tussen welke regels voor hen gelden.

Heeft het EJV deze regels zelf bedacht?

Neen, deze regels worden samengesteld door organisaties die het jeugdwerkbeleid bepalen (Ambrassade, Bataljong), virologen en Benjamin Dalle, de minister van Jeugd. De regels zijn goedgekeurd door de minister en dus verplicht voor alle activiteiten die onder jeugdwerk vallen. Het EJV is de koepelorganisatie voor de Evangelische jeugdverenigingen, wij vertalen de algemene regels naar onze specifieke context met zondagsschoolwerking, jeugdgroepen, kampen en vormingen.

Wat te doen bij een besmetting?

Is er tijdens een kamp of na afloop van een EJV-activiteit een deelnemer of begeleider met symptomen van Covid-19? Volg dan het stappenplan om de juiste personen op de hoogte te brengen en de verplichte quarantaines te starten. Bij vragen mag je altijd contact opnemen met het EJV. 

Nog vragen?

We weten dat deze maatregelen waarschijnlijk heel wat vragen bij jullie oproepen en we doen er als team al het nodige aan om jullie prangende vragen te beantwoorden en hier duidelijkheid in te scheppen. Vanaf het overlegcomité later deze week bovenstaand voorstel al dan niet goedkeurd, zullen we hier zo spoedig mogelijk de exacte informatie online plaatsen over de in werking treding en andere modaliteiten. In de tussentijd, voel je vrij om je vragen te richten tot je provinciale jeugdwerkconsulent.

Geef een reactie