Nieuws

Hij weet alles van me!

Dit artikel is geschreven door Emma (19), ze studeert theologie aan de ETF.


Hij weet alles van me!

‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet.
Zou dat niet de ​Messias​ zijn?’ (Joh. 4:29)

Heb jij iemand in je omgeving de werkelijk ‘alles van je weet’? Iemand die precies weet wat je doet, maar ook je motieven kent en al je gedachten? Ik vind de gedachte aan zo iemand behoorlijk angstaanjagend. Er zijn veel dingen in mijn leven die ik liever voor anderen verberg. Mijn gedrag, motieven en gedachten zijn helaas lang niet altijd zo zuiver als ik zou willen. Toch is dit het getuigenis van de Samaritaanse vrouw nadat ze een ontmoeting met Jezus heeft gehad: ‘er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’. Jezus confronteert haar met de waarheid over haar leven.  Die is eigenlijk helemaal niet zo rooskleurig, maar toch beangstigt het haar niet dat Jezus alles blijkt te weten. Het lijkt haar juist te bevrijden; ze gaat naar haar stad om aan iedereen te vertellen dat ze de messias gevonden heeft!

De evangelist Johannes spreekt in zijn evangelie opmerkelijk vaak over het woord waarheid. Jezus, zo zegt hij, is ‘vol van genade en waarheid’. Jezus kent ieder mens door en door, Hij weet wat er in de mens omgaat. In de brief aan de Hebreeën wordt gezegd ‘er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor Zijn ogen’ (Heb. 4:13). Er is dus werkelijk niets wat wij voor Jezus kunnen verbergen. Is dat een angstaanjagende gedachte? Zoals we bij de Samaritaanse vrouw zien, zou dit ons juist niet moeten benauwen. Later in het evangelie zegt Jezus ook: ‘de waarheid zal u vrij maken! (Joh. 8:32)’

Hoe is dat mogelijk? Hoe kan het dat Jezus ons helemaal doorgrondt, al onze fouten ziet en we toch niet bang hoeven zijn? Dat kan omdat Jezus niet alleen alles van ons weet, maar ons ook intens graag wil redden en helpen. Zoals Johannes zegt: Jezus Christus kwam niet alleen met waarheid, maar ook met genade (Joh. 1:17). Hij wil ons helpen, op elk moment dat we hulp nodig hebben. De Samaritaanse vrouw komt tot geloof door een ontmoeting met Jezus: ze beseft wie Hij is, dat Hij haar volledig kent en haar toch niet afwijst.

Tot geloof komen heeft vaak niet zozeer te maken met heel veel kennis vergaren, het is beseffen wie Jezus is. Hij kent je volledig en belooft tegelijkertijd dat Hij je nooit zal afwijzen. Je kunt Hem helemaal vertrouwen. Bijzonder is dat er verder in het verhaal staat dat veel Samaritanen in de stad tot geloof kwamen door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me’. De vrouw had geen goed verhaal of allerlei argumenten om te bewijzen dat Jezus de Redder van de wereld is, ze uitte simpelweg haar verbazing: ‘Hij weet alles van me!’.

Durf jij alles wat in je is aan Jezus te laten zien? Op momenten waarop je gelukkig bent, maar ook op momenten waarop alles tegenzit, je zorgen hebt en je ellendig voelt? Weet dan dat Jezus je nooit zal afwijzen. Hij wil je bevrijden van al je lasten, dat heeft Hij zelf beloofd.

Geef een reactie