Nieuws

Leerling & Meester

Dit artikel is geschreven door Tom Dubbelman (20), student aan de ETF. Hij heeft een uitdagende hobby: mensen aan het denken zetten door net de vragen te stellen die mensen niet verwachten. Andere dingen die hij leuk vindt om te doen zijn het lezen van fictie en vechtsporten.


We hebben allemaal wel eens in de schoolbanken gezeten: Alle leerlingen zitten braaf op hun stoelen en letten goed of minder goed op, terwijl de leraar voorin de klas iets uit staat te leggen. Een herkenbaar plaatje! Het doel hiervan is dat de leerlingen iets leren wat ze nog niet weten. Maar wat als er ineens een leerling opstaat, naast de leraar komt staan en hém allerlei dingen gaat uitleggen? Dit is precies wat er gebeurt in het verhaal van Nikodemus

‘Zo was er een Farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus.’

De Farizeeërs waren een belangrijke groep in de tijd van Jezus. Ze zetten zichzelf apart door de wet van Mozes streng na te volgen en het volk in die wet te onderwijzen. Het waren echte leraars van het volk. Nikodemus kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘‘Rabbi’’ zei hij, we weten dat u een leraar bent die van God gekomen is’. Jezus zou eigenlijk deel moeten zijn van het volk, de leerlingen. Hij was immers een gewone timmermanszoon. Maar Nikodemus had in het verleden al goed op Jezus gelet en had al door hoe de vork in de steel zit. In tegenstelling tot wat hij gewoon was, was hijzelf nu de leerling en Jezus is de meester! Hoe komt het nu dat Jezus Meester is in plaats van Nicodemus? Nikodemus verklapt het: Jezus is een leraar die van God gekomen is. Dit leraarschap was niet alleen voor Jezus weggelegd; op een ander moment riep Jezus Zijn leerlingen bij elkaar om ook door God gezonden leraren te worden.   

Zodra Nikodemus met Jezus in aanraking komt, is hij veranderd van de leraar naar de leerling. Jezus begint hem dan ook meteen iets uit te leggen wat hij niet begrijpt terwijl Nikodemus aandachtig luistert en vragen stelt. Nikodemus vindt het erg moeilijk om Jezus te volgen. ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent?’ Het lukt Nikodemus niet, die leraar hoort te zijn, om Jezus te begrijpen. Maar Jezus stuurt hem niet weg, Hij heeft geduld met Nikodemus en blijft hem onderwijzen.

Jezus is de grote Meester, Hij heeft geduld met ons als we van Hem willen leren, zelfs als wij Hem niet direct begrijpen. Net als Nikodemus, ook als we eigenlijk al leraren zouden moeten zijn mogen we altijd bij Hem terugkomen om meer te leren en terug leerling te worden. Jezus komt van God en heeft het gezag om van Zijn leerlingen leraren te maken. Dit laat Hij zien door wat Hij tegen Zijn leerlingen zegt: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen’. (Mat 28:19) Op die manier kunnen ook wij door Hem geleerd worden en anderen weer leren over Hem.    

Geef een reactie