Nieuws

Quiz - Schuilt er een pastorale werker in jou?

Vormingen

In onze omgang met kinderen en jongeren komen we de laatste jaren steeds meer voor een uitdaging te staan. De snelle technologische en digitale ontwikkelingen maken dat we ze niet meer kunnen bijhouden, ze raken precies steeds sneller in de puberteit met regelmatig een handen-in-het-haar-moment langs beide kanten, ze gaan steeds op meer extreme manier op zoek naar waar de grenzen liggen, ze worden steeds meer beïnvloed door reclame, media en leeftijdsgenoten en ga zo maar verder. Ik geloof oprecht dat wij in onze rol als ouder, leerkracht, kinder- of jeugdwerker een groot verschil kunnen maken. Een nieuw jaar kinder- en jongerenpastoraat staat voor de deur om jou hierbij te helpen! Test hier alvast even je kennis en zie of er al een echte pastorale werker in je schuilt.


Vraag 1: in pestsituaties zijn vaak meerdere personen betrokken en is het niet enkel een conflict tussen pester en slachtoffer. Hoe noem je personen die passief het pesten mee gaan ondersteunen?

 1. Buddy’s
 2. Helpers
 3. Meelopers
 4. Achterban

Het juiste antwoord is C, meelopers. Deze personen zijn zich vaak niet bewust van de grote rol die ze spelen in de pestproblematiek. Dit zijn kinderen en jongeren die toezien op het pesten, maar niet ingrijpen, niets melden of die op de achtergrond lachend toekijken. Door het niet ingrijpen in een pestsituatie keuren zij het gedrag van de pester – vaak onbewust – goed en verhogen ze op die manier de status die de pester verwerft.

Tip: deze vraag zal je ook alvast duidelijk maken dat pesten een groepsprobleem is. Wanneer je geconfronteerd wordt met een pestsituatie, is het van belang om je hele groep mee te nemen in het proces naar herstel!


Vraag 2: wat is grooming?

 1. Het trimmen van een baard
 2. Digitaal kinderlokken
 3. Een extreme vorm van sexting (= seksueel getinte berichten of foto’s versturen)
 4. Het internet afschuimen op zoek naar seksueel getinte foto’s

Kinderen en jongeren worden de dag van vandaag steeds meer geconfronteerd met seksualiteit via sociale media. Dit kan heel spannend en leuk zijn, maar houdt ook heel wat risico’s in. Grooming is een vorm van digitaal kinderlokken - antwoord B -, waarbij een volwassene zich online voordoet als een jongen of meisje van vergelijkbare leeftijd en op die manier probeert hun vertrouwen te winnen. De bedoeling van deze personen is uiteindelijk te komen tot seksueel contact, hetzij online, hetzij fysiek. Vaak wordt er seksuele beelden of foto’s gemaakt en uitgewisseld. Dit maakt dat slachtoffers vaak geen hulp durven in te schakelen. Ze voelen zich angstig, schuldig en beschaamd en willen niet dat anderen de gemaakte beelden te zien krijgen.

Tip: het is dus van enorm groot belang om kinderen en jongeren ook online weerbaar te maken! We dienen hen aan te leren hoe ze op een gepaste manier met sociale media omgaan, hoe ze veilige online contacten kunnen leggen en hoe ze informatie over zichzelf kunnen beschermen.


Vraag 3: kinderen en jongeren met faalangst hebben te kampen met een fenomeen genaamd de self-fulfilling prophecy. Hoe wordt dit fenomeen het best omschreven?

 1. Zich continu zorgen maken over zichzelf, hun prestaties en hoe ze er uit zien
 2. Een ziekte, veroorzaakt door stress, die er voor zorgt dat ze vol uitslag komen te staan
 3. Doordat ze verwachten te gaan falen, gebeurt dit ook en worden ze bevestigd in hun angst
 4. Een beperkte motivatie om nog door te zetten wanneer ze voor uitdagingen komen te staan

Kinderen en jongeren met faalangst geloven oprecht dat ze minder slim, knap of getalenteerd zijn dan anderen. De omgeving wil deze kinderen en jongeren beschermen en hen geen extra stress bezorgen, waardoor ze hen minder gaan stimuleren of uitdagen. Zo is het moeilijk voor deze kinderen en jongeren om succeservaringen op te doen en hun gaven en talenten te leren kennen en efficiënt in te zetten. Ook hun motivatie om echt te investeren in gestelde doelen, daalt met de tijd. Ze verwachten op voorhand al te zullen gaan falen. Door deze onterechte denkbeelden en gebrek aan stimulatie gaan hun verwachtingen net ingelost worden en zullen ze falen wanneer ze het toch aandurven om hun tijd, moeite en energie te steken in een nieuwe uitdaging. Zo worden ze telkens weer bevestigd in hun faalangst. Het juiste antwoord is dus C.

Tip: deze kinderen en jongeren kunnen terug opbloeien door hen veel te bemoedigen en bevestigen. De kracht van een compliment is immens groot en leert hen tevens waar hun gaven en talenten gelegen zijn!


Vraag 4: een echtscheiding heeft een zware impact op kinderen en jongeren die er mee geconfronteerd worden. Parentificatie is een veel voorkomend gevolg van een echtscheiding. Wat wordt er bedoeld met deze term?

 1. Zich identificeren met de ouder van het andere geslacht
 2. Zich identificeren met de ouder van hetzelfde geslacht
 3. Op zoek gaan naar nieuwe ouderfiguren buiten het kerngezin
 4. De ouderrol langdurig overnemen door de afwezigheid van één ouder

Vaak is het zo dat een (oudste) kind of jongere zich na een echtscheiding verantwoordelijk begint te voelen voor het gezin en spontaan bepaalde taken en verantwoordelijkheden op zich gaat nemen. Dit is oorspronkelijk om de achterblijvende ouder te ondersteunen, maar kan leiden tot een ongezond evenwicht in het gezin indien dit een lange tijd blijft voortduren. Een kind of jongere zal dan de rol van de afwezige ouder volledig op zich nemen. Dit legt een zware druk op de verdere ontwikkeling van het kind of de jongere. Het juiste antwoord is dus D.

Tip: ga er nooit van uit dat een scheiding het beste is voor de kinderen! Heb oog voor hen en luister naar hun verhaal. Zorg ervoor dat ze de echtscheiding een plaats kunnen geven, zodat ze in de toekomst in staat zullen zijn om zelf gezonde relaties op te bouwen.


Het maakt niet uit of je op deze quiz veel of weinig juiste antwoorden hebt kunnen geven. Het doel dat ik vooral voor ogen heb met deze quiz is dat je hart geraakt wordt, dat je oprecht mee wil bouwen aan een gezonde toekomst voor de kinderen en jongeren die je in je omgeving tegenkomt. De cursus kinder- en jongerenpastoraat biedt je de mogelijkheid om dit samen met anderen te doen. Samen met de andere cursisten en ervaren sprekers gaan we op weg doorheen de ontwikkeling van kinderen en jongeren en de uitdagingen die ze daarin tegenkomen. Dit jaar zoomen we in op de uitdagen rond echtscheiding, pesten, seksualiteit en faalangst – zoals de quiz jullie waarschijnlijk al deed vermoeden J -. De Bijbel is de rode draad doorheen onze cursusdagen, hij wordt niet voor niets een gids voor het leven genoemd.

Ik kijk alvast weer uit naar een nieuw en boeiend cursusjaar! Wie weet ontmoeten we elkaar daar?

Evelien 

Geef een reactie