Nieuws

Treurend? Gelukkig!

Blogs

Mattheüs 5:4 Gelukkig zijn de treurende, 
want zij zullen getroost worden.

Jezus zei deze woorden tegen mensen die gekozen hadden hem te volgen. Zij hadden de preek van Jezus over het goede nieuws van het koninkrijk gehoord. Zij hadden gezien hoe Jezus op een wonderlijke manier alle ziekten kon genezen. En zij geloofden in Jezus en kozen om hem te volgen.

En tegen zulke mensen (Jezus’ volgelingen) en misschien ook tegen jou zegt Jezus: “Als jij je verdrietig voelt, als jij je slecht voelt, als jij je treurig voelt, en in mij gelooft dan ben je gelukkig. En dan heb jij een reden om blij te zijn, omdat er voor jou hoop is. Hoop dat jij vroeg of later getroost zal worden. Deze hoop is niet gebaseerd op de ernstige staat van jouw probleem of op de mogelijkheid dat er een oplossing voor jouw situatie is. Nee, jouw hoop is gebaseerd op het geloof in deze belofte van Jezus: “Gelukkig zijn de treurende, want zij zullen (zonder twijfel) getroost worden.”

Enkele jaren geleden bevond ik mij in een periode waar alles rondom mij leek uiteen te vallen, alles ging fout. Ik had moeite met mijn studie en dus ben ik meerdere keren voor hetzelfde studiejaar gebuisd. Dit zorgde voor een gespannen relatie met mijn ouders. We konden niet meer een goed gesprek voeren. Ik schaamde mijzelf en ontweek mensen zodat ik niet met ze hoefde te spreken. Ik was treurig en wilde vluchten, zo ver mogelijk van deze situatie vandaan, die te veel stress, teleurstelling, verdriet en ruzie veroorzaakte. Ja, ik wilde vluchten en dat heb ik ook gedaan. Ik vluchtte tot God door mijn hoop op hem te vestigen. Deze hoop heeft mijn situatie niet veranderd, helemaal niet, maar door op Gods belofte te hopen, kon ik volhouden, mijn geloof bewaren totdat er een oplossing kwam. 

Maar indien de oplossing niet komt, indien het onmogelijk lijkt dat er een oplossing is. Zelfs wanneer jij jouw hele leven treurig zou blijven, zelfs dan is er nog plaats voor hoop.  Jezus is niet alleen gestorven, maar hij is ook opgestaan en hij leeft voor altijd. Daarom is onze hoop niet alleen voor dit leven op aarde, maar het deze hoop overtreft de dood, omdat we weten dat er een dag komt waar dit zal gebeuren: “Hij zal al tranen uit hun [de gestorven en de levende] ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij” Openbaring 21 :4

Laat jouw hoop versterkt worden door deze geweldige belofte van onze HEER Jezus: Gelukkig zijn de treurende, want zij zullen getroost worden.

- - - 

Venant Uwiringiyimana 
Student aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) Leuven. 

EJV wil op EJV.be een bijdage leveren aan het gesprek over christelijke thema’s. Omdat wij het belangrijk vinden theologiestudenten van de ETF een platform te geven om te oefenen in het publiceren van teksten, publiceren wij regelmatig artikels van hun hand. Elke auteur schrijft in eigen naam. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Geef een reactie