Nieuws

Twee keer gedoopt?

Alex is 26 jaar, groeide op in Roemenië en studeert aan de ETF in Leuven.

Ik ben gedoopt toen ik 9 dagen oud was en ik ben opnieuw gedoopt toen ik 17 jaar was! Hoe zit dat?

Welnu, ik ben 26 jaar geleden geboren in een dorpje in Roemenië. Mijn ouders waren niet-praktiserende Orthodox-Christelijke Roemenen, maar zij hadden besloten om zich toch te schikken naar wat de verwachting was: daarom werd ik gedoopt in onze dorpskerk. Mijn peetouders kozen in mijn plaats en dus was ik, volgens de kerk, vergeven voor Adams zonde. Een nieuwe Christen. Maar was dat ook zo?

Er waren 17 jaren van mijn leven voorbij gegaan zonder veel interesse in de kerk of in mijn identiteit als Christen. Maar ineens, omdat ik de Bijbel ging lezen, realiseerde ik me dat ik een persoonlijke band met God wilde hebben. Ik raakte er snel van overtuigd dat Jezus mijn Heer en Redder ging zijn.

In die tijd reisde ik iedere dag van huis naar school. Op een dag raakte ik in gesprek met de buschauffeur. He vertelde me dat hij een toegewijd Christen was en dat hij iedere zondag naar de kerk ging. Mijn ervaringen met een persoonlijke band met Jezus intrigeerden hem en hij wilde me beter leren kennen. Net voordat ik uit de bus stapte, nodigde hij me om de volgende zondag naar zijn kerk te komen. Ik zei dat ik dat zou doen.

De kerk zat vol met overtuigde Christenen, die allen op een eigen wijze van Jezus hielden. Die eerste ervaring was voor mij voldoende om te besluiten iedere zondag naar die kerk te gaan. Al snel wilde de pastor mij ontmoeten en me beter leren kennen. Ik vertelde hem over een bijzonder verlangen om gedoopt te worden. Dat verlangen kwam op na het lezen van het boek Handelingen. Het was me opgevallen dat telkens als iemand Jezus had geaccepteerd als Heer en Redder, hij/zij gedoopt werd. Dat besluit kon heel bewust zijn en gebaseerd op persoonlijk geloof. Toen ik me dit realiseerde vond ik dat mijn doop in de Orthodoxe kerk niet langer paste bij de boodschap van Handelingen.

De pastor was blij over mijn interesse te horen. De daaropvolgende maanden nam ik deel aan een aantal studies voor mijn nieuwgevonden geloof. Ik kon niet wachten om in de kerk een getuigenis af te leggen en mijn verlangen om Christus te volgen voor de gehele geestelijke gemeenschap duidelijk te maken door ondergedompeld te worden in het doopwater. Ik stond helemaal achter de symboliek om mijn heen te gaan uit mijn oude leven en te verrijzen als een nieuw iemand.

Deze tweede keer was mijn geloof de reden van mijn doop. En ik wilde het in het openbaar laten zien aan de lokale kerk. Mijn persoonlijke ervaring van herboren worden moest symbolisch vorm gegeven worden in de handeling die mijn leven veranderde. De kerk aanvaardde mijn getuigenis helemaal en ik werd van dat moment af een echt lid van een universele familie.

Geef een reactie