Nieuws

Vacature Jeugdwerker

De Evangelische Kerk Leuven zoekt, met ingang van 1/7/2019 een jeugdwerker (halftijds, 19u/week).

ALGEMEEN 

De EKL (ekleuven.be) is een kerk met een sterke evangelische identiteit en missie. Ze wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid qua leeftijd, cultuur en kerkelijke achtergrond. Er is een dynamische kring- en jeugdwerking en er wordt gestreefd naar een actieve zichtbaarheid en betrokkenheid in de Leuvense regio. De EKL is lid van de VEG en haar kinder- en jongeren- werk is aangesloten bij het EJV. Gedreven door onze kernwaarden (gastvrij, groeiend, betrokken en relevant) willen we graag ons kinder- en jeugdwerk ver- der versterken en uitbouwen. Daarom zijn wij op zoek naar een jeugdwerker (M/V) met een hart voor Jezus en een hart voor jongeren (12-30j). 

FUNCTIE 

 • Je bent pastoraal betrokken bij jongeren en jongvolwassenen uit onze kerk.
 • Je coacht jongeren die taken en verantwoordelijk- heden opnemen in onze kerk.
 • Je ondersteunt de bestaande kinder- en jeugdwerkingen en let daarbij vooral op het welzijn en de groei van nieuwe en jonge leiders.
 • Je werkt nauw samen met kinder- en jeugdwerkers en ontwikkelt samen met hen visie voor deze groepen.
 • Je bent een bruggenbouwer tussen onze kerk en andere kerken en relevante organisaties.
 • Je maakt het extern aanbod (kampen, vorming, ontmoetingsdagen) toegankelijk voor jongeren en leiding.

PROFIEL

 • Je bent vertrouwd met kinder- en/of jongerenwerk. Ervaring is aanwezig of in opbouw. 
 • Een theologische of pedagogische opleiding is een pluspunt. 
 • Je hebt visie voor kinder- en jeugdwerk.
 • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in team te werken. 
 • Je bent een leider die jongeren en leiders laat groeien en bloeien.
 • Je bent toegankelijk, enthousiasmerend en inspirerend, genuanceerd en verzoenend.
 • Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.
 • Je bent bereid om te integreren in de Evangelische Kerk Leuven.
 • Je kan de geloofsbasis en visie van onze kerk onderschrijven.
 • Je hebt een levend en doorleefd geloof in Jezus Christus dat je wil delen en voorleven. 

WIJ BIEDEN 

 • Een verantwoordelijke en afwisselende functie die je met veel passie kan vervullen.
 • Een vast contract van 19u/week (0,5vte) met salariëring gebaseerd op barema B1c voor de socio- culturele sector (PC 329.01) + werkgeverstussenkomst voor vervoersonkosten. 
 • Een goede omkadering: je werkt nauw samen met onze predikant en de werkgroep kinder- en jeugd- werk. 

Verdere informatie kan je verkrijgen bij Johan Lorein (predikant) via johan.lorein@gmail.com of 0498/15.21.40 Interesse? Stuur je motivatiebrief en CV voor 01 juni 2019 naar Samgar Denivelle (voorzitter werkgroep kinder- en jeugdwerk) via samgar.denivelle@gmail.com 

Geef een reactie