Nieuws

Zachtmoedig? Gelukkig!

Blogs

Mattheus5:5 Gelukkig (of zalig) zijn de zachtmoedigen, 
want zij zullen het land bezitten (NBV)
Blessed are the meek, 
for they wil inherit the earth (NIV)

Zachtmoedig
Als je jezelf als christen zou omschrijven, hoe zou jij jezelf dan omschrijven? Wat voor woorden zou je daar dan voor gebruiken? Grote kans dat het woord ‘zachtmoedig’ niet het eerste woord is dat bij je op zou komen. En dat is misschien niet zo gek ook. Het is niet een woord dat veel wordt gebruikt. Toch staat het woord er in veel bijbelvertalingen. Maar wat betekent het woord nu eigenlijk? Wat bedoelt Jezus hier nu te zeggen?

Meek
Bovenaan staat naast de Nederlandse vertaling ook de Engelse. Hierin staat het woordje ‘meek’. Dat is misschien een onbekend woord, maar daarmee kan ik het misschien wel wat duidelijker maken. ‘Meek’ lijkt een beetje op het Engelse ‘weak’, dat zwak betekent. Hoewel deze woorden op elkaar lijken, betekenen ze toch niet hetzelfde. Het heeft te maken met bescheiden zijn, nederig zijn, een ander meer of beter achten dan jezelf. Eigenlijk zegt Jezus zoiets als ‘Leer van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart’(Matt.11:29). 

En was Jezus ook niet zo? Ja, op sommige momenten in Zijn lijden was Hij zwak, of kwam Hij in ieder geval zo over. Maar was het zwakte waardoor Jezus de lijdensweg tot aan het kruis ging? Nee. Je zou kunnen zeggen: Jezus was ‘meek’. Hij onderging het lijden omdat Zijn Vader het zo wilde. Maar dan niet als een slaaf die zijn meester gehoorzaamd, maar als een zoon (of dochter) die naar zijn vader luistert, omdat hij van hem houdt. Ja, dát is nou zachtmoedig zijn. Uit liefde tot Jezus Hém navolgen. Omdat Hij je eerst heeft liefgehad. 

Jezus’ liefde
En als je dan die liefde begint te zien, die zo groot was dat Hij Zijn leven gaf, dan wil je toch dat mensen om je heen daar ook iets van kunnen zien? Dan zou het toch mooi zijn als mensen om je heen zeggen of denken: “hé, wat heeft die jongen of dat meisje toch? Hij werd niet eens boos toen ik zo onaardig tegen hem deed. Zij schold niet eens terug toen ik haar uitschold. Hoe komt dat toch?” Alleen dat kan al een getuigenis zijn. 

En dan kan het zomaar zijn dat mensen je uit nieuwsgierigheid gaan vragen over wat je gelooft. En heb je dan geen mooie kans om van Jezus te getuigen, hoe Hij voor jou is gestorven aan het kruis maar ook weer is opgestaan en je een nieuw leven hebt in Hem? 


Nee, het is niet vanzelfsprekend Jezus na te volgen, en het is ook niet altijd makkelijk. Toch klinkt Gods Woord: ‘Zalig, of gezegend zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.’ Je kan dit ook lezen als een belofte van God aan jou: ‘Als je Mij navolgt, heb Ik een toekomst voor jou. Dan mag je straks met Mij zijn als de aarde voorbijgaat.’ ‘Wees sterk, en Híj zal je hart sterk maken’(Ps.27:14;31:25).

- - - 

Gideon Vos
Student aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) Leuven. 

EJV wil op EJV.be een bijdage leveren aan het gesprek over christelijke thema’s. Omdat wij het belangrijk vinden theologiestudenten van de ETF een platform te geven om te oefenen in het publiceren van teksten, publiceren wij regelmatig artikels van hun hand. Elke auteur schrijft in eigen naam. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Geef een reactie