Pastoraat & Weerbaarheid

Het EJV heeft het verlangen dat elk kind, elke jongere ten volle jong en onbezorgd kan zijn zodat ze zonder belemmeringen God en Zijn plan met hun leven kunnen ontdekken.

Helaas komt er veel op kinderen en jongeren af en is het niet altijd evident om gebeurtenissen of gevoelens goed te verwerken. In ons jeugdwerk komen we vaak in aanraking met verhalen van verdriet, pijn of wanhoop. We hebben het voorrecht om de allerzotste momenten te delen met kinderen en jongeren, maar hebben ook de mogelijkheid om een rots in de branding te zijn voor kinderen en jongeren doorheen moeilijke periodes in hun leven.

Daarom wil het EJV maximaal inzetten op Pastoraat & Weerbaarheid in samenwerking met de christelijke hulpverleningsorganisatie voor jongeren Chris België

We werken samen aan de volgende projecten en vormingen:

Cursus KJP

Tijdens de vijfdaagse cursus Kinder- & Jongerenpastoraat willen we jeugdwerkers vormen om op een verantwoorde manier om te gaan met verhalen van verdriet of pijn van kinderen en jongeren. Er worden basisprincipes aangereikt die worden toegepast op vier relevante thema's.

De volgende cursus vindt plaats in 2021 - 2022.

Inschrijven tot 30 september 2021 

LEV! Weerbaarheidstraining

LEV! is een tweedaags weerbaarheidsprogramma dat tieners tussen 11 en 18 jaar uitdaagt om na te denken over wie ze zijn, waar ze voor staan en waar ze naartoe willen. Het is ideaal voor jeugdgroepen: het werkt teambondend en het daagt je jongeren uit om doelgericht om te gaan met keuzes. Praktische info over LEV! voor jeugdgroepen vind je hier

Om deze cursus te kunnen doorgeven aan kinderen en jongeren is het belangrijk om te weten hoe de cursus werkt en hem zelf al voor een groot stuk beleefd te hebben. Daarom organiseren we doorheen het jaar een aantal trainingsdagen. Je maak je kennis met het interactief programma en wordt je warmgemaakt om er zelf mee aan de slag te gaan in je eigen jeugdgroep.

Wil je graag een LEV! trainingsdag in jouw buurt of in jouw gemeente? Stuur een email aan evelien.vangeel@ejv.be