Ideeënplein

Nog geen stemmen

Studie door gastspreker: God's helden

Kristof Heurckmans
Bijeenkomst: Club, Kamp
Thema: God's helden in geloof; ook voor jou?

Beste, ik kom deze studie graag geven in je jeugdgroep.

Contact: 0498 04 17 14 - kristof@belgianmissionteam.be

Door deze studie wil ik jongeren/tieners laten ervaren dat geloofshelden gewone mensen zijn met vertrouwen op God. Dat God ook in en door hun leven kan werken, met hun talenten en beperkingen. 

Studie: Helden voor God

· Korte voorstelling van mezelf: 37j, 9j christen, getrouwd en vader van 3, HT job – HT zendingswerk voor kerk LHH en BMT. Oost Europa – Zuid Afrika.6 jaar jeugdleiding geweest.

TIJD: 2m

· Openingsspel

10m

· Intro vraag voor de tieners – in groep:

Wat roept het bij je op als je denkt aan God/Jezus te volgen?

Welk gevoel komt hierbij op of welke gedachten heb je hierbij? Aan welk woord denk je?

Help indien nodig: avontuur, saai, regels, vrijheid, moeilijk, spannen, anders, …

5m

· Bijbel lezen:

Hebreeen 11: 1-12, 32-35

Vraag: Na deze tekst te lezen, wat is volgens jou het thema van deze studie?

4m

· Filmpje – start vanaf 11’ tot einde

https://pauluskerkgouda.nl/multimedia-archive/preek-helden-jongerendienst-op-zondagavond-2-april-2017/

2m

· Inhoudelijk gedeelte

  1. 10-15m

è Vraag voor tieners -> Kijken naar Hebr 11: wie zijn helden voor God?

Mensen die vertrouwen op God, doen wat God zegt. Die geloof hebben in God maar ook in Zijn beloftes.

o Mozes: kon amper spreken, wou dat iemand anders voor hem sprak.

o Abraham&Sarah; oudjes die eigenlijk geen kinderen meer konden krijgen. Abraham verwekte een kind bij zijn dienares omdat hij God niet geloofde.

o Noach: werd gek verklaard omdat hij een boot bouwde terwijl er nergens een zee of regen was.

o Simson: sterk door zijn haar te laten groeien maar zo wispelturig en beïnvloedbaar, vooral door vrouwen, dit werd ook zijn ondergang.

o David: toen Samuel kwam dachten ze niet eens aan hem. Hij werd door iedereen afgewezen; vader, broers, vijanden. Toch koos God hem, deze jonge slungel die bij de schaapjes zat. Hij was een man van God maar toch deed hij zo’n ernstige zonde door overspel te plegen met Batseba. Wat was zijn oplossing? Zorgen dat haar man zou omkomen in een oorlog, door hem naar oorlogsfront te sturen.

Conclusie: die helden zijn heel gewone mensen. Mensen die grote fouten maakten. Mensen die lang niet superhelden waren, die lang niet alles konden. Maar toch; ze vertrouwden God, en wilden Hem volgen, met hun gebreken, met hun angsten, met hun falen.

Mss kijk je nu op naar bepaalde mensen; in je omgeving, in de kerk, of wereldwijd en denk je; “ik kan nooit dit of dat doen. Ik zal nooit zo zijn, …”

Mss vergelijk je jezelf en zie je eigen falen, tekortkomingen, zonden tov dergelijke mensen.

Maar;

  1. God kan door jou grootse dingen doen als je Hem volgt en vertrouwt en jouw karakter laat veranderen. (Velen weten niet hoe God te volgen of zoeken God’s plan met hun leven. De bijbel naleven en dan vooral Hem en je naaste liefhebben is God volgen; tijd investeren).
  2. We moeten niet allemaal grootse dingen doen, of zaken waarvan mensen zeggen; “waaaw” Iedereen is nodig. Poets, klussers, zondagschoolleiders, predikanten, evangelisten, …

· B) Filmpje Kruik:

https://www.youtube.com/watch?v=lDvV3BbVgbs

2 min

Vraag tieners: wat leer je uit dit filmpje? In groepjes indien mogelijk, af te spreken met leiding.

15m

· C) Filmpje OM

https://www.youtube.com/watch?v=GxHCFQegwT0

3m

è Vooraf: wat valt je op aan de mensen die aan het woord zijn

In groepjes indien mogelijk.

10min

è Wat kan je leren uit het filmpje / wat viel je op

è Hoe ontdek je jouw gaven en talenten.

o Mislukkingen houden hen niet tegen (je mag falen!)

o God wil dat wij meewerken aan Zijn missie, daarvoor maakte hij ons met talenten

o God wil in ons werken door anderen te helpen en over Hem te vertellen

o Ontdekken voor wat God ons gemaakt heeft (organiseren / bouwen / ….)

GETUIGENIS

10m

o Van christelijke opvoeding als introvert/verlegen persoon naar leven met roesverslaving tot radicale bekering door God’s liefde en leidinggevende in zending en kerk.

· Link maken met openingsvraag; welk beeld heb je als je denkt aan God te volgen.

è Dit kan ook voor jou zijn (op mss heel andere manier). Als je kiest God te volgen, hem leiding te geven in je leven.

· Gebed om ook zo’n held te zijn: Hem te vertrouwen, te volgen

· Gebed voor meer van God, meer leiding van HG

Afsluiting:

Spel of napraten.

Geef een reactie