Ideeënplein

Nog geen stemmen

Underdog

Eline Vleugels
Thema: Stadspel

Beginsituatie:
Categorie: Stadspel.........................................................................................................................

Doelgroep: 12 jaar tot 18 jaar...........................................................................................................

Datum en tijd: 7 november 2015 om 13u00.......    Duur:                 3 uur..............................................   Klaarzetten: Zaterdag voormiddag      

Terreinafbakening/zaalindeling:

Het spel gaat door in het centrum van Bilzen. De parking van de Pabilo is zogezegd Noord-Korea en de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. De rest van het centrum is Zuid-Korea. Dit gebied loopt van het park tot aan de esso tot aan het einde van de brugstraat. ................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Risico’s: De foto’s van de plaatsen mogen niet te onduidelijk zijn anders gaan ze misschien te ver....

Doelstelling: doel, winnaar, …

 Het doel van het spel is om bijbels te smokkelen van Zuid-Korea naar Noord-Korea. De winnaar is dan ook de groep die de meeste bijbels met de meest verschillende kleuren heeft binnengebracht in Noord-Korea. ............

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Groepering:

Deelnemers: hangt af van aantal deelnemers (+/- groepjes van 4)...................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Leiding: ..........................................................................................................................................

Rolverdeling leiding (eerste kolom kan later ingevuld worden):

Naam leiding

Functie

Opdracht

Plaats/post

Rianne

Vrijwilligers

Zitten bij de wachtpost in Noord-Korea en de bijbels ontvangen en tellen.

+

foto’s maken op voorhand en de bijbels overal leggen.

Pabilo

Eline

Vrijwilligers

Zitten bij de wachtpost in Noord-Korea en de bijbels ontvangen en tellen.

+

foto’s maken op voorhand en de bijbels overal leggen.

Pabilo

Dave

Soldaat

Smokkelaars vangen

Grens

Jozua

Soldaat

Smokkelaars vangen

Grens

Kristof

Soldaat

Smokkelaars vangen

Stad

Sarah

Soldaat

Smokkelaars vangen

Stad

Iris

Bijbelbewaker

Bijbels uitdelen bij de bijbelposten

Stad

Emmely

Bijbelbewaker

Bijbels uitdelen bij de bijbelposten

Stad

Laurens

Bijbelbewaker

Bijbels uitdelen bij de bijbelposten

Stad

Spelinhoud: thema, inkleding, spelverloop, …

We spreken af om 1u om de uitleg te doen, we zouden ten laatste om 2u met het spel willen beginnen (eer iedereen het is, is het half 2: tijd voor uitleg, vragen en het uitwisselen van tel. nummers). Het thema van het spel gaat om de christenvervolging in Noord-Korea. De deelnemers zijn in Zuid-Korea en ze willen Bijbels brengen naar de christenen in Noord-Korea. Deze Bijbels moeten ze zoeken aan de hand van een reeks foto’s die ze krijgen. De foto’s geven plaatsen aan waar de Bijbels te vinden zijn. Elke plek heeft Bijbels met een andere kleur. Ze moeten eerst elke kleur binnenbrengen voor ze terug naar een zelfde plek mogen gaan. Ze mogen maar 1 Bijbel per keer binnenbrengen in de post vlak over de grens, in Noord-Korea. De deelnemers moeten ook een bepaalde volgorde volgen. Ze moeten eerst naar de eerste plaats op hun lijstje gaan. Natuurlijk laten de soldaten van Noord-Korea niet zomaar toe dat de Bijbels over de grens gesmokkeld worden. Vooral aan de grens maar ook in de stad zullen deze soldaten de smokkelaars proberen te tikken. Als iemand van de groep getikt is moeten ze een opdracht uitvoeren. Als ze slagen in de opdracht mogen ze met hun Bijbel doorlopen. Als de deelnemers toch tegen de regels in gaan en twee Bijbels tegelijk op zak hebben worden hun Bijbels in ieder geval afgenomen en krijgen ze geen kans meer om hun Bijbel te redden met een opdracht. Er is +/- 1 soldaat per groep. Let op! Het kan dat je in een winkel naar de Bijbels moet gaan vragen! Het spel is afgelopen als Eline of Rianne belt. Elke deelnemer zal dus minstens 2 telefoonnummers aan Eline en Rianne geven.

Materiaal:

Breng ik zelf mee:

Kan ik niet voor zorgen:

Voorwerp:

Voorwerp:

Wie?

Camera à foto’s

Kleding voor soldaten

Sarah

Enveloppen

Studietje voor achteraf (uitleg over problematiek enz.)

Ronnie

Papiertjes van Bijbels

Filmpje voor bij de studie

Ronnie

Afbakening van grens en wachtpost

Uitleg spel

Prijs

Eten voor achteraf

Drinken voor achteraf

Downloads

BestandsnaamGrootte
Bestand underdog_spelfiche.docx38 KB

Geef een reactie