Wat doet het EJV? Onze missie en kerntaken

Het Evangelisch Jeugdverbond wil vanuit zijn christelijke identiteit een bijdrage leveren binnen de pluriformiteit van het
Vlaamse jeugdwerk. Daarom wil het EJV, tijdens de overgang van afhankelijk kind naar verantwoordelijk adolescent,...

 
... kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun leiders helpen in hun persoonlijke, sociale en geestelijke ontwikkeling en hen aanmoedigen in gaven en talenten die ze van
God gekregen hebben.
 
We willen hen bewust maken van de inbreng die ze hebben op hun gezin, school, kerk en samenleving.
 
Om de missie van het EJV te realiseren vervult het EJV vijf kerntaken:

1. Activiteiten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen aanbieden
2. Lokale afdelingen begeleiden
3. Vorming voor jeugdwerkers inrichten
4. Informatie en dienstverlening verstrekken
5. Verbondenheid bevorderen