WAT MET DE KOOKPLOEG?

De kookouder zijn onderdeel van het kamp. Er zijn een aantal scenario's mogelijk om hen op te nemen in de bubbels: 

  • De kookploeg vormt een eigen bubbel. Dan moeten zij zich als externe zien t.a.v. de andere bubbels waarin de deelnemers zitten en dus geen contact, social distancing, goed opletten bij de bereidingen en het serveren m.b.t. handhygiëne... 
  •  De kookploeg maakt volledig deel uit van 1 van de bubbels waar ook deelnemers inzitten. Dan kan de kookploeg nauwer contact hebben met deelnemers binnen die bubbel bv. de jongste groepen waar al eens een extra troost van een kookouder helpt of waar de kinderen van de kookouders al eens een spelletje meepikken. 
  •  De kookploeg splitst zich op per bubbel: hou er rekening mee dat de kookploeg dan niet gelijktijdig kan werken in dezelfde keuken wat het complex maakt. Als er meerdere keukens mogelijk zijn, of er wordt in tenten die op te splitsen zijn gekookt, is dit eenvoudiger. 

Daarnaast wordt ook extra aandacht gevraagd voor handhygiëne aangezien ze met eten aan de slag gaan voor anderen en wordt het dragen van een mondmasker aangeraden bij koude bereidingen en bij intensief koken. Denk er bovendien ook aan dat risicoprofielen, zoals mensen ouder dan 65 jaar, beter niet meegaan of toestemming hebben van hun huisarts.

Het virus wordt gelukkig niet snel overgedragen via voedsel. Toch zal ook de kookploeg enkele maatregelen moeten nemen.

Boodschappen doen

Leveringen zijn minder risicovol dan boodschappen doen. Vermijd onnodig verkeer naar de winkel. Spreek af wie de boodschappen doet en noteer dit in het contactenlogboek. Volg in de winkel de voorschriften van toepassing. Draag een masker en respecteer de anderhalve meter afstand.

Eten bereiden en uitscheppen

Maakt je kookploeg deel uit van één en dezelfde bubbel?

  • Wees aandachtig voor goede handhygiëne.
  • Draag tijdens het klaarmaken van het eten mondmasker en handschoenen. Vuur en rubberen handschoenen gaan uiteraard niet samen.


Maakt de kookploeg eten voor verschillende bubbels?

  • Focus op een goede handhygiëne.
  • Gebruik handschoenen en mondmasker om het eten te bereiden en rond te brengen. Laat de leiding van de respectievelijke bubbels het eten zelf verdelen.
  • Zorg dat dezelfde kookouders telkens het eten aan dezelfde bubbel bezorgen. Noteer hun namen in het contactenlogboek.