Wie zijn we?

Het Evangelisch Jeugdverbond is een jeugdbeweging van en voor kinderen, jongeren en hun leiders.
Samen willen we zoeken naar wegen om de boodschap van Jezus gestalte te geven met hoofd, hart en handen.

Deze visie drukt uit wat het EJV is en wil zijn:

Een beweging

Het EJV is een dynamische groep mensen met een grote gedrevenheid en duidelijk richtingsbesef.

Van en voor kinderen, tieners, jongeren en hun leiders

Het EJV is er voor kinderen (-13 jaar), jongeren (+13 jaar) en hun leiders, maar het EJV is ook van hen, zij vormen samen het jeugdverbond en brengen alles in beweging.

Samen zoeken

Opgroeien is je weg zoeken in het leven. Er is ruimte voor uitproberen, voor vallen en voor opstaan.
Samen is dat veel leuker en samen is ook beter: in een geïndividualiseerde samenleving kiest het EJV voor ‘wij’ in plaats van ‘ik’.

De boodschap van Jezus gestalte geven

De boodschap van Jezus wordt verwoord in de Bijbel. Het daarin vervatte evangelie voedt de visie, de waarden en het pedagogisch project van het EJV. de boodschap van Jezus is het uitgangspunt bij het bepalen van onze richting. Jezus is de sleutelpersoon voor het EJV. We willen zoeken hoe we Hem kunnen volgen en zijn boodschap kunnen uitleven.

Met hoofd, hart en handen

Het pedagogisch project van het EJV is gericht op de totale persoon van kinderen, tieners en jongeren: er is ruimte voor zowel denken, beleven als doen, en deze zijn met elkaar verweven.