Ideeënplein

Nog geen stemmen

YWM - Good Loving

JesseR
Thema: Seks en Relaties

Liefde en relaties is een onderwerp dat zeer geliefd is onder jongeren, maar onder de leiding soms wat paniek teweeg kan brengen. Of je het nu graag doet of niet – we kunnen het nooit genoeg hebben over seks en relaties met onze jongeren. De oprichter van de Romance Academy, en auteur van The dating dilemma, Rachel Gardner, geeft enkele gouden tips over ‘juist daten’.

Laat me raden: je wil dit artikel lezen omdat je met een groep fantastische maar kwetsbare jongeren werkt, die Jezus nog niet kent, en misschien eerder wil weten hoe je een condoom aantrekt of misbruik meldt. Het is een ongeloofelijk voorrecht om met zulke jongeren te mogen werken, en het is hetgene dat ik heb gedaan toen ik in jeugdwerk betrokken was.

Maar dit artikel gaat niet over hen. Niet omdat ze geen waarde hebben, en niet omdat Jezus niets tegen hen te zeggen heeft, maar omdat het al een tijdje aan mij knaagt dat sommige jongeren, die zo kwetsbaar zijn als het gaat over liefdesrelaties, dezelfde jongeren zijn die elke woensdagavond naar mijn thuis komen om te leren hoe ze nog meer van Jezus kunnen houden. En ik denk dat het bij jou net hetzelfde is.

Afgelopen woensdag heb ik aan mijn groep jongeren gevraagd wat zij denken over ‘daten’. Ashley nam als eerste het woord. Hij is student psychologie. Hij is heel intelligent, en heeft een goed gevoel voor humor. Hij zei heel interessante dingen – waar ik nu niet op in kan gaan – maar hij eidigde met: ‘een relatie hebben is ingewikkeld’.

En gelijk heeft hij. Onze jongeren krijgen zo vaak een verkeerd beeld over relaties ingeprent door televisie, social media, enzovoort. Hier volgt een overzicht van steenharde feiten die jongeren wijsgemaakt worden over relaties:

- Je bent het jezelf verschuldigd om gelukkig te zijn;

- Als je niet gelukkig bent in je relatie, geef het dan op;

- De relatie kan pas echt serieus genomen worden als er seks aanwezig is;

- Er is niets speciaal aan seks. Het hoort er gewoon bij.

Deze ‘waarden’ zijn de christelijke cultuur zodanig binnengedrongen dat, hoewel vele jongeren een liefdesrelatie willen hebben tot eer van God, ze geen idee hebben van hoe ze dat kunnen bereiken. Het wordt tijd dat we dit vertekend beeld rechtzetten en een ander perspectief op relaties aanbieden. Jongeren hebben vaak de neiging om te focussen op de ‘seksvraag’ (‘hoever mogen we gaan?’), omdat ze niet beseffen dat God er volop mee bezig is om hen te laten groeien door Jezus, en 1 van de vele manieren waarop Hij dit wil doen is door een relatie.

Sommige christenen willen het onderwerp ‘seks en relaties’ gewoon negeren, laat staan hun jongeren bijleren over hoe ze moeten daten. Ze zouden liever teruggaan naar de tijd waar volwassenen als chaperon optraden. Het probleem hierbij is dat de Bijbel niets zegt over daten en chaperons. Het concept ‘daten’ bestond niet. Natuurlijk werden mensen wel verliefd, maar een vrije keuze hebben om te trouwen met iemand op basis van je eigen emotionele gevoelens, is iets van deze tijd.

Een relatie hebben tot eer van God brengt wat vragen met zich mee, zowel theologische als praktische. Maar omdat dit een artikel is over daten (en geen boek – voor het boek over daten, zie: The Dating dilemma), zal ik focussen op de 3 vragen die mij het meest gesteld worden door jongeren en leiding.

1. Heeft God ‘De Ware’ voor iedereen?

2. Daten met een niet-christen – Ok of niet?

3. Seks voor het huwelijk – hoe ver is ‘te ver’?

Laten we deze vragen één voor één bekijken.

1. Het ‘De Ware’ fabeltje

God heeft een plan met elk van onze jongeren, en Hij zet dat plan niet even opzij als het gaat over zoiets belangrijk als de keuze met wie we in het huwelijksbootje stappen. Maar dat wil niet zeggen dat God ons exact zal aanwijzen met wie wij moeten trouwen. Nergens in de Bijbel staat geschreven dat God ons van ‘de ware’ zal voorzien. Trouwens, het is niet een partner die betekenis geeft aan ons leven, maar wel de intieme relatie met onze grote God, die ons Zijn vrienden noemt. Jongeren aanmoedigen om God toe te laten om in hun hart te werken is een belangrijke manier om hen te laten zien hoe God hen wil leiden naar een relatie in de toekomst, of misschien een leven zonder relatie – in ieder geval, hen emotioneel en spiritueel klaar te stomen.

Hand in hand met het idee van ‘de ware’ gaat het idee van ‘de perfecte ware’. Ik kan niet opsommen hoeveel christelijke koppels mij verteld hebben dat alles perfect was eens dat ze samen waren. Ze zagen het als bewijs dat God echt wilde dat ze samen waren. Het kan goed zijn dat God een relatie fantastisch vindt, maar een relatie waar je aan moet werken is ook een geschenk van God. We moeten onze jongeren leren dat er werk aan te pas komt als je een gezonde relatie wil opbouwen. Dat is een deel van onze taak als jongerenwerkers.

In de loop der jaren heb ik gemerkt dat er onder christen jongeren verschillende manieren zijn om naar ‘de ware’ te zoeken. Ik wil niet veralgemenen, maar toch kunnen we stellen dat christen jongeren opzoek gaan naar ‘de ware’ door ofwel het ‘daten’ aan de kant te schuiven en te wachten tot God de ware op zijn/haar pad brengt, of door eerst iedereen in de jeugdgroep te kussen, totdat hij/zij ‘de ware’ gevonden heeft. Wat beide van deze mogelijkheden negeert is de nood aan individuele groei. Ik vind het prachtig hoe Paulus leert dat we meer op Jezus kunnen gaan lijken als we de dingen die we dagelijks doen overgeven aan God. ‘Wijd uzelf aan Hem toe als een levende, heilige offergave, Hem welgevallig. Dat is de geestelijke eredienst die u past.’ (Rom. 12:1). Aanvaarden wat God voor jou doet is het beste wat jij voor Hem kan doen. Geef jezelf niet over aan deze wereld zonder erbij na te denken. Vestig je aandacht op God. ‘Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid.’ (Rom. 12:2).

Wat God verwacht van jongeren in een relatie is niet meer of minder dan wat hij verwacht van elke relatie – dat ze aan hem opdragen wordt; door Hem te vragen om hulp.

- - - - - - - - - -

ONBAATZUCHTIGHEID – ben je beter geworden in luisteren? Wanneer heb je nog eens iets vrijgevig gedaan? Hoe kan je beter omgaan met meningsverschillen?

TROUW – hoe behandel je je partner bij je vrienden? Hoe gedraag je je als koppel in een groep? Hou je rekening met mensen die single zijn?

GELOOFWAARDIGHEID – leef je volgens je eigen normen en waarden in je relatie? Hoe zorgt je relatie ervoor dat je dichter bij jezus komt?

MOED – kan je voor jezelf denken in je relatie? Ben je bereid jezelf toe te wijden aan de relatie, in goede en slechte tijden? Ben je in staat om advies te vragen en de juiste keuzes te maken, ook al zijn ze moeilijk?

- - - - - - - - - -

Ik zeg altijd tegen mij jongeren dat God een fan is van daten, niet omdat Hij vindt dat gevoelens belangrijker zijn dan trouw, maar omdat een relatie, die opgedragen is aan Hem, hen kan veranderen.

2. Daten met een niet-christen

Enkele wijze woorden

Als iemand die een relatie heeft met Jezus een liefdesrelatie wil aangaan met iemand die geen relatie heeft met Jezus, dan gaat er op één of andere manier een wijziging komen in de richting waarin je aan het gaan bent. We moeten jongeren laten nadenken over de volgende vraag: hoe onzelfzuchtig is het om iemand, die Jezus niet op de eerste plaats heeft in zijn/haar leven, te vragen om te accepteren dat jij Jezus altijd boven hem/haar zult plaatsen?

Een waarschuwing

Dit gezegd zijnde, klinkt het misschien hard voor een jongere die momenteel in een relatie is met een niet-christen en toch Jezus met heel zijn/haar hart volgt. Is het pastoraal gezien correct om een jongere eventueel uit te sluiten omdat hij/zij een keuze heeft gemaakt, waar weinig over wordt gezegd in de Bijbel? Een relatie leidt niet altijd naar een huwelijk en we zouden onze jongeren ook niet zeggen dat ze hun niet-christelijke vrienden moeten laten vallen, of moeten weggaan uit hun eigen gezin, indien ze niet gelovig zijn. Dus waarom geven we telkens advies om best geen relatie aan te gaan met een ongelovige?

Ik hoor al iemand citeren: ‘vorm geen ongelijk span!’ (2 Korintiërs 6:14) – inderdaad! Dat is een controversiële vers, en het wordt in het algemeen aanvaard dat Paulus’ waarschuwingen tegen zo’n verhoudingen gericht zijn aan de gemeente in het algemeen, niet aan individuele gelovigen. Dit gezegd zijnde kunnen we niet ontkennen dat waar ons hart ligt, ook onze schat ligt. Er bestaat altijd een kans dat iemand die Jezus niet op de eerste plaats zet ons - hetzij onbewust - daarin meetrekt.

Toen haar voor duizenden christen jongeren gevraagd werd of ze een relatie zou aangaan met een niet-christen, antwoorde Danielle Strickland: ‘loop achter Jezus aan met alles wat je hebt, kijk dan eens om je heen en zie wie er nog allemaal meeloopt!’

Hoe dan ook, kiezen met wie ze een relatie willen aangaan is een keuze die elke jongere voor zichzelf moet maken, en ik zou oppassen met te felle reacties hiertegen. Dat zorgt er vaak voor dat de jongeren het gevoel krijgen dat ze een keuze moeten maken tussen de Kerk en Jezus enerzijds, en hun relatie anderzijds. We kunnen beter in de plaats een manier vinden om hen te steunen door de relatie met een open geest te benaderen.

- - - - - - - - - -

Wat is het DOEL van mijn leven? Wat is dat van hun?

Wat zijn mijn/hun PRIORITEITEN?

Wat zijn hun/mijn CAPACITEITEN en zijn zij/ben ik ze aan het ontwikkelen?

Waarom GEEF ik mij in deze relatie?

(Uit: The P Test van Sally Binyman)

- - - - - - - - - -

3. Hoe ver is te ver?

Soms weiger ik gewoon deze discussie aan te gaan! Vooral omdat het ervan uitgaat dat seks een doel is, en geen verbond. We zien seks als een koopwaar waarop we kunnen bieden, en niet als een geschenk dat we krijgen. Maar het is wel een belangrijke discussie, omdat we allemaal seksuele wezens zijn met noden en behoeften en we hebben hulp nodig om te ontdekken hoe we hier op een juiste manier mee moeten omgaan. Seksuele rijpheid is jezelf zo goed kennen, dat je zelfbeheersing hebt, en niet bang bent om intiem te zijn, zowel op fysiek, emotioneel en seksueel vlak. Bij het proberen helpen van christenen om op de juiste manier met seks en relaties om te gaan, heeft de Kerk vaak het fysieke te fel benadrukt, en het emotionele aan de kant geschoven. Ik ken getrouwde koppels de periode voor hun huwelijk gefrustreerd zijn, en dan, wanneer ze elkaar het ‘ja-woord’ gegeven hebben, moeite hebben om te genieten van seks. Seksuele reinheid begint bij ons verstand (het verstand waarover Jezus heer is) en het is zowel blij zijn met onze seksualiteit als het controleren ervan.

Ik heb ooit eens een spel gespeeld met mijn jeugdgroep, ‘Boek of kerk’, waarbij ik een hele hoop bijbelverzen had uitgeschreven die gaan over seks, met een paar ertussen die leken op bijbelverzen, maar die ik zelf verzonnen had. De bedoeling van het spel was om de jongeren te laten raden welke uitspraak een echte bijbelvers was, en welke dat verzonnen was (opmerking: de uitspraken die ik verzonnen had waren dingen zoals: ‘U zult geen seks hebben op dagen die eidigen op een ‘g’)! De echte bijbelverzen waren dingen zoals ‘Niets kan dit vuur blussen’ (mijn versie van Hooglied!). 3 keer raden welke ze dachten dat de echte bijbelverzen waren? Inderdaad, ze kozen iedere keer opnieuw voor de verzonnen uitspraken!

In dit geval hadden ze het fout, maar ze hebben wel gelijk dat God grenzen stelt rond seks. Het probleem is vaak dat we gefocust zijn op het ‘niet mogen hebben’ van seks tot het huwelijk, en niet op wat de echte betekenis van seks is; dat God seks heeft gemaakt zodat 2 mensen 1 kunnen worden (Mattheüs 19:4-5). De enige vorm van seksuele intimiteit die niet valt onder de categorie ‘seksueel onzedelijk’, is seks tussen mensen die voor God verbonden zijn. Seks is gemaakt om 2 mensen heel intiem bij elkaar te brengen, waarbij ze, net zoals God, iets kunnen voortbrengen uit deze unie. Door seks weerspiegelen we God. Door seks aanbidden we God. Alles wat God eer geeft, is aanbidding. 

Nu, hoe kunnen we onze jongeren helpen inzien dat hun houding tegenover seks een vorm van aanbidding kan zijn? Voor Paulus is de grootste reden waarom we wachten met seks tot aan het huwelijk omdat we dan een nieuwe identiteit hebben – We zijn 1 met God (1 Korintiërs 6:16-20). Zonder een frise openbaring van deze waarheid over wie ze zijn, zullen onze jongeren seks altijd zien als een test van God om te zien of ze het wel waard zijn. Dus begin hier – en niet met een lijst van wat ze wel of niet mogen. Dan kan je pas echt samen ontdekken welke houding je nieuwe identiteit het best weerspiegelt.

Je kan deze benadering ook gebruiken om de jongeren te helpen om op seksueel vlak grenzen te stellen, en hun te leren hoe ze met hun fouten kunnen omgaan.

- - - - - - - - - -

HERKEN – Onderzoek eens hoe je het verlangen naar elkaar uitdrukt. Niet alles draait daarbij om seks! Je weet zelf dat je te ver gaat wanneer je begint met elkaar aan te raken op een manier dat je alleen kan doen als niemand het ziet. Kijk naar wat aanzet geeft (alleen thuis zijn, korte rokjes, romantische muziek, enzovoort) en hoe je je erna voelt. Ook al is het moeilijk, het is belangrijk dat je hierover kunt praten met elkaar.

VERWERP – Niemand is perfect, en iedereen kan eens een zwak moment hebben. Het belangrijkste is dat we onze misstappen onmiddellijk voor Jezus neerleggen en hem toelaten om ons te bevrijden van de schuld en schaamte dat ons in een vicieuze cirkel zou kunnen brengen. Het is zeker niet de bedoeling om de andere persoon de schuld te geven. Jij hebt zelf niet de verantwoordelijkheid genomen om jezelf te beheersen. Het kan echt helpen om samen te bidden met iemand die je vertrouwt.

HERSTEL – Elke keer als we vergeving vragen aan God, vergeeft en herstelt Hij ons. Dat betekent dat wat er gebeurt is, achter ons ligt, en dat we weer een nieuwe kans krijgen. Als deel van dit herstel, moeten we ons ook wel verontschuldigen bij onze partner voor ons aandeel in de fout. Deze eerlijkheid zal de relatie sterken en God eren, die niet alleen jou, maar ook je partner naar Zijn beeld heeft gemaakt.

OPNIEUW – Nu moet je samen beslissen waar je de grens trekt. Het kan zijn dat jullie hier niet hetzelfde over denken, dus luister naar elkaar en als je twijfelt, ga dan voor de ‘minder is meer’ optie! Stel jezelf de vraag of de keuze je lichaam en dat van je partner eert, en besef dat seks een geschenk van God is voor binnen het huwelijk.

Rachel Gardner

Oprichter van de Romance Academy en auteur van The Dating Dilemma

Vertaald uit: Youthwork Magazine (Vol. 2 issue 38)

Geef een reactie