Het bewijs van Uw liefde

Een nummer wat mijn hele leven bij me zal blijven is “The Proof of Your Love” van For King & Country.

 

Het nummer gaat over hoe belangrijk liefde is in ons leven. In alles wat we doen moeten we liefhebben en om elkaar geven. Als we dat doen, is ons leven een bewijs van de liefde die Jezus aan ons heeft gegeven. Het nummer daagt ons uit om net als Jezus alles te doen voor anderen, want dan zullen de mensen in ons zien hoe groot de liefde van God is.

Wat ben je zonder liefde?

In een van de coupletten staat er het volgende: “If I give to a needy soul, but don’t have love, the who is poor? (Als ik geef aan een ziel in nood, maar ik heb niet lief, wie is er dan arm?)

Deze tekst is gebaseerd op 1 Korintiërs 13. In vers drie zegt Paulus: “Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan.”

Volgens Paulus kan je alles geven wat je hebt, maar als je dat niet doet om de goede reden, dan heb je daar niets aan. In de tijd waarin hij leefde, wilde iedereen dat zij vereerd werden. Het belangrijkste in het leven was voor hen om bekend te zijn als een held. Veel mensen zouden zelfs hun lichaam willen geven, zodat ze vereerd konden worden. Maar God zegt dat ze daar niks aan hebben. Je kan wel geven aan de armen, maar als je dat niet uit liefde doet, ben jij degene die arm is.

Doe alles uit liefde

Het is niet goed om enkel te denken aan jezelf, daar word je niet rijk van. Het leven draait niet om ons, maar om Jezus. Ik merk zelf dat ik vaak wel doe alsof het om mij draait. Dan raak ik God uit het zicht. Dit nummer herinnert mij er dan aan dat we alles voor God moeten doen. Dat helpt mij om niet meer aan mezelf te denken, maar dingen te doen uit liefde.

Daarom wil ik ook jou uitdagen om er elke dag kort stil bij te staan of je in jouw leven Jezus liefde laat zien.

Doe je dingen voor God, of denk je vaker aan jezelf?

Hou je nog iets in je leven achter voor Hem?

Want als je dat doet, zul je zien dat je minder gaat denken aan jezelf, en meer gaat lijken op de God die van ons houdt.