Ik luister! Luister ik?

Oktober begon met de week van vasten en gebed van Recruits. Social media smeet ik van mijn gsm af en ik maakte een plan om elke dag voor iemand van mijn Recruits-groep te bidden.

Luisteren naar God

Wat ik me ook voornam, was om tijdens mijn gebed te luisteren naar God. Want ik bid wel voor die en voor dat… En ik doe mijn zegje, vraagje, dankje en sluit af met amen… En daarna is het vaak wachten op wat God gaat doen.

Maar luisteren naar God? Dat lijkt iets dat enkel in de Bijbel voorkomt en in het echte leven te mooi is om waar te zijn. Maar toch zei ik op die ene dinsdag in oktober, net als Samuel (1 Samuel 3:10): “Spreek Heer, ik luister”. Met mijn ogen toe, gedachten kolkend in mijn hoofd, probeerde ik stil te zijn en echt te luisteren. Twijfelend aan mezelf, want waar was ik toch mee bezig?

God sprak en spreekt

En God sprak. Hij toonde me dingen en gaf me woorden. En toch ik bleef twijfelen: heb ik zelf niets bedacht of ingebeeld? Toch was er een koppig, zeurend stemmetje, waardoor Gods woorden en beelden bleven hangen.

Mijn hoofd ontplofte van ongeloof, toen ook zij, mijn mede-recruits, bevestiging gaven dat ze er echt iets aan hadden. Ze snapten vanwaar het kwam. Ik niet, ik had geen idee. En bij elke conversatie met God, want voor het eerst in mijn leven kwam er iets van twee kanten, leerde ik ook iets voor mezelf.

Ik moest mezelf de vraag stellen: luister ik wel? Het antwoord was nee. Maar slechts één mini-stap van mij en het antwoord werd ja. Om te luisteren, moet je gewoon eens stil zijn en effectief luisteren. En God zal wel praten.

En moet je dat zelf kunnen, dat luisteren? Eigenlijk ook niet. De Heilige Geest zit in jou om je te helpen.

Als je niets hoort

Allemaal goed en wel, maar sommige dagen lukt het gewoon niet. Of soms krijg je geen eenduidig antwoord op een vraag. Daarin moest ik ook nog iets leren, nl. Gods stem kan je ook gaan zoeken. In je eigen tastbare Bijbel. God heeft ons een boek gegeven (en tegenwoordig zelfs in app-vorm) waar Hij doorheen spreekt.

Dus open je oren en open je Bijbel, dat is de boodschap!