Is de kerk nog relevant?

“Is het relevant?”, dé vraag die steeds meer centraal komt te staan in onze samenleving, een vraag die veel gesteld wordt bij alle mogelijke situaties. Je hoort de vraag in vele domeinen in het dagelijkse leven: school, sport, technologie… en dus ook in de kerk. En de vraag is dan ook: Is de kerk relevant?

Wat is relevantie?

Die vraag stel ik mezelf de laatste tijd dikwijls. Om het nog sterker te maken: ik vraag me zelfs af of de kerk wel relevant zou moeten zijn. Om daarachter te komen is het handig om te weten wat de definitie is.

Is de kerk relevant?

Iets is dus relevant als het van belang is, als het bijdraagt tot een bepaald doel. Als de kerk relevant wil zijn, moet die dus met andere woorden een bepaald nut hebben voor de samenleving. 

Als je het mij vraagt, is het nut van de kerk best duidelijk: je kunt leren over dé God die iedereen en alles heeft gemaakt met een bepaald doel. Bovendien is het ook die God die bepaalt wat er gebeurt, wanneer we sterven. Hij bepaalt ons begin, ons einde en alles ertussenin. Als dat niet relevant is, weet ik niet wat wel. 

Hoe draag je als kerk die relevantie uit?

We kunnen dus concluderen dat de kerk relevant kan zijn. Een andere vraag die ik mezelf dan stel, is: hoe zou een Kerk die relevantie dan goed kunnen uitdragen? Als je kijkt naar de huidige situatie binnen de kerken en naar onderzoeken daaromtrent – bijvoorbeeld het onderzoek van het EJV, gebaseerd op het Amerikaanse onderzoek ‘You Lost Me’ van the Barna Groupzien we dat het schoentje van de kerken vaak knelt bij het uitdragen van die relevantie. Daarom zijn er voor mij een aantal kernwaarden nodig en belangrijk vooraleer je jouw kerk relevant kunt noemen. 

Lichaam van Christus

De Kerk is een plaats waar mensen samenkomen voor en door God. Iedereen heeft binnen de Kerk een bepaalde taak. Dat wordt duidelijk gemaakt in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 waarin Paulus schrijft over het Lichaam van Christus, waarmee hij de Kerk van Christus vergelijkt. We zijn elk een deel van Christus’ lichaam. Daarom geloof ik dat er voor iedereen een taak is weggelegd in de kerk. 

The Church, a hospital for sinners

Daarnaast is de kerk geen plaats waar perfecte mensen bij elkaar komen. Nee, het is juist een plaats waar zondige mensen tot God komen en SAMEN ernaar verlangen om beter te leven en om dichter naar Jezus toe te leven. 

Ruimte voor je taak 

Tot slot is het voor mij van essentieel belang dat ieder die zich wil inzetten voor de Kerk, de ruimte krijgt om dit te doen, om te leren en te groeien als persoon, als deel van Jezus’ lichaam. Belangrijk hierbij is dat je ervan bewust bent wat je talenten en gaven zijn, om zo de ruimte te krijgen om die te ontplooien.  

1 Korintiërs 12

1 Korintiërs 12 is een geweldig bijbelgedeelte dat perfect beschrijft hoe een kerk (en haar leden) zich hoort te gedragen. Ik daag je uit om dit hoofdstuk in je eigen stille tijd eens verder te bestuderen! Denkwerk gegarandeerd!