VORMING

Het EJV biedt doorheen het jaar een aantal vormingsmomenten aan. Soms op grote schaal zoals de landelijke vormingsdagen, soms slechts voor een beperkt doelpubliek in een gemeente. De bedoeling is om iedereen die in het kinder-, tiener- of jongerenwerk staat voldoende mogelijkheden te bieden om te groeien in kennis, vaardigheden en inzichten. 

Geattesteerde vorming

EJV-opleidingen

Voorgezette vorming

Elk jaar organiseert het EJV de landelijke vormingsdagen. In 2020 is het concept geheel vernieuwd en voor het eerst in de geschiedenis brengen we zowel kinderwerkers als jongerenwerkers samen voor een dag vol inspiratie, bemoediging en vorming. Een aanrader voor iedereen die zich inzet binnen het kinder- en jongerenwerk in Vlaanderen!

Het meest recente aanbod van Vorming à la carte is zeker ook de moeite om eens door te nemen!


PROMO-folder