Het EJV zoekt… nieuw bestuurslid

Een nieuw jaar betekent vaak nieuwe kansen, mogelijkheden en uitdagingen… bijvoorbeeld zetelen in het bestuursorgaan van het EJV.

Als je aan het woordje ‘bestuur’ denkt, kan het zijn dat er gedachten naar boven komen van ‘saai’, ‘zakelijk’, ‘beleid’, ‘moeilijke beslissingen nemen’… Wel, deels heb je gelijk, maar een bestuursorgaan is vooral de plek waar over de toekomst wordt nagedacht, waar keuzes worden gemaakt die een impact kunnen hebben op heel het evangelisch jeugdwerk, waar je samen met mensen leert nadenken over belangrijke thema’s, leert vergaderen, en nog veel meer.

Op dit moment is de zetel “vrijwilliger binnen de EJV-werking” opnieuw vacant.

  • Ben je 18 jaar of ouder?
  • Ben je ergens betrokken in het lokale of landelijke jeugdwerk van het EJV?
  • Heb je een hart voor kinderen, tieners en jongeren?
  • Wil je graag een steentje bijdragen aan het jeugdwerk in Vlaanderen?

Mogen we je dan uitnodigen om voor het nieuwe jaar een engagement voor deze belangrijke en waardevolle, leerrijke en boeiende rol in de bestuursorgaan te overwegen? De bestuursorgaan bepaalt mee de koers van het EJV en is van groot belang voor de geestelijke dynamiek en vitaliteit van onze jeugdbeweging. Het gaat om een engagement van een zestal vergaderingen per jaar online of fysiek in Leuven met tussentijdse opvolging. Lid ben je voor 3 jaar. Daarna moet je zelf beslissen of je nog eens drie jaar verder wilt doen.

Ben jij of ken jij iemand die geknipt is voor deze rol?
Geef ons voor 7 februari een seintje via Timon Evenblij, timon.evenblij@ejv.be, onze voorzitter. Dan nemen we contact met je op!

Hoe verloopt het vervolg van de procedure?!
Je wordt uitgenodigd om op 21 februari eens te komen proeven van zo’n bestuursvergadering. Daarna kun je je kandidatuur bevestigen of eventueel intrekken. Uit alle kandidaten zal dan één iemand gekozen worden, die na goedkeuring door de Algemene Vergadering (18 maart 2022) zal zetelen als nieuw bestuurder.

Heb je nog vragen? Laat het ons zeker weten.
Neem contact op met: