Wat is integriteit?

Het is de verantwoordelijkheid van elke jeugdorganisatie om zorg te dragen voor de kinderen en jongeren die aan hen worden toevertrouwd. We waken over hen en beschermen hen tegen onrecht. We ondersteunen hen in het bewaken van hun grenzen zodat ze gewapend zijn tegen (mogelijke) integriteitsschendingen. Dat kan gaan over pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie…

Denk je dat grensoverschrijdend gedrag binnen onze eigen, christelijke jeugdcontext niet voorkomt? Think again! Het is niet omdat er geen officiële cijfers zijn of omdat we er zo weinig van horen, dat het niet gebeurt… In vele gevallen van grensoverschrijdend gedrag wordt het niet of te laat opgemerkt…

Maar hoe ga je als leider om met grensoverschrijdend gedrag? Welke stappen kan je volgen als je merkt dat er iets niet loopt zoals het zou moeten? Daarvoor kan je het integriteitsbeleid van het EJV downloaden en raadplegen.

API staat voor Aanspreekpunt Integriteit

Het kan gebeuren dat je te maken krijgt met gedrag dat over jouw grenzen of die van iemand anders gaat. Grenzen kunnen overschreden worden op een fysieke manier, maar ook een psychologische of seksuele manier. Zo kan het gebeuren dat je te maken krijgt met agressie, met pesterijen of gedrag/aanrakingen die niet oké zijn. Daarom is het belangrijk dat je er met iemand over kan praten, een plekje vindt waar je met je verhaal terecht kunt. Daarvoor is er onze API, een aanspreekpunt voor alles wat met integriteit te maken heeft.

De API zal eerst en vooral een luisterend oor zijn. Daarnaast zal ze kijken wat er allemaal kan gebeuren om je uit deze moeilijke situatie te helpen, of je nu slachtoffer of getuige bent. De API is er voor iedereen: kinderen, jongeren, leiders, ouders, gemeentes,… De API heeft discretieplicht, wat wil zeggen dat zoveel mogelijk van je verhaal vertrouwelijk blijft. Maar om een probleem op te lossen, zal er soms een extra hulp ingeschakeld moeten worden en zal er toch een beetje informatie gedeeld worden. Je zal hiervan steeds op de hoogte gebracht worden. Niets gebeurt zonder jouw medeweten!

Kortom, de API zorgt er voor dat iedereen zich veilig kan voelen binnen het EJV!

Anou Troch

Aanspreekpunt Integriteit

anou.troch@ejv.be
+32 (0)474 93 36 49

telefonisch bereikbaar op:
maandag, dinsdag en donderdag,
10u tot 15u

Cursus Kinder- en Jongerenpastoraat (KJP)

Wil je zelf meer weten over integriteit en andere thema’s die aan bod kunnen komen in kinder- en jongerenpastoraat? Dan is de cursus KJP misschien iets voor jou. Deze cursus is een ideale voorbereiding om zelf vertrouwenspersoon te worden in jouw gemeente, lokaal jeugdwerk of op kampen.

Als jeugdwerker ben je ongetwijfeld al in aanraking gekomen met verhalen van verdriet, angst of pijn. Het is niet evident om hier op een helpende, hoopgevende manier mee om te gaan. Hoe kan je begrip tonen, een luisterend oor zijn? Wat is je rol als jeugdwerker? Wat met geheimhouding?

Integriteit in de actualiteit