Twee kapiteins aan het roer!

Schip Ahoy, piraten!   

Vorige week trokken we met ons team naar de Abdij van Postel voor onze beleidstweedaagse. De hamvraag: “In welke richting mag dat prachtige EJV schip de komende jaren varen?” We werkten hard, brainstormden en discussieerden; maar we werden ook stil, luisterden en hadden veel plezier met elkaar.

Midden op onze tweedaagse vierden we ook een grote mijlpaal…   

Zoals jullie weten werkt Koen Maeyens al vele jaren als kapitein op het EJV schip. Sinds kort is daar een tweede kapitein bijgekomen: Anou Troch. Ze werkte al een tijdje mee op het schip als verantwoordelijke voor alles wat met pastoraat & integriteit te maken heeft en wordt nu gepromoveerd tot pedagogisch kapitein. Koen zal als administratief kapitein aan boord blijven. Als stafmedewerkers deden we hen een roer cadeau als symbool voor hun samen kapitein zijn van dit prachtige schip.

Anou & Koen – wees gezegend als kapiteinen van het EJV schip!   

Beste lezers, lieve leden, mag ik jullie oproepen om dit nieuwe kapiteinsduo en ons als matrozenteam te dragen in jullie gebed? Een beleidsnota schrijven is zoeken naar richting en koers kiezen, in dit geval tot en met 2030! We kunnen dit niet alleen en hebben Gods rijkelijke wijsheid nodig. Jullie gebed en gedragenheid hierin is onmisbaar.

Bedankt om met ons mee te varen!