Overzicht tegemoetkomingen mutualiteiten

De meeste mutualiteiten geven hun leden een tegemoetkoming als ze deelnemen aan een activiteit met de jeugdbeweging. Daarvoor moet u als ouder informeren bij uw mutualiteit en zelf met de nodige papieren aan de kampverantwoordelijke bezorgen.

1.    Christelijke Mutualiteit (CM)

 • Kamptegemoetkoming van 5 euro per kampdag
 • Kamptegemoetkoming kan je combineren met de tegemoetkomingen voor openluchtklassensportkampen en speelplein. In totaal wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald.

2.    Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)

 • Tegemoetkoming lidgeld tot 20 euro per jaar
 • Kamptegemoetkoming : dan krijg je tot 5 euro per dag per kind tot maximaal 10 of 20 dagen per kalenderjaar terug, afhankelijk van je aansluitingsdatum.

Indien je niet bij één van deze twee ziekenfondsen bent aangesloten, zijn er nog deze mogelijkheden per ziekenfonds :

3.    Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

 • Kampvergoeding : tot 120 euro per kalenderjaar en per kind
  • Voor kampen en speelpleinen : 5 euro per dag of overnachting
  • Voor schoolreizen en lidgeld van erkende jeugdvereniging : tot 30 euro
  • Geldt voor alle kampen, schoolreizen, speelpleinwerking en lidgeld van erkende jeugdvereniging
 • In te vullen document : kampvergoeding vnz 
 • Kampvergoeding mindervaliden t.e.m. 18 jaar : tot 250 euro per jaar
 • In te vullen document : kampvergoeding mindervaliden vnz

4.    Socialistische Mutualiteit (De Voorzorg)

 • Tegemoetkoming lidgeld : maximaal 20 euro per kalenderjaar
 • In te vullen document : tegemoetkoming lidgeld jeugdbeweging
 • Kamptegemoetkoming : 5 euro per verblijfsdag, tot maximaal 100 euro per kalenderjaar
 • In te vullen document : kampvergoeding jeugdkampen (let op: duid je regio aan op de website!).

5.    Liberale Mutualiteit (LM PLUS – LM MUTPLUS – LM OOST-VLAANDEREN)

 • LM PLUS = Regio Antwerpen, West – Vlaanderen, Limburg
 • LM MUTPLUS = Regio Vlaams – Brabant, Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • In te vullen document : jeugd
 • LM OOST – VLAANDEREN

6.    Partena Ziekenfonds