Teruggave van mutualiteiten

De meeste mutualiteiten geven hun leden een tegemoetkoming als ze deelnemen aan een activiteit met de jeugdbeweging. Daarvoor moet u als ouder informeren bij uw mutualiteit en zelf met de nodige papieren aan de kampverantwoordelijke bezorgen.
 
Overzicht van enkele mutualiteiten...

Christelijke mutualiteit

De CM draagt met hun CM-fit & fun (Prikkelbon) voordelen bij in de kosten omtrent jeugdwerk. Ook voor de kampen kan je hier een bijdrage vinden. Voor meer informatie: ga naar http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/sport-en-v...
Je kan dit formulier ook in je CM-kantoor afhalen.
 

Liberale Mutualiteit

De LM biedt hun leden een bijdrage voor ‘jeugd-en scoutskampen. Informatie vind op de site www.liberalemutualiteit.be
 

Onafhankelijk Ziekenfonds

Het OZ betaalt een deel van de kosten van kampen met een jeugdbeweging.
 

Partena Onafhankelijk Ziekenfonds

Partena betaalt jaarlijks €40 terug voor kampen. Meer info? Surf naar http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/diensten/terugbetalingen-en-voordel...
 

Neutraal Ziekenfonds

Ook het neutraal ziekenfonds steunt jongeren om op kamp te gaan. Ga naar https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/kampvergoeding/
 

Socialistische Ziekenfondsen

De Bond Moyson voorziet, onder voorwaarden, een jaarlijkse tegemoetkoming van € 15 voor jeugdkampen. Ga naar www.socmut.be