DIT DOE JE NA HET KAMP

Geef deelnemers en ouders een laatste update

Na het kamp geef je de ouders best nog een korte terugkoppeling en geef je hen nog enkele richtlijnen mee. Opgelet, zorg ervoor dat (ouders van) verschillende bubbels zich niet vermengen als je die terugkoppeling fysiek doet bij de terugkomst. Doe de terugkoppeling dus per bubbel.

  • Indien er een besmetting was tijdens het kamp raad je iedereen aan om extra voorzichtig te zijn.
  • Deelnemers vermijden best contact met risicogroepen gedurende 1 week na het kamp. 
  • Deelnemers nemen best niet deel aan andere jeugdactiviteiten gedurende 1 week na het kamp (bijvoorbeeld een speelplein, vakantiekamp, …)
  • Bedank iedereen voor het vertrouwen dat je gekregen hebt.

Wat met het contactlogboek?

Bewaar het logboek minimaal 1 maand na het kamp. Spreek af wie dat doet.

Wat met je materiaal?

Blijf bij terugkomst van het kamp de indeling in bubbels respecteren. Dat wil zeggen dat elke bubbel zijn eigen materiaal uitlaadt en opruimt. Kom je toch in contact met andere bubbels, draag dan een mondmasker en handschoenen en hou je aan de social distancing. Je plaatst best al het materiaal in een lokaal en laat het daar gedurende een week staan. Zo vermijd je mogelijke besmettingen via het materiaal. Na een week kan je alles gaan opruimen. Heb je het materiaal sneller opnieuw nodig, reinig het dan grondig of laat het 3 dagen buiten omloop.

Wat met tenten en gehuurd materiaal?

Breng tenten en/of andere ontleend materiaal terug per bubbel. Stuur daarom geen leiders uit verschillende bubbels samen op pad. Zorg er daarnaast voor dat de tenten en/of het materiaal gereinigd werden, ofwel 3 dagen uit omloop waren. Hou bij het terugbrengen ook rekening met de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...).