Nieuws

CORONAMAATREGELEN WERKJAAR 2021-2022

KinderwerkTienerwerkJongerenwerk

[Deze pagina wordt geüpdatet zodra er nieuwe informatie is. Laatste update: 02/09/21 om 10:00]

Op het Overlegcomité van 20 augustus werd beslist dat de beperkingen voor georganiseerde activiteiten, dus ook voor jeugdwerk, wegvallen in Vlaanderen. Er blijven nog enkele (niet-verplichte) richtlijnen over om het samen veilig te houden.

Richtlijnen jeugdwerk:

 • De voorkeur gaat nog steeds uit naar activiteiten die volledig of deels buiten doorgaan. 
 • Kies je ervoor om een activiteit binnen te laten doorgaan, blijf dan extra aandacht besteden aan het ventileren en verluchten van ruimtes voor, tijdens en na gebruik. 
 • Behoud aandacht voor basishygiëne. Het regelmatig wassen van de handen, het gebruik van wegwerpzakdoeken en afsluitbare vuilnisbakken, het hoesten/niezen in de elleboog,... Blijf hier wijzen op het belang van deze basishygiëne bij begeleiding en deelnemers. 
 • De deelnamevoorwaarde rond ziekte blijft van toepassing: Wie ziek is of zich niet goed voelt, blijft thuis.
  Ook kinderen en/of begeleiding die in contact kwamen met een besmet persoon en in quarantaine moeten blijven, kunnen in dit geval niet deelnemen aan het aanbod. 
 • Mondmaskers zijn niet verplicht in het jeugdwerk. Enkel wie ouder is dan 12, in contact komt met externen en van hen geen afstand kan houden, draagt dan wel een mondmasker.
 • Vraag externen (bv. ouders die hun kinderen halen en brengen, verantwoordelijken van de infrastructuur, leveranciers...) om social distancing steeds in acht te houden en een mondmasker te dragen indien dit niet mogelijk is. 
 • Blijf samenscholingen vermijden. 
 • Wanneer je je als groep op publieke domeinen bevindt, een uitstap organiseert, een winkel bezoekt,... dan hou je je steeds aan de maatregelen die van toepassing zijn op die plaats en voor de brede samenleving m.b.t. het houden van afstand, het dragen van mondmaskers,...
 • Lokaal kunnen er steeds strengere en verplichtende maatregelen worden toegepast op basis van de lokale vaccinatiegraad of besmettingssituatie. 
 • Duid nog steeds een verantwoordelijke (coronacoördinator) aan die aanspreekpunt is voor deelnemers, ouders en in geval van nood ook de contacttracers. Deze persoon kent de afspraken die jullie maken om alles veilig te laten verlopen en kan snel reageren wanneer gegevens nodig zijn bv. in functie van een besmetting.

Evenementen

Evenementen zijn publieke events waarbij de doelgroep anders is dan de doelgroep die je normaal bereikt, volg je de regels zoals gecommuniceerd op ikorganiseer.be. Denk hierbij aan een carwash of spaghetti-avond met externen.

Voor evenementen gelden in Vlaanderen vanaf 1 september meer mogelijkheden. Voor evenementen tot 200 personen binnen en 400 personen buiten kan je in september organiseren zonder beperkingen, zonder maskers en zonder Covid Safe Ticket. Voor grotere evenementen kies ofwel voor een formule waarin de corona maatregelen (social distancing, mondmaskers, aparte bubbels...) en lokale afstemming bepalen hoe je organiseert OF de Covid Safe Ticket systemen.

Veel gestelde vragen 

Wat met activiteiten in Brussel?

Voor Vlaamse jeugdwerkorganisaties met activiteiten of werking in het Brussels hoofdstedelijk gewest zullen vanaf vandaag dezelfde regels gelden als in Vlaanderen en zijn er niet langer beperkingen. 
Toch is het ook hier belangrijk om te kijken naar de regels die nog gelden voor elke Brusselaar of bezoeker wanneer je je bv. in de publieke ruimte begeeft en ook of er eventueel andere regionale of lokale regels worden opgelegd. 

Wat met activiteiten in het buitenland?

Er zijn geen specifieke beperkingen voor jeugdwerkactiviteiten in het buitenland, hou wel nog steeds rekening met de beperkingen en/of maatregelen van toepassing voor zowel het land waar je naar afreist als voor terugkeer naar België. 

Heeft het EJV deze regels zelf bedacht?

Neen, deze regels worden samengesteld door organisaties die het jeugdwerkbeleid bepalen (Ambrassade, Bataljong), virologen en Benjamin Dalle, de minister van Jeugd. De regels zijn goedgekeurd door de minister en dus verplicht voor alle activiteiten die onder jeugdwerk vallen. Het EJV is de koepelorganisatie voor de Evangelische jeugdverenigingen, wij vertalen de algemene regels naar onze specifieke context met zondagsschoolwerking, jeugdgroepen, kampen en vormingen.

Nog vragen?

Toch nog vragen?  We doen er als team alles aan om jullie prangende vragen te beantwoorden en hier duidelijkheid in te scheppen. Voel je steeds vrij om je vragen te richten tot je provinciale jeugdwerkconsulent.

Geef een reactie