Het EJV streeft er naar om de kampen betaalbaar te houden. Jammer genoeg is het niet voor alle gezinnen financieel haalbaar om hun kinderen aan de kampen te laten deelnemen. Mocht jij een ouder zijn die elk jaar opnieuw twijfelt, om financiële redenen, je kind(eren) mee op kamp te sturen dan hebben we goed nieuws.

We kunnen gezinnen met een bescheiden inkomen een korting aanbieden van 30% op de totale kampprijs.

Heb je recht op deze korting?

Indien jouw maandelijks gezamenlijk nettogezinsinkomen en/of andere inkomsten (alimentatiegeld, werkeloosheidsuitkering, overlevingspensioen, brugpensioen, ziektevergoeding….) de grenzen in onderstaande tabel niet overschrijdt kun je genieten van deze korting.

Het inkomen waarmee de armoededrempel moet vergeleken worden, bevat alle netto-inkomsten (loon, uitkering, pensioen, kinderbijslag, inkomsten van huur, …) per jaar of maand.

Een korting aanvragen. Hoe doe je dat?

Nadat je je hebt ingeschreven op onze website voor een kamp of weekend, verloopt de aanvraag van je korting vanaf nu via Iedereen Verdient Vakantie. Zij gaan na op basis van je gegevens (naam, adres, inkomensbewijs of mutualiteitklever) of je in aanmerking komt voor een sociale korting. Zij behandelen deze informatie strikt vertrouwelijk.

Je kan hiervoor langsgaan in één van de Rap op Stapkantoren. Misschien is er wel eentje in de buurt? Of je kan rechtstreeks boeken via een online formulier bij de vakantiebemiddelaars van Iedereen Verdient Vakantie. Deze optie vraagt meer administratief werk en daardoor ook langere wachttijden.

Wanneer je aanvraag wordt goedgekeurd door Iedereen Verdient Vakantie ontvangen zowel jij als wij hiervan een bericht. Wij passen op dat moment vanuit ons sociaal fonds het verschuldigde bedrag aan naar het gereduceerde tarief en stellen een nieuwe factuur op. Dit bedrag dien je dan online aan ons over te maken. Mocht je ondertussen zelf reeds het volledige bedrag hebben betaald, dan storten wij de korting terug op het rekeningnummer waarmee de betaling werd uitgevoerd.

Iedereen Verdient Vakantie houdt je daarnaast per mail ook op de hoogte van ander vrijetijdsaanbod (attractieparken, gezinsuitstappen, etc.) waar je korting ontvangt.

Optie 1

Boeken via een Rap op Stapkantoor

Ken je de Rap op Stap kantoren al? Bekijk hier welke het dichtst bij jou in de buurt is. Je kunt er zonder afspraak binnen stappen en lidmaatschap is niet nodig. Ze maken daar voor jou de aanvraag volledig in orde.

Optie 2

Boeken via online formulier Iedereen Verdient Vakantie

Heb je geen Rap op Stap in je buurt of liever online je korting aanvragen? Dat kan rechtsreeks via de vakantiebemiddelaars van Iedereen Verdient Vakantie. Het vraagt iets meer administratie en kan wat langer duren vooraleer je aanvraag wordt verwerkt.

Let erop dat ze een bewijs (van inkomen) vragen. Voeg dit bewijs toe in je aanvraagformulier.  Dit kan zijn:

  • Klevertje of bewijs van de mutualiteit voor wie een verhoogde tegemoetkoming heeft. Van ieder gezinslid 1 klevertje, stuur je ze digitaal door zet ze dan samen op één foto.
  • Aanslagbiljet van de belastingen en een attest gezinssamenstelling.
  • Attest schuldbemiddeling en attest gezinssamenstelling.
  • Nummer van je UiTPAS als je van kansentarief geniet.

Gebruik de volgende gegevens in het formulier:

  • Organisatie: Evangelisch Jeugdverbond vzw
  • Thema vakantie: de naam van het kamp (vb. Kom&Zie Tienerkamp, EJV Kinderkamp BAL, …)

Algemene tegemoetkomingen

  • Veel mutualiteiten en OCMW’s geven mooie tegemoetkomingen als je op kamp gaat. Hier is alvast een ‘overzicht tegemoetkomingen mutualiteiten‘.
  • Is je kind jonger dan 14 jaar? Dan ontvang je volgend kalenderjaar een fiscaal attest voor de EJV kampen die je kind(eren) dit jaar volgde(n). Hiermee kun je de kampprijs fiscaal inbrengen als kinderopvang. Je recupereert zo een aanzienlijk deel van de kampprijs.

Na afloop van het kamp krijg je via je profiel automatisch toegang tot beide attesten.

Vragen?

Eline Hoolsema

Diversiteitsmedewerker