Sociale Korting

Het EJV streeft er naar om de kampen betaalbaar te houden. Jammer genoeg is het niet voor alle gezinnen financieel haalbaar om hun kinderen aan de kampen te laten deelnemen. Mocht u een ouder zijn die elk jaar opnieuw twijfelt, om financiële redenen, uw kind(eren) mee op kamp te sturen dan hebben we goed nieuws.

We kunnen gezinnen met een bescheiden inkomen een korting aanbieden van 30% op de totale kampprijs.

Indien uw maandelijks gezamenlijk nettogezinsinkomen en/of andere inkomsten (alimentatiegeld, werkeloosheidsuitkering, overlevingspensioen, brugpensioen, ziektevergoeding....) de grenzen in onderstaande tabel niet overschrijdt kunt u genieten van deze korting. Per kind komt maximaal één EJV-kamp per jaar in aanmerking voor korting. We hopen dat dit u mag aanmoedigen een keuze te maken in het voordeel van uw kind.

Hieronder vindt u een overzicht van de armoedenorm die wij gebruiken:
Het inkomen waarmee de armoededrempel moet vergeleken worden, bevat alle netto-inkomsten (loon, uitkering, pensioen, kinderbijslag, inkomsten van huur, …) per jaar of maand.

Indien u in aanmerking komt voor de korting van 30%, vul dan onderstaand aanvraagformulier in. 

Het EJV behoudt het recht om een kopie van het laatste aanslagbiljet op te vragen indien zij dat nodig acht. Het spreekt voor zich dat alle gegevens zeer vertrouwelijk zullen worden behandeld. Er wordt rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen vermeld op het aanslagbiljet personenbelasting.

NIEUWE PROCEDURE!

Schrijf na het inzenden van onderstaand formulier het gereduceerde tarief over aan het betreffende kamp. Wij storten daarna het resterende bedrag (uw korting) door aan het betreffende kamp. Mocht u ondertussen zelf reeds het volledige bedrag hebben overgeschreven, dan storten wij de korting terug op uw opgegeven rekeningnummer.


Aanvraagformulier:

Contactgegevens van het gezin

Gegevens van de gezinsleden die op kamp gaan

Gegevens gezinslid 1
{prijs_kamp}*30/100
Dit is het bedrag dat wij aanvullend zullen storten aan het opgegeven kamp, nadat u het gereduceerde tarief hebt betaald.
{prijs_kamp} - {ontvangen_korting}
Dit is het bedrag dat u dient over te schrijven aan het betreffende kamp als deelnameprijs.