Sociale Korting

Het EJV streeft er naar om de kampen betaalbaar te houden. Jammer genoeg is het niet voor alle gezinnen financieel haalbaar om hun kinderen aan de kampen te laten deelnemen. Mocht u een ouder zijn die elk jaar opnieuw twijfelt, om financiële redenen, uw kind(eren) mee op kamp te sturen dan hebben we goed nieuws.

We kunnen gezinnen met een bescheiden inkomen een korting aanbieden van 30% op de totale kampprijs.

Indien uw maandelijks gezamenlijk nettogezinsinkomen en/of andere inkomsten (alimentatiegeld, werkeloosheidsuitkering, overlevingspensioen, brugpensioen, ziektevergoeding....) de grenzen in onderstaande tabel niet overschrijdt kunt u genieten van deze korting.

UITZONDERLIJK VOORDEEL 2021: 65% korting via Iedereen Verdient Vakantie en korting op maximum. 3 kampen, waarvan max. 2 zomerkampen. (zolang de voorraad strekt)

Hieronder vindt u een overzicht van de armoedenorm die wij gebruiken:

Het inkomen waarmee de armoededrempel moet vergeleken worden, bevat alle netto-inkomsten (loon, uitkering, pensioen, kinderbijslag, inkomsten van huur, …) per jaar of maand.

Indien u in aanmerking komt voor korting, vul dan onderstaand aanvraagformulier in. 

Het EJV behoudt het recht om een kopie van het laatste aanslagbiljet op te vragen indien zij dat nodig acht. Het spreekt voor zich dat alle gegevens zeer vertrouwelijk zullen worden behandeld. Er wordt rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen vermeld op het aanslagbiljet personenbelasting.

NIEUWE PROCEDURE!

Schrijf na het inzenden van onderstaand formulier het gereduceerde tarief over aan het betreffende kamp. Wij storten daarna het resterende bedrag (uw korting) door aan het betreffende kamp. Mocht u ondertussen zelf reeds het volledige bedrag hebben overgeschreven, dan storten wij de korting terug op uw opgegeven rekeningnummer.


Aanvraagformulier:

Contactgegevens van het gezin

Via het netwerk 'Iedereen Verdient Vakantie' van Toerisme Vlaanderen kunnen we je in plaats van 30% korting, nu 65% korting aanbieden. Als je gebruik wilt maken van deze regeling, dienen we wel je gegevens door te geven aan hen. Op basis van deze gegevens (naam, adres en inkomensbewijs en/of mutualiteitklever) zullen zij nagaan of je inderdaad onder de armoededrempel valt. Net als wij behandelen zij deze informatie strikt vertrouwelijk. Daarnaast geeft dit ook nog een bijkomend voordeel: via 'Iedereen Verdient Vakantie' kun je dan ook nog genieten van andere kortingen. Neem zeker een kijkje op hun website: www.iedereenverdientvakantie.be.

Gegevens van de gezinsleden die op kamp gaan

Gegevens gezinslid 1
Bestanden moeten kleiner zijn dan 3 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
{prijs_kamp}*30/100
Dit is het bedrag dat wij aanvullend zullen storten aan het opgegeven kamp, nadat u het gereduceerde tarief hebt betaald.
{prijs_kamp}*65/100
Dit is het bedrag dat wij aanvullend zullen storten aan het opgegeven kamp, nadat u het gereduceerde tarief hebt betaald.
{prijs_kamp} - {ontvangen_korting}
Dit is het bedrag dat u dient over te schrijven aan het betreffende kamp als deelnameprijs.
{prijs_kamp} - {ontvangen_korting_65}
Dit is het bedrag dat u dient over te schrijven aan het betreffende kamp als deelnameprijs.