Handen uit de mouwen – Een dienstbare kerk zijn

Ga in gesprek met instanties als het stadsbestuur, het Sociaal Huis of het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Vraag hen wat de specifieke noden van jullie stad zijn en hoe jullie als kerk een verschil kunnen maken.

Steek met jongeren en volwassenen samen de handen uit de mouwen om tegemoet te komen aan de vragen en noden uit de omgeving. Denk aan asielcentra, rusthuizen, scholen,…

 

Achtergrond bij ‘Jongeren komen van Jupiter’. Uit onderzoek blijkt dat jonge generaties vier categorieën van verlangens hebben ten aanzien van de kerk: thuiskomen in de kerk, mensen serieus nemen, geestelijk groeien en een dienstbare kerk zijn. Meer uitleg over deze vier categorieën en de onderliggende verlangens van jongeren in de kerk vind je in onze Infobrochure Jongeren komen van Jupiter. Achteraan in deze brochure vind je de determinatietabel. Dit is de tool waarmee je kan achterhalen waarmee jij in jouw lokale context aan de slag kan gaan.