Jongeren zijn van Jupiter!

Als mannen van Mars komen en vrouwen van Venus… dan komen jongeren van Jupiter! Soms lijkt het alsof de jongere generaties van een andere planeet komen, alsof ze ‘ni van hier’ zijn.

Ook in de kerk voelen jonge mensen zich vaak een buitenstaander. Barna Group besloot daarom onderzoek te doen naar de redenen van jonge mensen om de kerk vaarwel te zeggen.

EJV medewerker Anou Troch bestudeerde deze resultaten en onderzocht of deze overeenkomen met wat Vlaamse jongeren belangrijk vinden. We voegden hier ook de gegevens van de EJV Roadtrip aan toe.

Tijdens de regioavonden presenteerden we je de resultaten van dit uitgebreide onderzoek naar de verlangens van jongeren in de kerk.

Logo ni van hier jaarthema

RESOURCES

Jongeren lijken soms van een andere planeet te komen, dat is te wijten aan de grootste generationele kloof uit de hedendaagse geschiedenis. Zoals de planeet Jupiter 4 kanten kent (de kant van de opkomende zon, de belichte kant, de schemerkant, de kant van de nacht), zo vertonen jonge generaties ook vier categorieën van verlangens ten aanzien van de kerk: thuishoren, dienstbaarheid, autonomie en meesterschap.

Meer uitleg over deze vier categorieën en de onderliggende verlangens van jongeren in de kerk vind je in onze Infobrochure Jongeren komen van Jupiter.

Achteraan in deze brochure vind je de determinatietabel. Dit is tool waarmee je kan achterhalen waarmee jij in jouw lokale context aan de slag kan gaan. Organiseer op een jeugdavond, kerkdienst, gemeentevergadering,… een moment om uitleg te geven over de twaalf verlangens van jongeren en laat iedereen daarna de determinatietabel invullen. Leg ieders top 4 naast elkaar en bekijk welke verlangens het meeste terugkomen.

Tijdens de kinder- & jongerenwerkersdagen willen we jou twee dagen lang inspireren met praktische voorbeelden van hoe je met je hele kerk aan de slag kan gaan om de kerk een passende plek te maken voor alle generaties. We hopen je daar te zien. Zaterdag 2 maart in Leuven of zaterdag 16 maart in Gent, meer info vind je hier.

Vragen?

Rebecca Cauwels