EJV Jaarthema 2023-2024

Het is niet evident om met je twee voeten op aarde en met je hoofd in de hemel te staan. Toch is dat exact de spanning waar we als christenen in leven en dat is waar het EJV Jaarthema 23-24 over gaat.

We zijn met kinderen, jongeren en leiding op doorreis naar ons hemels vaderland en onderweg hebben we een opdracht gekregen: Gods grote daden verkondigen. Net zoals Jezus vanuit de hemel naar de aarde kwam om te laten zien wie de Vader is, mogen ook wij onze doorreis daarvoor gebruiken.

Op deze pagina vind je inspiratie om met ons jaarthema aan de slag te gaan in je lokale kinderwerk, in je tienergroep en op kamp. Laat je inspireren!

Logo ni van hier jaarthema

Jongeren komen van Jupiter

Afgelopen schooljaar voerde Anou Troch in opdracht van het EJV onderzoek naar de verlangens van jongeren in de kerk. We gaven het de titel “Jongeren komen van Jupiter” en brengen de conclusies tijdens 2023-2024 graag naar iedereen die invloed heeft op kerk, leiderschap, kinderen en jongeren.
Kijk hieronder voor manieren om in jouw lokale kerk aan de slag te gaan met het onderzoek.

INFOBROCHURE

Wat zijn de vier diepe verlangens van jongere generaties in de Vlaamse kerk? Anou Troch deed er vanuit het EJV onderzoek naar. In deze brochure lees je de belangrijkste conclusies. Daarnaast bevat de infobrochure alle materialen die je nodig hebt om ook in jouw kerk een mini-onderzoek te houden naar de verlangens van jonge en minder jonge mensen.

PODCAST

Ook vaak onderweg? Dan is de nieuwe EJV Podcast ideaal voor jou. In vijf korte afleveringen brengen we het verhaal en de conclusies van het onderzoek “Jongeren komen van Jupiter”. De podcast wordt gehost door Rebecca Cauwels (teamcoach EJV) en de vaste gast is Anou Troch (stafmedewerker bij het EJV en tevens de onderzoekster).

LEIDERSMAGAZINE

In het nieuwe EJV Leidersmagazine vertellen we je alles over het onderzoek ‘Jongeren komen van Jupiter’. Verwacht je aan uitgebreide artikels over het onderzoek én aan artikels over hoe je nu eigenlijk concreet aan de slag kan om tegemoet te komen aan de diepe verlangens van jongere generaties – en daarmee alle generaties, in de kerk.

Inspiratie voor jouw kinder- en jongerenwerk

LES 1: Vreemdelingschap

Vreemdelingschap is een thema dat in de Bijbel ontzettend vaak voorkomt. Wij zijn vreemdelingen in deze wereld, en dat kan ons helpen om ons te identificeren met vluchtelingen in deze wereld. In deze les kijken we wat de Bijbel te zeggen heeft over vreemdelingen en wat we als vreemdelingen kunnen betekenen voor mensen die op een andere manier ook vreemdeling zijn. Deze les wordt uitgewerkt door Gave Veste.

LES 2: Zending

We zijn ni van hier, maar hebben wel een opdracht op de plek waar we leven. Dat kan ons helpen om ons te identificeren met zendelingen die naar een andere plek verhuizen om daar de boodschap van Jezus te brengen. Wat kunnen we leren van zendelingen en hoe helpt ons dat om een ambassadeur van Gods Koninkrijk te zijn op de plek waar wij leven? Deze les werd uitgewerkt door OMF België.

LES 3: Gerechtigheid

Gerechtigheid is hét kenmerk van de nieuwe wereld. We zijn nog niet daar, maar we zijn wel geroepen om die nieuwe wereld hier al zichtbaar te maken. Wat is recht en wat is krom? Welke invloed heeft armoede op iemands leven en hoe kunnen we handen en voeten geven aan gerechtigheid? Deze les werd uitgewerkt door Compassion.

LES 4: Weerbaarheid

Het vergt heel wat van gelovige jongeren om te levin in een wereld die dat helemaal niet is. In deze les zoeken we naar handvaten om sterk in onze schoenen en identiteit te staan. Deze les komt uit het tienerprogramma van Jeugdwerk Met Lev, een methode die je een heel jaar voorziet van uitgewerkte tieneravonden.