Logo ni van hier jaarthema

EJV Jaarthema 2023-2024

Het is niet evident om met je twee voeten op aarde en met je hoofd in de hemel te staan. Toch is dat exact de spanning waar we als christenen in leven en dat is waar het EJV Jaarthema 23-24 over gaat.

We zijn met kinderen, jongeren en leiding op doorreis naar ons hemels vaderland en onderweg hebben we een opdracht gekregen: Gods grote daden verkondigen. Net zoals Jezus vanuit de hemel naar de aarde kwam om te laten zien wie de Vader is, mogen ook wij onze doorreis daarvoor gebruiken.

Op deze pagina vind je inspiratie om met ons jaarthema aan de slag te gaan in je lokale kinderwerk, in je tienergroep en op kamp. Laat je inspireren!

LES 1: Vreemdelingschap

Vreemdelingschap is een thema dat in de Bijbel ontzettend vaak voorkomt. Wij zijn vreemdelingen in deze wereld, en dat kan ons helpen om ons te identificeren met vluchtelingen in deze wereld. In deze les kijken we wat de Bijbel te zeggen heeft over vreemdelingen en wat we als vreemdelingen kunnen betekenen voor mensen die op een andere manier ook vreemdeling zijn. Deze les wordt uitgewerkt door Gave Veste.

LES 2: Zending

We zijn ni van hier, maar hebben wel een opdracht op de plek waar we leven. Dat kan ons helpen om ons te identificeren met zendelingen die naar een andere plek verhuizen om daar de boodschap van Jezus te brengen. Wat kunnen we leren van zendelingen en hoe helpt ons dat om een ambassadeur van Gods Koninkrijk te zijn op de plek waar wij leven? Deze les werd uitgewerkt door OMF België.

LES 3: Gerechtigheid

Gerechtigheid is hét kenmerk van de nieuwe wereld. We zijn nog niet daar, maar we zijn wel geroepen om die nieuwe wereld hier al zichtbaar te maken. Wat is recht en wat is krom? Welke invloed heeft armoede op iemands leven en hoe kunnen we handen en voeten geven aan gerechtigheid? Deze les werd uitgewerkt door Compassion.

LES 4: Weerbaarheid

Het vergt heel wat van gelovige jongeren om te levin in een wereld die dat helemaal niet is. In deze les zoeken we naar handvaten om sterk in onze schoenen en identiteit te staan. Deze les komt uit het tienerprogramma van Jeugdwerk Met Lev, een methode die je een heel jaar voorziet van uitgewerkte tieneravonden.

Kidsmomenten in de kerk

Hoe kan je ervoor zorgen dat kinderen een plaats krijgen tijdens de zondagsamenkomst? Filip de Cavel was de laatste jaren aan de slag met het uitwerken en implementeren van intergenerationele momenten tijdens de zangdienst. Op 22 november neemt hij je mee in de wondere wereld van kidsmomenten. Wat zijn goede tips en wat moet je absoluut niet doen? Als kers op de taart werkte hij ook een aantal kidsmomenten rond het EJV Jaarthema uit. Schrijf je in voor de vorming en ontvang ze in primeur!
Andere vormingen in het teken van ons jaarthema? Hieronder ons volledige aanbod!

De kinder- & jongerenwerkersdagen staan in 2024 helemaal in het teken van het jaarthema. Hoe kan je de weerbaarheid van kinderen en jongeren versterken? Hoe maken we in ons jeugdwerk plaats voor diegenen die er elders nooit bijhoren? En hoe bereiken we de boodschap van het Koninkrijk ni van hier aan de generatie van hier en nu? Afspraak op 2 maart in Gent of 16 maart in Leuven!

Hoe is het om als nieuweling in jouw tienergroep toe te komen? Hoe ervaart een kind z’n eerste keer in een kerk? Hoe zou het zijn om in een volledig andere cultuur aan te komen, om voor de eerste keer mee op jouw kamp te gaan? Als je niets weet over de maniertjes en gebruiken? Aan de hand van het Bafa Bafa spel laten we je graag aan de lijve ondervinden hoe het voelt om ni van hier te zijn.

Heb je het verlangen om in deze steeds veranderende wereld echt naast kinderen of jongeren te staan, om hen echt te helpen? Dan is de (beleids)cursus kinder- en jongerenpastoraat iets voor jou. In de beleidscursus leer je om samen met je team een visie te ontwikkelen. Op onze cursus kinder- & jongerenpastoraat ga je concreet aan de slag met een aantal pastorale thema’s.

EJV Leidersmagazine

Wist je dat jongeren zich in de kerk vaak als een vreemdeling of buitenstaander voelen? De Barna Group onderzocht wat ervoor zorgt dat jongere generaties de kerk vaarwel zeggen. Benieuwd naar het onderzoek en een toepassing op de kerk in België? Lees het vanaf december in ons leidersmagazine. Nog geen exemplaar in handen? Vanaf december te koop in onze webshop!

Inspiratie voor jouw kinder- en jongerenwerk

Leeftijden: 6-12, Leiding
Thema’s: Bijbel, Ik luister (2022-23), Jaarthema

Bijbel Luisterbingo

Een toffe manier om de aandacht van de kinderen bij het Bijbelverhaal te houden is een Bijbel Bingo. Op internet […]

Leeftijden: 6-12, Leiding
Thema’s: Bijbel, Ik luister (2022-23), Jaarthema

Podcast Eerst Dit voor kids

Zoek je een pakkende starter voor je les van de zondagsschool? Wil je eens kinderen aanmoedigen actief te luisteren? Of […]

Blogs over het jaarthema

Hebreeën 11:13-16

Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was hebben ze geen werkelijkheid zien worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft Hij voor hen een stad gereedgemaakt.

 

1 Petrus 1:9-12

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming.Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; daarom vraag ik u dringend niet toe te geven aan wereldse begeerten, die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de heidenen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop Hij komt rechtspreken.

Johannes 17:13-19

Nu kom Ik naar U toe, en Ik zeg dit terwijl Ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Ik heb hun uw woord doorgegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook Ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is. Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.