Jongeren zijn van Jupiter

Je kent de uitspraak wel ‘mannen zijn van Mars en vrouwen zijn van Venus’. Na het lezen van buitenlandse onderzoeken, het voeren van een eigen onderzoek en de bevragingen van onze afdelingen tijdens de EJV Roadtrip werd ons duidelijk dat deze uitspraak ook kan gelden voor jongeren. Wat dacht je daarom van: ‘Mannen zijn van Mars, vrouwen zijn van Venus, maar de jeugd? Die komt van Jupiter!’?

 

Jongeren lijken soms van een andere planeet te komen, dat is te wijten aan de grootste generationele kloof uit de hedendaagse geschiedenis. Zoals de planeet Jupiter 4 kanten kent (de kant van de opkomende zon, de belichte kant, de schemerkant, de kant van de nacht), zo vertonen jonge generaties ook vier categorieën van verlangens ten aanzien van de kerk: thuishoren, dienstbaarheid, autonomie en meesterschap.

 

Meer uitleg over deze vier categorieën en de onderliggende verlangens van jongeren in de kerk vind je in onze Infobrochure Jongeren komen van Jupiter.

Achteraan in deze brochure vind je de determinatietabel. Dit is tool waarmee je kan achterhalen waarmee jij in jouw lokale context aan de slag kan gaan. Organiseer op een jeugdavond, kerkdienst, gemeentevergadering,… een moment om uitleg te geven over de twaalf verlangens van jongeren en laat iedereen daarna de determinatietabel invullen. Leg ieders top 4 naast elkaar en bekijk welke verlangens meest terugkomen.

 

Tijdens de kinder- & jongerenwerkersdagen willen we jou twee dagen lang inspireren met praktische voorbeelden van hoe je met je hele kerk aan de slag kan gaan om de kerk een passende plek te maken voor alle generaties. We hopen je daar te zien. Zaterdag 2 maart in Leuven of zaterdag 16 maart in Gent, meer info vind je hier.