Jongeren zijn van Jupiter

Je kent de uitspraak wel ‘mannen zijn van Mars en vrouwen zijn van Venus’. Na het lezen van buitenlandse onderzoeken, het voeren van een eigen onderzoek en de bevragingen van onze afdelingen tijdens de EJV Roadtrip werd ons duidelijk dat deze uitspraak ook kan gelden voor jongeren. Wat dacht je daarom van: ‘Mannen zijn van Mars, vrouwen zijn van Venus, maar de jeugd? Die komt van Jupiter!’?

 

Jongeren lijken soms van een andere planeet te komen, dat is te wijten aan de grootste generationele kloof uit de hedendaagse geschiedenis. Zoals de planeet Jupiter 4 kanten kent (de kant van de opkomende zon, de belichte kant, de schemerkant, de kant van de nacht), zo vertonen jonge generaties ook vier categorieën van verlangens ten aanzien van de kerk: thuishoren, dienstbaarheid, autonomie en meesterschap.

 

Meer uitleg over deze vier categorieën en de onderliggende verlangens van jongeren in de kerk vind je in onze Infobrochure Jongeren komen van Jupiter.

Achteraan in deze brochure vind je de determinatietabel. Dit is tool waarmee je kan achterhalen waarmee jij in jouw lokale context aan de slag kan gaan. Organiseer op een jeugdavond, kerkdienst, gemeentevergadering,… een moment om uitleg te geven over de twaalf verlangens van jongeren en laat iedereen daarna de determinatietabel invullen. Leg ieders top 4 naast elkaar en bekijk welke verlangens meest terugkomen.

 

HOE VUL JE DE TABEL IN?

  • In de kolom huidige situatie rangschik je de 12 vakjes volgens wat nu al aanwezig is.
    Het element dat nu al reeds het meest aanwezig is geef je 1 punt, hetgeen het minst aanwezig is 12 punt (en alles daartussen)
  • In de kolom gewenste situatie rangschik je waar jij het meest naar verlangt.
    Het element waar jij het diepst naar verlangt geef je 12 punten, hetgeen waar je het minst naar verlangt slechts 1 punt (en alles daartussen).
  • In de laatste kolom tel je de twee scores op. De vier elementen die de hoogste totaalscore hebben vormen jouw top vier.
    Vervolgens schrijf je ieders top 4 naast elkaar en maak je een gezamenlijke top.