Preekblad voor tieners

Stil zitten tijdens de preek is één ding, maar als tiener actief luisteren en meevolgen nog iets heel anders!

Om de tieners hierin te ondersteunen, geef je hen elk een PREEKBLAD Tieners en zo kunnen ze aantekeningen maken van wat er gezegd werd, wat ze willen onthouden of juist lastig vonden. Meteen een leidraad voor de leiding die achteraf een preekbespreking houdt!