Ni van hier: SAMen Sterk!

Als we met de kinderen of tieners nadenken over het thema ‘Ni van hier’, merken we al snel dat er ook voor hen een behoorlijk spanningsveld is. We zijn niet van de wereld, we zijn immers thuis bij Jezus. Tegelijkertijd leven we wel in deze wereld, we zijn onderweg.

Wat neem je mee van jezelf als je bijvoorbeeld naar school of de sportclub gaat? Durf je op die plekken ook jezelf te zijn? Hoe kan je staan waarvoor je staat als anderen dat onzin vinden?

Het is niet eenvoudig om met groepsdruk om te gaan, te willen kiezen voor wat juist is als je de enige bent. Om hierin te oefenen & de kinderen een duidelijke tool te geven, maken we gebruik van de SAMen Sterk benadering*.

Doelstelling

 • De jongeren weten met behulp van de stappen van SAMen hoe zij kunnen reageren op groepsdruk.
 • De jongeren beheersen de vaardigheden om een verantwoorde keuze te maken en deze vol te houden wanneer anderen andere keuzes maken.
 • De jongeren ervaren dat je samen sterker staan dan alleen.

Beschrijving activiteit

De jongeren gaan verschillende situaties spelen aan de hand van informatie die jij hen geeft. Door dit zowel voor als na de uitleg van het SAM principe te doen, ontdekken de jongeren het belang van deze werkwijze als er druk op je wordt uitgeoefend.

Instructie

 1. Vertel dat het belangrijk is om voorbereid te zijn op mensen die druk op je uitoefenen voor het maken van een verkeerde of ongezonde keuze. Het is, zeker als je alleen bent, moeilijk om standvastig te blijven in zo’n situatie.
 2. Verdeel de grote groep in kleine groepjes van maximaal 5 personen.
 3. Kies hierbij één groepje uit dat een –op het papier beschreven- voorgelegde situatie speelt zonder dat ze van het SAM principe hebben gehoord. Bespreek deze situatie eerst (zie ‘terugkoppeling’) voordat je verder gaat met de volgende ronde.
 4. Leg nu het SAM principe uit aan de groep voor de start van de tweede ronde.  Het SAM principe in het kort:
  1. Standpunt innemen. Het is belangrijk om van te voren te bedenken hoe je ergens over denkt. Om een standpunt in te nemen, moedig je de kinderen aan om een filter te gebruiken:  Als het negatieve gevolgen heeft voor henzelf, anderen of hun toekomst kunnen ze als standpunt innemen om het niet te doen. Het filter is dus een checklist voor het innemen van hun standpunt.
  2. Alternatief bedenken. Als je het ergens mee oneens bent, kan het verstandig zijn om een alternatief aan te dragen.
  3. Medestander zoeken. Samen sta je sterker dan alleen. Zeker voor tieners is het hebben van medestanders heel belangrijk. Denk na wie van de anderen open staat voor jouw alternatief. Als je één medestander hebt, sta je al veel sterker.
 5.  Vraag nu een tweede groepje om een situatie te spelen van het papier. Het is hierbij de bedoeling dat ze WEL gebruik maken van het SAM principe.

Terugkoppeling

Na ronde 1

 • Hoe was de situatie voor de jongere die te maken had met de groepsdruk? Wat maakte het moeilijk en wat maakte het makkelijk?
 • Hoe makkelijk of moeilijk was het voor de andere groepsleden om deze jongere over te halen? Hoe komt dat?

Na ronde 2

 • Hielp het SAM principe? Werd het daardoor makkelijker om niet te zwichten voor groepsdruk?
 • Hoe ervoer de groep de reactie van de jongere die te maken had met de groepsdruk?
 • Vertel dat ook in het dagelijks leven groepsdruk blijft voorkomen. Het is hierbij belangrijk om voor je eigen standpunt te blijven gaan, ongeacht wat andere mensen daarvan denken. Soms is het zelfs krachtiger om weg te vluchten dan mee te gaan met de groep!
 • Is het moeilijk of makkelijk om een standpunt in te nemen? Helpt het filter bij het innemen van een standpunt?

*Deze werkvorm komt uit de weerbaarheidscursus LEV.