KJP 2018-2019

Kinderen & jongeren hebben jou nodig!

Als jeugdwerker ben je ongetwijfeld al in aanraking gekomen met verhalen van verdriet, angst of pijn. Het is niet evident om hier op een helpende, hoopgevende manier mee om te gaan. Hoe kan je begrip tonen, een luisterend oor zijn? Wat is je rol als jeugdwerker? Wat met geheimhouding? Allemaal vragen waarop de cursus KJP een antwoord op wilt bieden.

Pijlers

De cursus rust op 3 pijlers. Elke cursusdag wordt opgebouwd aan de hand van deze vaste waarden:

  • De Bijbel staat centraal als grootste wijsheidsbron

We geloven dat de Bijbel door God gegeven is als handleiding, levensgids en instrument dat ons hoop en perspectief biedt.

  • Aanleren van pedagogisch-pastorale principes

Kinderen en jongeren zijn in volle ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om te kunnen aansluiten op de leefwereld van kinderen en jongeren. Daarnaast bekijken we handvaten en bestaande werkvormen om in gesprek te gaan over moeilijke thema's met kinderen en jongeren en hen gepast te kunnen helpen en begeleiden. We nodigen experten of ervaringsdeskundigen uit om over specifieke thema's te komen spreken.

  • Aandacht voor zelfzorg

Als jeugdwerker neem je jezelf mee in hoe je met jongeren praat, speelt, bezig bent. Iedereen heeft reeds bepaalde levenservaringen en is daardoor gevormd. Als het gaat over moeilijke thema's, is het goed om jezelf bewust te zijn van je eigen gedachten, behoeften, ervaringen alvorens kinderen & jongeren te begeleiden. Er is daarom een grote plaats voor zelfreflectie

Tweede cursusjaar, nieuwe thema's

Vorig jaar volgden meer dan 30 jeugdwerkers de KJP-cursus. Ze verdiepten zich in de basisprincipes van kinder- en jongerenpastoraat & gingen aan de slag met 4 thema's, nl. echtscheiding, seksualiteit, pesten & zelfvertrouwen en faalangst.

Elk jaar bieden we de mogelijkheid om opnieuw in te stromen OF een twee cursusjaar te doen. Tijdens de eerste cursusdag zullen eerstejaarsstudenten de basisprincipes behandelen, tweedejaarsstudenten gaan aan de slag met een extra thema. 

Dit jaar zijn we er opnieuw met een verstevigde basis en 4 nieuwe thema's!

Programma

13.10.2018  Basisprincipes (1e jaar studenten) & Thema ROUW (2e jaar studenten)

01.12.2018  Thema 'Kinderen met een kenmerk'

09.02.2019  Thema 'Sociale Media'

06.04.2019  Thema 'Depressie & Angst'

18.05.2019  Thema 'Verslaving'

Wees een rots in de branding voor kinderen en jongeren!

Voor slechts €90 (excl. cursusmateriaal van +- €50) geniet je van 5 interactieve en praktijkgerichte lesdagen. 

Vanuit ervaringen en concrete situaties leren van professionals en ervaringsdeskundigen uit het veld en leren van de ervaringen van andere jeugdwerkers, leerkrachten & ouders.

Meer info & inschrijvingen

Surf naar www.volwassenen.chris.be/kjp