Ideeënplein

4
Gemiddeld: 4 (1 stem)

Ontdekkingstocht door het Wilde Westen

Senne Smits
Bijeenkomst: Kamp
Thema: Het Wilde Westen

Spelfiche  Kinderkamp BAL 2015

Beginsituatie:
Categorie
: Speurtocht

Doelgroep:  kinderen van het  2de tot 6de leerjaar                                                                                                    

Duur:    3 uur
klaarzetten: Senne, Martijn, Samuel en Frederick             

Terreinafbakening/zaalindeling:

Het terrein vindt u in de Bijlagen (Bijlage 1)

Risico’s:  Gevaarlijke wegen, de teams mogen de wegen in het rood niet volgen, alleen kruisen. Het rode kruis op de kaart is een zeer gevaarlijk punt waar veel auto’s rijden en geen voetpad is, deze plaats mag men niet kruisen, oversteken of in de buurt komen.
BELANGRIJK: Alle kinderen en leiding hebben een fluo-vestje aan! Eerder mogen ze het kampterrein niet verlaten.

Om communicatie zo gemakkelijk mogelijk te maken willen we vragen om alle gsm nummers op een blad te schrijven tijdens een van de vergaderingen.
 

Doelstelling: doel, winnaar, …

 Het doel van het spel is om zoveel mogelijk gemarkeerde plaatsen in de omgeving te ontdekken. Het winnende team is het team dat de meeste punten heeft verzameld. Dit staat gelijk aan de meeste plaatsen ontdekt of bij de meeste plaatsen als eerste is aangekomen.
 

Groepering:

Deelnemers: De kinderen zijn voor het kamp al verdeeld in 8 groepen van een X-aantal deelnemers. Bij dit spel blijven de kinderen steeds samen met hun team en minimaal 2 teamleiding, er wordt niet alleen rondgelopen. Vooral bij het kruisen van gevaarlijke wegen (aangeduid op de kaart) moet men dicht bij elkaar blijven en goed opletten.

Leiding: De teamleiding wandelt mee met hun team. Er zijn 4 losse leiding die fungeren als “tikkers”.

De leiding zorgt zelf voor zijn/haar verkleedkleren om de inkleding zo leuk mogelijk te maken.

Spelinhoud: thema, inkleding, spelverloop, …

Thema en inkleding:

Het spel wordt gebruikt in het begin van een kamp met als thema: “Het wilde westen”. De rol van dit spel in het verhaal van het kamp is de volgende: We komen aan als kolonisten in een pas ontdekt dorp in het wilde westen, de bevriende indianen weten al een beetje over de omliggende gebieden maar willen dat we toch een volledige verkenning houden van het landgoed waarin we terechtgekomen zijn. Ze geven de teams een kaart mee met al bekende gevarenzones en plaatsnamen erop. Aan de teams om er naartoe te gaan en hun teamsymbool er op te hangen. Elk team krijgt hun twee leiders mee, die als ervaren cowboys met de kinderen een strategie uitwerken om zoveel mogelijk posten te doen. Voor elke post die de teams claimen met hun sticker krijgen ze een bepaald aantal punten. Hoeveel punten ze krijgen ligt aan hoeveelste ze zijn als team om die post te ontdekken.

Spelverloop:

Vertrekfase: Het spel begint wanneer de uitleg voorbij is en de teams een kaart, een vlag met hun teamkleur en 10 stickervellen hebben ontvangen van de spelleiders. Op deze kaart staat het eerste punt dat het team zal moeten doen aangeduid. De leiders nemen hun team mee naar een plaats op het speelveldje van het gebouw en daar bespreken ze de tactiek die ze gaan toepassen in het spel. Ze beslissen welke punten ze willen doen in welke volgorde en welke risicovolle gebieden ze willen doorkruisen om meer punten te verdienen. Wanneer het team klaar is met deze bespreking en ze hebben toestemming van de spelleiders mogen ze vertrekken naar hun eerste punt. Als alle teams vertrokken zijn van de kampplaats vertrekken ook de 4 “tikkers” die zich in de risicovolle gebieden mogen verschansen/ophouden. Alle teams beginnen namelijk op en punt dat niet in een dergelijke zone ligt. Heel belangrijk is dat de teams geen posten mogen claimen voordat ze op het aangewezen punt zijn aangekomen. De teams gaan dus de kortste weg naar hun startpost.
Spelfase: Eens aangekomen op hun beginpost, claimen ze die en is het spel begonnen. Vanaf nu mag elk team zijn eigen volgorde hanteren qua posten claimen betreft. Wanneer ze op een volgende post aangekomen zijn claimen ze die door hun sticker in het eerstvolgende lege vakje te plakken. Als een team echter een ander team tegenkomt op zijn pad kiezen beide teams 1 teamlid uit om blad-steen-schaar te doen. Ze doen dit 3 keer, degene met de meeste winsten wint. Het team van deze winnaar ontvangt 1 stickervel van het andere team. Per extra vlagsticker van andere team krijgt het team 1 punt. De beide teams gaan weer verder met posten claimen. Als een team ervoor kiest om door een risicovolle zone te wandelen om daar de risicovolle posten te claimen kan het team een tikker tegenkomen. (Deze tikker is verkleed in het thema van zijn territorium) Als de tikker 1 van de kinderen tikt of de teamnaam roept (dit geldt alleen voor de gekke postkoetsier), beroofd te tikker het team van 1 rij van het stickervel. Als een team veel tikkers tegenkomt kan het geen posten meer claimen dus men moet voorzichtig zijn met de risicovolle gebieden.

Namen van de posten voor de leiding die de speurtocht uitzet

1

postkoetsweg richting Noord

2

bizonvlakte

3

de woning van de Sheriff

4

de bizon winterstal

5

de berenpoel

6

het noorderlijk moeras

7

het berenbos

8

het dichte woud

9

brede mijnweg

10

kleine indiaanse grafheuvel

11

rovershuis

12

de dode eik

13

de noordelijke transportroute

14

de oude roversblokkade

15

grote indiaanse grafheuvel

16

oud indiaans kamp

17

indiaanse waterput

18

schietterrein

19

het verlaten dorp

20

de uitzichttoren

21

de wei van boer Coyote

22

Uitzichtpunt 1

23

Uitzichtpunt 2

24

uitzichtpunt 3

25

uitzichtpunt 4

26

postkoetsweg richting Zuid

27

het pakhuis

28

de dorpskerk

29

smokkelweg

30

de oude hoeve

31

de wilgendreef

32

de brug over de bruine beek

33

uitzichttoren richting zuiden

34

veld van boer Franklinn

35

paardenrustplaats

36

oude saloon

37

verlaten houtzagerij

38

de grasvlakte

39

ons dorp

40

de pakezel wei

De kaart met punten met cijfers erbij wordt aan de helpende leiding gegeven zodat die weten waar welke punten liggen

Geef een reactie