Nieuws

Eerste hulp bij quarantaine

TienerwerkJongerenwerk

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het ‘puberbrein’. Hierdoor weten we steeds meer over de levensfase waar tieners in zitten. Het geeft inzicht op welke manier zij het coronavirus en alles wat dat met zich meebrengt, beleven. 

Tieners zijn door hun vermogen tot abstract denken over het algemeen in staat het nieuws te volgen en te begrijpen wat er speelt in de wereld. Ze denken na over de implicaties van dit nieuws voor henzelf. Dat is tegelijkertijd iets wat voor tieners lastig is. Volwassenen hebben al veel meer heftig nieuws gezien dan tieners en het brein van volwassenen is beter in staat om te relativeren. Het tienerbrein kan dit minder. Tieners hebben een kleiner referentiekader dan volwassenen. Hierdoor kan nieuws, vooral negatief nieuws dat dichtbij is (of lijkt te zijn) veel heftiger binnenkomen. Daarom hebben tieners hulp nodig om het nieuws te duiden en het perspectief van volwassenen om hen heen.

De ontwikkelingsfase van tieners maakt dat de coronacrisis voor hen extra lastig is: heel heftig nieuws dat je niet kunt duiden, continu op de lip zitten bij je ouders van wie je je net aan het losmaken was en je leeftijdsgenoten missen. Voor veel tieners is het een verwarrende en soms zelfs beangstigende tijd. Voor tieners in lastige thuissituaties of tieners die normaal extra begeleiding krijgen is dit nog eens extra moeilijk. 

Laten we daarom als kerken en als jeugdleiders de komende weken extra oog hebben voor de tieners in de kerk, laten we om hen heen staan en aan hen denken. 


HGJB, Jong Protestant & Youth For Christ schreven bovenstaande tekst op de eerste pagina's van hun e-book "Eerste hulp bij quarantaine". De pagina's staan vol concrete tips, ideeën en materialen om aan quarantainejeugdwerk te doen. Download het e-book hier

Geef een reactie